Amerikkalaiset avoimina: kontrolloitu digitaalinen lainaaminen | Americans opening up: controlled digital lending

(Please, scroll down to read a summary in English.)

Kirjastoja on ollut vuosituhansia, mutta kaikille avoimien lainakirjastojen historia on lyhyempi: ensimmäiset aloittivat toimintansa Yhdysvalloissa ja Euroopassa 1700-luvulla ja yleistyivät 1800-luvun mittaan. Kirjojen lainaus on edelleen yksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä. Perinteisesti kirjasto on ostanut painetun kirjan ja antanut sen asiakkaalle lainaan maksutta. E-kirjojen lainaaminen taas toimii yleisesti niin, että kirjasto maksaa kustantamolle lisenssimaksun kirjan lukuoikeudesta, jolloin se voi lainata kirjaa niin monelle asiakkaalle kerrallaan, kuin lukuoikeuksia on kyseisestä kirjasta lunastettu. Jos kuitenkin e-kirja on julkaistu verkossa vapaasti luettavaksi open access -periaatteella, se ei tarvitse erillistä lainausjärjestelmää.

Terry Eagleton titles in Open Library

Open Libraryn lainattavia teoksia. Borrowable books in Open Library.

Lisenssin alaiset e-kirjat on useimmiten alun perinkin julkaistu digitaalisessa muodossa. Niiden lisäksi verkossa on yhä enemmän saatavilla painetuista kirjoista digitoitua aineistoa. Keskeinen toimija tällä alueella on yhdysvaltalainen Internet Archive -verkkokirjasto ja sen Open Library, joka yhteistyössä lukuisten etupäässä yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten kirjastojen kanssa on digitoinut ja asettanut saataville näiden kokoelmia. Open Libraryssa on sekä tekijänoikeuksista vapaata, täysin rajoituksitta luettavaa aineistoa että tekijänoikeuksien alaista aineistoa, jota palveluun rekisteröityneet käyttäjät eri puolilta maailmaa voivat lainata luettavaksi. Kuka tahansa voi helposti rekisteröityä käyttäjäksi.

Open Library lainaa aineistoa Controlled digital lending (CDL) -periaatteella, Sen mukaisesti kirjasto antaa verkon kautta asiakkaalleen lainaksi digitoidun version omistamastaan painetusta kirjasta. Kerrallaan kirjasto antaa samaa kirjaa lainaksi vain sen lukumäärän, kuin se itse omistaa fyysisesti. Jos painettua kirjaa on kirjastossa vain yksi kappale ja sen digitoitu versio on lainassa, painettua kappaletta ei yhtäaikaisesti saa antaa lainaksi. Lisäksi on teknisesti estettävä, että käyttäjä voisi kopioida lainaamansa digitoidun kappaleen.

Kontrolloitu digitaalinen lainaaminen on yleistynyt viime vuosina ja erityisesti koronapandemian aikana fyysisten kirjastojen ollessa monin paikoin suljettuina. Yksittäiset amerikkalaiset kirjastot (esimerkiksi Havaijin yliopiston kirjasto) digitoivat myös esimerkiksi painettuja kurssikirjojaan ja tarjoavat digitoituja kappaleita lainaksi omille opiskelijoilleen. Näin ainakin silloin, jos kirjaa ei ole ostettavissa sähköisessä muodossa. Jotkut kirjastojen käyttämät tietojärjestelmät tukevat jo teknisesti tällaista toimintaa.

Kontrolloitu digitaalinen lainaaminen perustuu Yhdysvaltojen tekijänoikeuslainsäädäntöön sisältyviin rajoituksiin ja poikkeamiin. Tekijänoikeuden raukeaminen ensimyynnin jälkeen (USA:n tekijänoikeuslain 109. pykälä) mahdollistaa kirjan lainaamisen eteenpäin, kun se on kerran hankittu laillisesti. Saman lain 108. pykälä taas sallii kirjaston tai arkiston tehdä jäljenteen omistamastaan kappaleesta ja levittää sitä ei-kaupallisessa tarkoituksessa. 107. pykälä puolestaan antaa esimerkkejä kirjan levittämisestä fair use -periaatteen mukaisiin tarkoituksiin, jotka eivät riko tekijänoikeutta: kritiikki, kommentointi, opetus ja tutkiminen.

Tekijänoikeuslain tulkinnat, joihin CDL nojautuu, eivät kuitenkaan ole kiistattomia. Yhdysvaltalaiset kirjailijajärjestöt ovat esittäneet vastalauseita, ja muutamat kustantajat ovat nostaneet Internet Archivea vastaan kanteen, jonka käsittely on edelleen kesken. CDL:n vastustajien mukaan kirjaston ottama digitaalinen kopio ei voi olla se kappale teosta, jota sillä on tekijänoikeuslain mukainen oikeus lainata – laki mahdollistaa ainoastaan alkuperäisen kappaleen lainaamisen. Vastustajien mukaan CDL myös sivuuttaa kirjailijan oikeuden saada tuloja teoksistaan ja luo markkinahäiriön, kun kustantajat menettävät tulojaan kirjastojen tarjotessa digitoituja kirjoja vapaasti saataville. Tähän on huomautettu, että kyse on usein loppuunmyydyistä kirjoista, joita kustantaja ei muutenkaan tarjoa saataville painetussa tai digitaalisessa muodossa. Tällöin menetettyä tuloa ei synny.

Kirjastojärjestöt, kansainvälinen kirjastoalan kattojärjestö IFLA etunenässä, ovat puolestaan laatineet CDL:ää puoltavia lausuntoja. Ne kiinnittävät huomiota siihen, että e-kirjoihin pääsy ei ole kirjastojen hallinnassa samalla tavoin kuin painettujen kirjojen kohdalla: kirjastot eivät voi valita milloin ja mitä e-kirjoja ostavat vaan ovat kulloisenkin lisenssitarjonnan armoilla. Joskus e-kirja on saatavissa vain osana isoa pakettia, tai sitä ei myydä kirjastoille vaan ainoastaan yksityisasiakkaille. Tähän tilanteeseen CDL tuo tasapainoa.

Kuten todettu, kontrolloitu digitaalinen lainaaminen perustuu amerikkalaisen tekijänoikeuslain tulkintaan. Olisiko vastaava mahdollista Atlantin tällä puolella? Euroopan unionin tuomioistuin on vuonna 2016 tulkinnut ennakkoratkaisussaan, jossa osapuolina olivat kirjastoja edustava VOB sekä tekijöitä ja kustantajia edustava Stichting Leenrecht, että EU-lainsäädäntö sallii kirjastojen lainaavan paperikirjojen ohella myös e-kirjoja. Tuomioistuimen ratkaisun perusteella IFLA arvioi, että myös CDL olisi jo nyt mahdollista usean eri EU-maan tekijänoikeuslainsäädännön puitteissa.

Eagleton book opened

Kirjaston kirja todellakin. Library book indeed.

Controlled digital lending (CDL) is a model of lending ebooks that has become more common during recent years and especially the COVID-19 pandemic. It is based on interpretations of the U.S. copyright law, which contains principles of fair use and copyright exhaustion. CDL means that libraries digitize books in their collection and lend them for a limited period. This model of lending is practised especially by the Internet Archive which has collaborated with mainly American and Canadian libraries in digitizing and making available books from their collections. The Internet Archive maintains the Open Library service which contains both copyright free books that can be read without restrictions, and books in copyright that can be borrowed by the principles of CDL from anywhere in the world.

However, the legality of CDL has been disputed especially by publishers and associations of writers. In their arguments, they emphasize that a digitized copy of a physical book the library has purchased cannot be distributed (“loaned”) within the limits of the U.S. copyright law. In the USA, some publishers have sued the Internet Archive for violating copyright laws and destabilizing the market balance between publishers and users. On the other hand, international library associations like IFLA have published statements in favour of the CDL. While ebooks are licensed to libraries at significantly higher prices than their paper equivalents or are available under more restrictive conditions if they are available at all, digitizing print books and their controlled distribution improves the situation.

Lue lisää / Further information:

Matti Myllykoski: Internet Archive edistää radikaalisti kirjojen saatavuutta. Vartija 26.8.2021.

Position Statement on Controlled Digital Lending. September 2018.

Devlin Hartline: Controlled Digital Lending Thwarts Democratic Process and Rights of Authors. Hudson Institute 30.8.2021.

IFLA Statement on Controlled Digital Lending. 16.6.2021.

 

Jussi Hyvärinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Opetus- ja tietopalvelut | Training and information services

Mikko Meriläinen, tietoasiantuntija | Information specialist
Tietoaineistopalvelut | Collection services