Erasmus-henkilökuntavaihto Sandhurstin kuninkaallisen sotilasakatemian kirjastossa

Kuva

Old College

Olin syyskuun lopussa 2013 Erasmus-henkilökuntavaihdossa Sandhurstin kuninkaallisen sotilasakatemian kirjastossa Kaakkois-Englannissa. Kokemus oli aivan uskomattoman hieno. Pääsin tutustumaan kirjastoon, joka on hyvin erilainen kuin oma työpaikkani Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastossa.

 Kuva

Sandhurstin kuninkaallinen sotilasakatemia (Royal Military Academy Sandhurst eli RMAS) ei oikeastaan sijaitse Sandhurstissa, vaan Camberleyn ja College Townin alueella, Berkshiren ja Surreyn läänien välimaastossa. Kyseessä on Iso-Britannian armeijan upseerikoulutuskeskus. Sotilasakatemialle on varattu laaja alue, jonne on helppo eksyä ilman karttaa. Alueelle ei ole kuitenkaan vapaata pääsyä, vaan jokaisella portilla aseistetut vartijat tarkastavat sisään pyrkivien kulkuluvat. Sandhurstin alue on kuin pieni kaupunki itsessään. Alueella on kirjaston lisäksi esimerkiksi kauppa, kahvila, uimahalli, upseerimessi, urheilukenttiä sekä hevostalli. Sandhurstin kuninkaallisen sotilasakatemian tämänhetkinen komendantti on kenraalimajuri Stuart Skeates.  Sandhurst on erittäin arvostettu ja tunnettu sotilasakatemia. Sandhurstissa on opiskellut, hyvällä tai huonolla menestyksellä, monia tunnettuja henkilöitä, kuten esimerkiksi Winston Churchill ja Ian Fleming.

Kuva

Upseerimessi

Sandhurstin kuninkaallisen sotilasakatemian edeltäjä Royal Military College aloitti toimintansa nykyisellä paikallaan vuonna 1812, jolloin alueelle saapuivat myös kadetit. Nykyisessä muodossaan oleva Sandhurstin kuninkaallinen sotilasakatemia perustettiin kuitenkin vasta vuonna 1947, kun Woolwichissa aiemmin sijainnut Royal Military Academy (1741-1939) yhdistyi Royal Military Collegen (1812-1939) kanssa. Pitkästä historiasta johtuen akatemialla on myös laajat museokokoelmat. Museokokoelmiin kuuluvia esineitä oli mahdollista nähdä sotilasakatemiassa melkein kaikkialla, myös kirjastossa.

Kuva

Sandhurstin kuninkaallisen sotilasakatemian kirjasto

Itse kirjasto ei rakennuksena ole kovinkaan suuri. Se on entinen, Royal Military Collegen aikainen, voimistelusali. Rakennus on valmistunut vuonna 1863, ja vuodesta 1931 lähtien se on ollut kirjaston käytössä. Myöhemmin kirjastoon liitettiin käytävän avulla myös Marlow Hall, joka oli aiemmin toiminut veturivarastona. Kirjasto on ollut osana alueen upseerikoulutusta alusta alkaen. Virallinen maininta kirjaston olemassaolosta löytyy vuodelta 1812, ja siinä kerrottiin, että pastori William Wheeler ei toiminut ainoastaan ensimmäisenä kappalaisena, vaan oli myös ensimmäinen kirjastonhoitaja.

 Kuva

Royal Military Academy Woolwichin ja Royal Military College Sandhurstin yhdistetyt kirjastokokoelmat loivat pohjan sotilasakatemian nykyiselle kirjastolle. Nykyään kirjastossa on noin 160 000 kirjaa ja sinne tilataan noin 350 sanoma- ja aikakausilehteä. Pääasiallisesti kirjaston kokoelmat koostuvat painetuista kirjoista. Toki elektronisia kirjoja ja julkaisuja löytyy myös, mutta vähemmässä määrin. Kirjasto pyrkii hankkimaan kaiken tiettyihin aiheisiin, kuten esimerkiksi sissisotaan liittyvästä kirjallisuudesta tai ainakin tuomaan kyseisen aineiston esille julkaisemissaan bibliografioissa. Sen lisäksi kirjaston henkilökunta korostaa asiasanoituksen avulla näitä akatemiaa kiinnostavia aiheita myös erilaisissa julkaisuissa. Bibliografioiden lisäksi kirjasto julkaisee myös Sandhurst Occasional Papers-nimistä sarjaa, jossa julkaistaan Sandhurstin akateemisen henkilökunnan kirjoituksia erilaisista akatemian kannalta tärkeistä ja/tai ajankohtaisista aiheista. Kirjastossa on myös CD-Rom ja DVD-kokoelma esimerkiksi televisio-ohjelmista, joissa on käsitelty kadeteille opintojen kannalta tärkeitä aiheita tai akatemiaa yleisemmin kiinnostavia aiheita.

Kuva

Kirjaston sisältä

Kirjaston kokoelmat ovat keskittyneet melkein pelkästään sotakirjallisuuteen, ja heillä onkin yksi laajimmista aihealueelleen eli maasodankäynnille sekä sotataidolle- ja tiedolle omistautuneista kokoelmista. Jonkin verran kokoelmissa on kirjallisuutta myös esimerkiksi psykologiasta ja johtamisesta. Kadettien koulutukseen kuuluu tärkeänä, joskin pienempänä osana erilaiset kirjalliset tehtävät, joihin he tarvitsevat kirjaston apua. Akateemisiin tehtäviin liittyen kadeteille opetetaan esimerkiksi viestintää, soveltavia käyttäytymistieteitä, maanpuolustusta, ulkopolitiikkaa ja sotatieteitä.

Kuva

Osa kirjaston “tietokantaa”

Koska alueelle ei ole vapaata pääsyä, ei myöskään kirjastoon pääse vapaasti, vaan kirjaston asiakkaat ovat lähinnä kadetteja ja sotakorkeakoulun akateemista henkilökuntaa. Ehkä senkään vuoksi kirjastoa ei ole tarvinnut modernisoida samaan tapaan kuin monia muita kirjastoja. Kirjat lainataan edelleen kuiteilla, jolloin yksi kuitti arkistoidaan asiakkaan ja toinen teoksen mukaan. Kirjaston kirjoissa ei ole viivakoodeja, RFID-tarroista nyt puhumattakaan. Sen lisäksi ennen vuotta 1994 julkaistujen kirjaston aineistojen tiedot ovat pääasiallisesti pelkästään paperikortistossa eikä sähköisessä tietokannassa. Myöhäisempi aineisto löytyy kirjaston Heritage-tietokannasta, mutta sekään ei ole avoimessa käytössä. Kirjastossa on heidän omiin tarpeisiinsa muokattu versio UDK-luokituksesta, jossa korostetaan esimerkiksi eri taisteluita ja niiden ajankohtia. Varsinaisia laina-aikoja ei kirjastolla ole. Kirja pyydetään palauttamaan vasta kun joku toinen tarvitsee samaa teosta, joten kirjojen laina-ajat saattavat venyä jopa kymmeniksi vuosiksi.

 Kuva

Tietopalveluneuvoja Suvi Tolvanen