1. Tieteellinen julkaiseminen

Tieteellinen tieto jaetaan julkisuuteen eri reittejä pitkin ja usein myös erilaisissa muodoissa. Siksi sitä on myös haettava useista eri lähteistä. Jotain löydät avoimen verkon hakukoneilla, esim. Googlella, jotain muuta taas kirjastotietokannoilla tai kansainvälisillä artikkelitietokannoilla. Julkaisuista tärkeimpiä ovat artikkelit ja kirjat. Näitäkin on erityyppisiä. Julkaisu voi yhtä hyvin olla painettu tai elektroninen: muoto ei määrää tärkeyttä.

Tieteellisen julkaisemisen ydin on uuden tiedon tuottaminen sekä sen arvioiminen tiedeyhteisössä. Julkaisun tieteellisyyden takeena pidetään yleisesti julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia / referee- /peer review -menettelyä. Julkaisu on tieteellinen, kun tutkimus on tehty käyttäen hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä, ja siitä on raportoitu tieteenalalla vallitsevan tavan mukaisesti. Tämän vuoksi käsikirjoitus arvioidaan ennen julkaisua. Lisäksi julkaisukanavan tulee olla tieteellisille julkaisuille tarkoitettu ja muiden tutkijoiden saavutettavissa.

Monenlaiset julkaisut voivat olla käyttökelpoisia lähteitä

Useilla aloilla julkaistaan paljon myös alan ammattilaisille, yrityksille ja viranomaisille.
Tutkimuslaitokset, ministeriöt, kunnat sekä erilaiset järjestöt, seurat ja liitot julkaisevat selvitys- tai raporttityyppistä kirjallisuutta ja myös ammattilehdissä julkaistaan artikkeleita. Tärkeintä on itse tekstin sisältö: kuinka luotettavasti ja yksiselitteisesti kohteena oleva asia pystytään kuvaamaan, todentamaan ja perustelemaan.

Päivitetty 8/2023

Siirry seuraavaan osioon 1.1. Tieteellisen artikkelin rakenne ja vertaisarviointi