3.1. Oma tutkimusaihe hakusanoiksi

Tietokantojen tekninen käyttö onnistuu keneltä tahansa, joka tuntee tietokannoissa käytettävät hakutekniikat ja -säännöt. Usein hankalampaa onkin oikeiden hakusanojen keksiminen: millä sanoilla omaa tutkimusaihettani voisi kuvailla? Mitä asioita oman aiheeni ympärillä on, mihin kontekstiin tutkimukseni liittyy, onko se osa jotain suurempaa kokonaisuutta? Oman tutkimusaiheen pilkkominen hakusanoiksi ei aina ole helppoa. Hyviä vinkkejä hakusanojen ideointiin löytyy Lehmanlibraryn tekemältä videolta (kesto 3:13, CC BY).

Hakusanoille on tarvittaessa mietittävä myös vieraskieliset vastineet, etenkin etsittäessä aineistoa kansainvälisistä tietokannoista. Monen kansainvälisen tietokannan hakukieli on englanti, jolloin myös hakusanat tulee miettiä englanniksi. Kotimaisissa tietokannoissa (esim. oman kirjastosi UEF-Primo, kansallinen Finna.fi jne.) kannattaa hakukielenä käyttää englannin lisäksi myös suomea, sillä suurin osa kirja-aineistosta kuvaillaan tietokantoihin suomen kielellä – myös ne englanninkieliset kirjat!

Katsottuasi videon, tee Moodlessa oleva ennakkotehtävä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Päivitetty 9/2023

Siirry seuraavaan osioon 3.2. Sanahaku vai asiasanahaku