Työryhmä

Hulluina puihin

Puut lähellämme – hankkeen toteutuksesta vastaa monitieteinen ja -taiteinen työryhmä, jossa on mukana luonnontieteilijöitä, humanisteja ja taiteilijoita.

Hankkeen tutkijat

 

Professori ja hankkeen johtaja Eeva-Stiina Tuittila halaa puuta. Eeva-Stiina Tuittila on metsämaatieteen professori Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hän toimii Puut Lähellämme – hankkeen johtajana. Hän on perehtynyt kasvien ja ympäristön  tutkimukseen niiden toiminnallisten ominaisuuksien kautta. Tässä hankkeessa hän yhdistää luonnontieteellistä asiantuntemustaan ja kiinnostustaan puihin ja kirjallisuuteen.

 

Tutkijatohtori Aino Korrensalo koskettaa puuta.

Aino Korrensalo on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla. Hänen tutkimuksensa käsittelee kasvien toiminnallisia ominaisuuksia suoekosysteemeissä. Hänellä on monipuolinen kokemus tieteen ja taiteen välisestä yhteistyöstä mm. Ilmastopyörre-hankkeessa. Puut Lähellämme-hankeeseen hän tuo luonnontieteilijän asiantuntemusta ja osaamista kvalitatiivisten menetelmien käyttöön.

 

Kirjallisuudentutkija Karoliina Lummaa nojaa puuhun.Karoliina Lummaa on ekokritiikkiin erikoistunut kirjallisuudentutkija, joka työskentelee Turun yliopistossa ja BIOS-tutkimusyksikössä. Kotimaista metsä- ja puuaiheista kaunokirjallisuutta hän tuntee linturunouteen liittyvien tutkimustensa pohjalta. Tässä hankkeessa hän vastaa suomalaisen kaunokirjallisuuden puukuvausten analysoinnista ja osallistuu monitieteiden tutkimusmenetelmän luomiseen.

 

Kulttuuriantropologi Kaisa Vainio tutkiskelee puun pintaa.Kaisa Vainio on nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla. Hänen väitöskirjansa aiheena on suomalaisten kulttuurinen puusuhde. Hän vastaa aineistonkeruun käytännön työstä ja analyysistä yhdessä tutkimusryhmän kanssa.. Taustaltaan hän on kulttuuriantropologi joka on kiinnostunut ihmisiä yhdistävistä kokemuksista niin luonnon kuin taiteenkin kautta.

 

Kasviekologi Juul Limpeens hymyilee kuvassa. Juul Limpens on kasviekologian yliopistolehtori Wageningen yliopistossa, Hollannissa. Hän työskentelee biogeokemian, hydrologian ja maaperätieteen parissa. Limpens on aktiivisesti popularisoinut tutkimustuloksiaa taiteen avulla. Hän on esimerkiksi luonut yhteistyössä ympäristötaiteilijoiden kanssa rakennettujen hiekkadyynien hankkeen Wind@work, jossa havainnollistetaan tuulen, meren, hiekan ja kasvien vuorovaikutuksia rannikolla tieteen ja taiteen keinoin.

 

Lea Rojola on Turun yliopiston Kotimaisen kirjallisuuden professori. Hänellä on pitkällinen asiantuntemus suomalaisen kirjallisuuden historiasta, monitieteisestä työskentelystä sekä luonnon ja kulttuurin suhteita koskevista kysymyksenasetteluista. Tässä hankkeessa hän osallistuu eri lähestymistapojen yhdistämiseen aineiston keruussa, tiede-taidenäyttelyn luomisessa ja aineiston analyysissa.

Hankkeen taiteilijat

 

Sakari Piippo on Helsingissä toimiva kuvajournalisti ja dokumentaarinen valokuvaaja. Piippo on keskittynyt pitkäkestoisten dokumentaaristen hankkeiden tekemiseen. Puut lähellämme -hankkeessa Piippo tarkastelee valokuvan keinoin sekä puuta että ihmistä yksilöinä. Hän osallistuu tiede-taidenäyttelyn luomiseen.

 

Kalle Hamm, Olli Aarni, Lauri Ainala ja Hermanni Keko ovat äänitaiteilijoita jotka muodostavat yhtyeen Band of Weeds. Hamm on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, tehnyt useita yhteisöllisiä teoksia ja pohtinut teoksissaan ihmisen kasvisuhdetta. Aarni on pitkän linjan ambient-muusikko, joka levyttää parhaillaan newyorkilaiselle Florabelle Recordsille. Ainala on tunnettu kansainvälistä kulttimainetta nauttivasta Paavoharju-yhtyeestään. Keko on kuvataiteilija ja muusikko, joka tekee MA-tutkintoa Aalto-yliopiston Sound in New Media -ohjelmassa. Band of Weeds on julkaissut LP:n Other-Than-Human, 2017. Tässä hankkeessa Band of Weeds vastaa äänitaideprojektista luomalla musiikkia puista nauhoittetuista äänistä ja osallistuu näyttelyn luomiseen.