Kirjaston vuosikertomus 2014 ilmestynyt

vsk2014Itä-Suomen yliopiston kirjaston vuosi 2014 oli jälleen täynnä toimintaa. Erityishuomiota saivat elektroniset aineistot, joiden ympärille järjestettiin tehokampanja keväällä 2014. E-aineistojen käytön ja kysynnän lisääminen muuttaa kirjastoammattilaista työtä poispäin perinteisestä, ja samalla myös tilantarve pienenee. Tila ja aineistot ovat siirtyneet verkkoon, kun samalla fyysisiä kirjastotiloja tarvitaan entistä enemmän itse verkossa työskentelyyn ja opiskeluun.

Kirjaston vuosikertomuksessa pohditaan digitaalisten aineistojen ja palveluiden tarjoamista tämän päivän kirjastossa. Kirjoittamiseen osallistui iso osa kirjaston henkilökuntaa.

 

Toimitussihteeri Taina Sahlman