Työryhmä

Projektiryhmän jäseniä nojailemassa puuhun. Kuvassa Kaisa Vainio, Aino Korrensalo, Eeva-Stiina Tuittila, Sakari Piippo, Kalle Hamm ja Karoliina Lummaa

Hulluina puihin

Puut lähellämme – hankkeen toteutuksesta vastaa monitieteinen ja -taiteinen työryhmä, jossa on mukana luonnontieteilijöitä, humanisteja ja taiteilijoita.

Tieteellinen työryhmä

 

Professori Eeva-Stiina Tuittila Eeva-Stiina Tuittila on metsämaatieteen professori sekä Peat&Trees – Suo- ja maaekologian tutkimusryhmän johtaja Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa. Hän toimii Puut lähellämme -hankkeen johtajana. Hän on perehtynyt kasvien ja ekosysteemien tutkimukseen niiden toiminnallisten ominaisuuksien kautta. Tässä hankkeessa hän yhdistää luonnontieteellistä asiantuntemustaan ja kiinnostustaan puihin ja kirjallisuuteen.

 

Biologi Aino KorrensaloAino Korrensalo  on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa käsittelee soiden hiilikaasuvirtoja ja kasvien toiminnallisia ominaisuuksia. Hänellä on monipuolinen kokemus tieteen ja taiteen välisestä yhteistyöstä.

 

kirjallisuuden tutkija Karoliina LummaaKaroliina Lummaa on kirjallisuudentutkija, joka työskentelee Turun yliopistossa ja BIOS-tutkimusyksikössä. Hän tutkii ympäristö- ja luonnonvarakysymysten käsittelyä nykytaiteessa ja laajemmin nykykulttuurissa.

 

Kulttuuriantropologi Kaisa VainioKaisa Vainio on väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla. Hänen väitöskirjansa aiheena on suomalaisten kulttuurinen puusuhde. Hän vastaa aineistonkeruun käytännön työstä ja analyysistä yhdessä tutkimusryhmän kanssa.. Taustaltaan hän on kulttuuriantropologi joka on kiinnostunut ihmisiä yhdistävistä kokemuksista niin luonnon kuin taiteenkin kautta.

 

Biologi Juul LimpeensJuul Limpens on kasviekologian yliopistolehtori Wageningen yliopistossa, Hollannissa. Hän työskentelee biogeokemian, hydrologian ja maaperätieteen parissa. Limpens on aktiivisesti popularisoinut tutkimustuloksiaa taiteen avulla. Hän on esimerkiksi luonut yhteistyössä ympäristötaiteilijoiden kanssa rakennettujen hiekkadyynien hankkeen Wind@work, jossa havainnollistetaan tuulen, meren, hiekan ja kasvien vuorovaikutuksia rannikolla tieteen ja taiteen keinoin.

 

Tuomo Takala on metsäpolitiikan tutkija ja kasviekologi, joka on työskennellyt pääasiassa Itä-Suomen yliopistossa. Viime vuodet hän on tehnyt töitä metsädiskurssien parissa. Puut lähellämme -hankkeeseen hän tuo kokemuksensa laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistämisestä.

 

Lea Rojola on Turun yliopiston Kotimaisen kirjallisuuden professori. Hänellä on pitkällinen asiantuntemus suomalaisen kirjallisuuden historiasta, monitieteisestä työskentelystä sekä luonnon ja kulttuurin suhteita koskevista kysymyksenasetteluista. Tässä hankkeessa hän osallistuu eri lähestymistapojen yhdistämiseen aineiston keruussa, tiede-taidenäyttelyn luomisessa ja aineiston analyysissa.

Taiteellinen työryhmä

 

Valokuvaaja Sakari PiippoSakari Piippo on Helsingissä toimiva kuvajournalisti ja dokumentaarinen valokuvaaja. Piippo on keskittynyt pitkäkestoisten dokumentaaristen hankkeiden tekemiseen. Puut lähellämme -hankkeessa Piippo tarkastelee valokuvan keinoin sekä puuta että ihmistä yksilöinä. Hän osallistuu tiede-taidenäyttelyn luomiseen.

 

Band of Weedsin jäseniä metsässä

 

Kalle Hamm, Olli Aarni, Lauri Ainala ja Hermanni Keko ovat äänitaiteilijoita jotka muodostavat yhtyeen Band of Weeds. Hamm on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, tehnyt useita yhteisöllisiä teoksia ja pohtinut teoksissaan ihmisen kasvisuhdetta. Aarni on pitkän linjan ambient-muusikko, joka levyttää parhaillaan newyorkilaiselle Florabelle Recordsille. Ainala on tunnettu kansainvälistä kulttimainetta nauttivasta Paavoharju-yhtyeestään. Keko on kuvataiteilija ja muusikko, joka tekee MA-tutkintoa Aalto-yliopiston Sound in New Media -ohjelmassa. Band of Weeds on julkaissut LP:n Other-Than-Human, 2017. Tässä hankkeessa Band of Weeds vastaa äänitaideprojektista luomalla musiikkia puista nauhoittetuista äänistä ja osallistuu näyttelyn luomiseen.

 

Kuraattori Ulla Taipale. Kuva: Jan Eerala 2021
Kuva:Jan Eerala 2021

Ulla Taipale on kuraattori, joka tuo työssään yhteen taiteen ja tieteen tekijöitä ja yhdistelee taiteita luonnontieteisiin ja luonnossa tapahtuviin prosesseihin ja ilmiöihin. Hän on koulutukseltaan ympäristötekniikan insinööri (SAMK) ja taiteen maisteri (Aalto ARTS). Hän työskentelee Helsingin yliopiston INAR-instituutissa Ilmastopyörre-taideohjelman
kuraattorina ja on toiminut pitkään Melliferopolis -hankkeessa.