5. Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikka ja vastuullinen tiede koskettavat kaikkia, jotka tekevät tukimusta – oli kyseessä sitten opinnäyte tai tutkimusryhmän tutkimusjulkaisu. Alla oleva ohjeistus on kopioitu Itä-Suomen yliopiston kotisivuilta kohdasta ”tutkimusetiikka” (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Ohjeeseen on koottu hyvän tieteellisen käytännön peruspilarit:

”Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta on vastuussa koko yliopiston henkilöstö. Yliopisto noudattaa tutkimustoiminnassaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia tutkimuseettisiä ohjeita.

Hyvä tieteellinen käytäntö

1. Toimintatapoina rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus tutkimuksessa, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa
2. Eettisesti kestävät tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät sekä avoimuus tulosten julkaisussa
3. Muiden tutkijoiden työn ja saavutusten asianmukainen huomioon ottaminen
4. Tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi tieteelliselle tiedolle asettettujen vaatimusten mukaan
5. Tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet määritelty ennen tutkimuksen alkamista tai tutkijan rekrytointia
6. Rahoituslähteiden ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen
7. Hyvä hallintokäytäntö sekä henkilöstö- ja taloushallinto”

Plagioinnista ja sen välttämisestä on varmasti puhuttu paljon niin aiemmissa opinnoissasi kuin opinnäytetyön seminaarissakin. Mutta tiesitkö, että plagiointia on montaa eri tyyppiä? Katso alla oleva Scribbrn video (kesto 3:25, CC BY) plagionnista.

Kun olet tutustunut materiaaliin, tee Moodlessa oleva ennakkotehtävä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Päivitetty 9/2023

Siirry seuraavaan osioon Vinkki: oman alan tietokannat