Kirjaston henkilökunnan julkaisut 2023 | Library staff’s publications 2023

Itä-Suomen yliopiston kirjaston henkilökunta osallistui kahdeksan tieteellisen tai ammatillisen julkaisun kirjoittamiseen vuonna 2023. Kirjoittajista ahkerin oli tietoasiantuntija Tomi Rosti, joka osallistui neljän julkaisun laatimiseen.

Artikkelit kattoivat tieteenaloja toksikologiasta teologiaan. Avoin tiede ja tutkimusdatan hallinta olivat jälleen teemoina monessa kirjoituksessa.

***

The staff of the University of Eastern Finland Library participated in writing of eight scientific or professional publications in 2023. The most active writer was information specialist Tomi Rosti who contributed to four publications.

The topics of the articles ranged from toxicology to theology. Open science and research data management were again themes in many articles.

***

Tieteelliset referee-julkaisut | Peer-reviewed scientific publications

Neuvonen, Roosa; Huovinen, Marjo; Dorman David C.; Laitinen, Heikki; Sahlman, Heidi. 2023. Phthalates and Polycystic Ovary Syndrome – Systematic Literature Review. Reproductive Toxicology 121.

Muut julkaisut | Other publications

Holopainen, Mika; Käkelä, Tiina; Ikonen, Arto; Niemi, Laura; Rantasaari, Jukka; Rosti, Tomi. 2023. AVOTT-linjausten vaikutuksia yliopistoissa. Signum 56 4: 21–28.

Hyvärinen, Jussi; Myllykoski, Matti. 2023. From Collections to Connections: Theological Materials in Finnish University Libraries. BETH Bulletin 1 1: 41–47.

Hyvärinen, Katja; Riiheläinen, Katri; Seppälä, Marja-Liisa; Hyvönen, Nina. 2023. Kuvailun laatusuositus 2023. Kansalliskirjaston raportteja ja selvityksiä 1/2023.

Juppi, Mira; Varis, Kaisa; Rosti, Tomi. 2023. Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivillä Kuopiossa pureuduttiin avoimiin oppimateriaaleihin. Kreodi 4/2023.

Rosti, Tomi et al. 2023. Improve the quality and impact of your research through data management – A guide for making your data FAIR. Zenodo.

Pietilä, Maria; Rintamäki, Katri; Kekäle, Jouni. 2023. YUFE Open Science Model and guidelines for researchers’ evaluation. The Young Universities for the Future of Europe (YUFE).

Rosti, Tomi; Satama, Manna. 2023. Tutkimusdata talteen: kuka, miten ja missä? Tietolinja 2/2023.

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija |information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services
Tuulevi Ovaska, erityistietoasiantuntija | senior information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services
Piia Pietarinen, tietopalveluneuvoja | information services advisor
Asiakaspalvelut | Customer services