Bomen Naast Ons (in het Nederlands)

Bent U gehecht aan een boom? 

Wat voor een relaties hebben mensen met bomen? Welke boom trekt u aan en waarom? Kan een boom emotionele waarde hebben? Hoe gaan we om met bomen die belangrijk voor ons zijn?   

Het project ‘Bomen Naast Ons’ onderzoekt waarom de ene boom belangrijker is voor mensen dan de andere boom. We willen weten wat mensen voelen voor bomen, hoe deze band tot stand komt en hoe ze zichtbaar wordt in het alledaagse leven.  Het onderzoek vindt plaats in zowel Nederland als Finland.  Deze landen vertegenwoordigen uitersten in bosbedekking maar hebben tegelijkertijd veel culturele overeenkomsten: ideaal om te verkennen in hoeverre de omgeving bepaalt hoe mensen tegen bomen aankijken.

Het project verkent de relatie tussen mens en boom door een combinatie van wetenschap en kunst wordt geleid door de universiteit van Oost Finland in samenwerking met Wageningen Universiteit. Het onderzoeksteam bevat onderzoekers in (bos)ecologie, literatuur en culturele antropologie, maar ook kunstenaars die zich gespecialiseerd hebben in beeld en geluid.  Kunst wordt ingezet als efficiënte manier om emoties op te pikken en te visualiseren. 

We gebruiken een online vragenformulier om gegevens in te zamelen. Op basis van de antwoorden selecteren we karakteristieke relaties tussen mens en boom uit beide landen. Daarnaast verzamelen we verhalen over mens-boom relaties uit interviews. We vergelijken boom-mens relaties tussen oude en jonge urbane cultuur, tussen het metropolitaanse gebied, kleine steden en het platteland, en tussen Nederland en Finland.  

Met de onderzoeksresultaten dragen we bij aan onze kennis over de culturele betekenis van natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder. Deze kennis kan toegepast worden in planning en beheer van bossen en stedelijk groen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Finse stichting Kone en vindt plaats in de periode 2019-2023.  

Vertel ons uw verhaal

We zijn benieuwd naar uw mening en relatie met bomen, ook wanneer u helemaal niets heeft met bomen in het algemeen of met één boom in het bijzonder. We willen juist graag reacties uit verschillende hoeken van de samenleving, van jong tot oud in zowel Nederland als Finland.

Neem een specifieke boom in gedachten die u meer aanspreekt, of belangrijker voor u is, dan andere bomen. Wanneer meerdere bomen belangrijk voor u zijn kies één uit.  De boom kan op dit moment levend zijn of dood, of niet meer bestaan. Indien u wilt, kunt u het vragenformulier meerdere keren invullen, telkens voor een andere favoriete boom

Het invullen van het vragenformulier duurt ongeveer 20 minuten per boom.

Uw antwoorden blijven uiteraard anoniem. Meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonlijke informatie kunt u vinden in het Research Bulletin.

Ga naar de enquête

 

Contactinformatie:

Dr. Juul Limpens (Netherlands), Plant Ecology and Nature conservation group, Wageningen University, Netherlands 

Juul.Limpens [at] wur.nl, tel. +31 483173 

Dr. Eeva-Stiina Tuittila (Finland), University of Eastern Finland 

eeva-stiina.tuittila [at] uef.fi, tel. +358 50 4424299 

 

Dr. Juul Limpens sitting on the tree trunk.
Dr. Juul Limpens in Neatherlands.
Four Finnish reseacher ladies in the forest. From left to right: Phd student Kaisa Vainio, Dr. Karoliina Lummaa, Dr. Aino Korrensalo and professor Eeva-Stiina Tuittila.
Research team in Finland. From left to right: Phd student Kaisa Vainio, Dr. Karoliina Lummaa, Dr. Aino Korrensalo and professor Eeva-Stiina Tuittila.