Ympäristökulttuuria Tieteiden päivillä

Tutkijat Kaisa Vainio ja Karoliina Lummaa

Tieteen päivät | 11.–15.1.2023 Helsingin yliopiston Porthaniassa ja Tiedekulmassa. Tutustu tapahtumaan osoitteessa www.tieteenpaivat.fi.

Tutkijamme Karoliina Lummaa ja Kaisa Vainio olivat päivillä mukana puhumassa luontokulttuurista, ihmisen yhteydestä luontoon ja puiden merkityksestä ihmisille.

Enemmän kuin ihminen?

Ilmasto- ja ympäristökriisin ytimessä on teollistuneissa yhteiskunnissa syvään juurtunut käsitys ihmisestä muusta luonnosta erillisenä toimijana. Yksilökeskeinen, ihmisen erillisyyttä ja erityisyyttä korostava ihmiskuva ohjaa sekä politiikkatoimia että totuttuja tapojamme olla, kuluttaa ja elää suhteessa muuhun elonkehään. Ilmastonmuutos ja luontokato ovatkin paitsi ekologisia myös syviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ongelmia.

Sessio lähestyy ei-inhimillisiä olioita ja ilmiöitä aktiivisina toimijoina, jotka haastavat erillisyyteen perustuvaa ihmiskuvaa. Kuinka ihmisten, eläinten ja kasvien elämät limittyvät toisiinsa? Millaisia vaihtoehtoisia käsityksiä ihmisyhteisöillä on ympäristöstään? Kuinka ekologiset ongelmat murentavat erottelua luonnon ja kulttuurin välillä?

Puheenjohtaja: tutkijatohtori Jelena Salmi (Jyväskylän yliopisto)
tutkija Sanna Lillbroända-Annala (Åbo Akademi): Mitä punkit voivat opettaa meille? Punkit ihmiskeskeisen maailman valokeilassa
yliopistotutkija Anu Lounela (Helsingin yliopisto): Borneon dajakkien vaihtelevat suhteet ei-inhimillisiin toimijoihin ja luontokappaleisiin nopeasti muuttuvassa jokiympäristössä
väitöskirjatutkija Kaisa Vainio (Itä-Suomen yliopisto): Ihmisen puusuhteet yhteytenä ”johonkin ihmistä suurempaan”

Katso luento TiedeTVssä

Ympäristön kaksi kulttuuria -paneeli

Monialaista ympäristö- ja kestävyystutkimusta hallitsee yhä pitkälti luonnontieteellisen tutkimusparadigman määrittämä käsitys siitä, miten ympäristö määritellään ja mikä on ihmisen rooli suhteessa siihen.

Paneelissa tarkastellaan ihmisen ja muun luonnon välistä vuorovaikutusta ympäristöekologian, filosofisen ympäristöestetiikan sekä laajemmin humanistisen ympäristö- ja taiteentutkimuksen näkökulmista. Rakennamme siltaa ja yhteistä ymmärrystä luonnontieteellisen ja humanistis-filosofisen ympäristötutkimuksen välille. Pohdimme, miten ympäristö- ja kestävyystutkimuksessa päästään vastakkainasettelujen sijaan yhdessä eteenpäin yhä monimutkaisempien ympäristöongelmien aikakaudella.

Puheenjohtaja: tutkija Sanna Lehtinen (Aalto-yliopisto)
Panelistit: johtaja Susanna Lehvävirta (Kestävyystieteen instituutti, Helsingin yliopisto), tutkija Karoliina Lummaa (Turun yliopisto ja BIOS-tutkimusyksikkö), professori emeritus Yrjö Sepänmaa (Itä-Suomen yliopisto)

Katso paneeli TiedeTVssä