ihmisen käsi koskettaa puun kaarnaa

Millaisia ovat suomalaisten puusuhteet? Mikä puu ketäkin viehättää ja miksi? Voiko puulla olla tunnearvoa? Voiko puihin kiintyä? Miten hoidamme meille tärkeitä puita?

Puut lähellämme -hanke kerää tietoa suomalaisille tärkeistä puista. Tutkimuksessa selvitetään puusuhteiden taustatekijöitä ja puiden kanssa elämisen tapoja.

Kiintymys puihin on kulttuurinen ilmiö, joka näkyy esimerkiksi kaunokirjallisuudessa. Tutkimuksessamme tämän päivän yksilölliset puusuhteet liitetään  niiden kulttuurihistorialliseen taustaan.

Puusuhteisiin liittyy aina myös tunteita ja kokemusmaailma, jotka välittyvät parhaiten taiteen avulla. Suhde omaan lempipuuhun tehdään hankkeessa näkyväksi itse otetuin ja valokuvataiteilijan ottamin valokuvin. Tutkimme puiden omalaatuisuutta myös äänitaiteen menetelmin.

Tutkimustieto lisää kulttuurista ymmärrystä puiden merkityksistä ihmisille. Tiedosta voi olla hyötyä myös kaupunkisuunnittelussa, viheralueiden hoidossa ja metsäsuunnittelussa.

Puut lähellämme -hanke on Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden laitoksen monitieteinen tutkimus, jota on toteuttamassa metsätieteen, kulttuuriantropologian ja kirjallisuuden tutkijoita sekä äänitaiteen ja valokuvataiteen ammattilaisia. Hanke on käynnissä 2019-2023. Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö. Yhteistyökumppaneina tutkimuksessa ovat myös Turun Yliopisto sekä Wageningenin yliopisto Hollannissa.

Neljä tutkijanaista metsässä. Tutkimustiimi Suomessa. Vasemmalta oikealle: tohtoriopiskelija Kaisa Vainio, tutkijatohtori Karoliina Lummaa, tutkijatohtori Aino Korrensalo and professori Eeva-Stiina Tuittila.
Tutkimustiimi Suomessa. Vasemmalta oikealle: kulttuuriantropologi Kaisa Vainio, kirjallisuuden tutkija Karoliina Lummaa, ekologi Aino Korrensalo and professori Eeva-Stiina Tuittila. Tutkimusryhmässä mukana myös metästieteilijä Tuomo Takala, tilastotieteilijä Aleksi Räsänen, sekä ekologi Juul Limpens.