Bomen Naast Ons (in het Nederlands)

Bent U gehecht aan een boom? 

Wat voor een relatie bestaat er tussen bomen en mensen? Welke boom is aantrekkelijk en waarom? Kan een boom emotionele waarde hebben? Hoe gaan we om met bomen die belangrijk voor ons zijn?  

Het onderzoeksproject Bomen Naast Ons verkent wat specifieke bomen belangrijk maakt voor mensen. We willen weten wat voor een banden er bestaan tussen bomen en mensen hoe deze band  in het alledaagse leven zichtbaar wordt.  

“Bomen Naast Ons” is een internationaal onderzoeksproject dat plaats vind in zowel Nederland als Finland. Het project wordt getrokken door de universiteit van Oost Finland. Wageningen Universiteit begeleid het onderzoek in Nederland. Finland en Nederland vertegenwoordigen uitersten in bosbedekking, maar hebben tegelijkertijd veel culturele overeenkomsten. Deze combinatie is ideaal om te verkennen in hoeverre de omgeving bepaald hoe mensen tegen bomen aankijken. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Finse stichting Kone en vind plaats in de periode tussen 2019-2022.  

Het project is interdisciplinair en verkent de relatie tussen mens en boom door een combinatie van wetenschap en kunst. Het onderzoeksteam bevat onderzoekers in (bos)ecologie, literatuur en culturele antropologie, maar ook kunstenaars die zich gespecialiseerd hebben in audio en fotografie.  Kunst wordt ingezet als efficiënte manier om emoties op te pikken en te visualiseren. 

We gebruiken een online enquête om gegevens in te zamelen uit zowel Finland als Nederland. Op basis van de antwoorden selecteren we voorbeeldparen van karakteristieke relaties tussen mens en boom uit beide landen. Deze voorbeelden worden uitgebreid door analyse van fictieve literatuur. Daarnaast verzamelen we verhalen over mens-boom relaties uit interviews. Bij benaderen onze data analyse vanuit contrasten. We vergelijken boom-mens relaties tussen oude en jonge urbane cultuur, tussen het metropolitaanse gebied, kleine steden en het platteland, en tussen Nederland en Finland 

De onderzoeksresultaten dragen bij aan onze kennis over het culturele betekenis van natuur in het algemeen en bomen in het bijzonder. Deze kennis kan toegepast worden in planning en beheer van bossen en stedelijk groen.

Vertel ons uw verhaal -> ENQUÊTE

Contactinformatie:

Dr. Juul Limpens (Netherlands), Plant Ecology and Nature conservation group, Wageningen University, Netherlands 

Juul.Limpens [at] wur.nl, tel. +31 483173 

Dr. Eeva-Stiina Tuittila (Finland), University of Eastern Finland 

eeva-stiina.tuittila [at] uef.fi, tel. +358 50 4424299