3. Hakusanat

Hakusanat ovat tiedonhaun ydin. Hakutekniikat ja erilaiset tietokannat voivat tuoda relevantteja tuloksia vain silloin, kun hakusanat ovat kohdallaan. Tietokone ei vielä ymmärrä merkityksiä merkkien takana, ja siksi hakusanoilla on merkitystä.

Oman aiheen purkaminen hakusanoiksi voi tuntua työläältä. Tässä osiossa opit, millaisia keinoja voit käyttää apuna ideoidessasi hakusanoja omaan tutkimusaiheeseesi.

Päivitetty 8/2023

Siirry seuraavaan osioon 3.1. Oma tutkimusaihe hakusanoiksi