3.1. Oma tutkimusaihe hakusanoiksi

Tietokantojen tekninen käyttö onnistuu keneltä tahansa, joka tuntee tietokannoissa käytettävät hakutekniikat ja -säännöt. Usein hankalampaa onkin oikeiden hakusanojen keksiminen: millä sanoilla omaa tutkimusaihettani on kuvailtu? Mitä asioita oman aiheeni ympärillä on, mihin kontekstiin tutkimukseni liittyy, onko se osa jotain suurempaa kokonaisuutta? Oman tutkimusaiheen pilkkominen hakusanoiksi ei aina ole helppoa. Hyviä vinkkejä hakusanojen ideointiin löytyy Brock Libraryn tekemältä videolta (kesto 3:36, CC BY):

Hakusanoille on tarvittaessa mietittävä myös vieraskieliset vastineet, etenkin etsittäessä aineistoa kansainvälisistä tietokannoista. Monen kansainvälisen tietokannan hakukieli on englanti, jolloin myös hakusanat tulee miettiä englanniksi. Kotimaisissa tietokannoissa (esim. oman kirjastosi UEF-Primo, kansallinen Finna.fi jne.) kannattaa hakukielenä käyttää myös suomea, sillä suurin osa kirja-aineistosta kuvaillaan tietokantoihin suomen kielellä – myös ne englanninkieliset kirjat!

Katsottuasi videon, tee uudessa Moodlessa oleva ennakkotehtävä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

(8/2022)