Vienankarjalaisen pakinaklupin vaštauvunnat kevyällä 2023, kerähmö 18.4.

Kirjuttan talteh: Olga Karlova

Vienankarjalaisen pakinaklupin toini Zoom-kerähmö 18.4.

Pakinaklupin ekliseh Zoom-vaštauvuntah keräyty 11 klupilaista. Alkuh oli vähäsen šeikkua, kun kolme hairivošša mäni Paginperti-Pakinapirtti -Zoom-linkin tuakši ta kotvan kokotettih šielä kolmovehena kuni hokšattih, jotta hairahettih viäräh Zoom-kerähmöpirttih. Kakši luki Lönnivuaran Eemelin tilah Huoti-tiätyä. Erähät ei ehitty lukie nimitä, šentäh kun kevyän kiirehet kuavutah kaiken aikua piällä. Ei ni še meitä tärähtän paikoiltah, šentäh kun lörpöttelima muuta ta aikua ei tahton tuaššen riittyä. Klupin vetäjäki välillä joutu juokšomah hoitamah ”kotilampahien” tarpehie, kun piti Zoom-kerähmyö koistah. Nakroma, jotta yhtä älviskyö olemma kaikin. Emmä muissa toista kättä. Myöhempäh tuli viesti yheltä pakinaklupilaiselta, kumpani huomenekšella oli vielä šuorinnun loittokerähmöiseh, ka iltapäivällä istuo taivašteliutu kotirappusillah, čäijyö hörppi ta kiššuah huvitti (vain toisinko päin še mäni?) ta šiih ni unahutti muut mänöt ta pluanit.

Alempana kerron, mitä kerkeimä paissa.

Piemmä Sirpa Männyn kera Olemma, elämmä, pakajamma – Kieli matkuau miän keralla -taijehnäyttelyö Kuhmošša Šommelon aikana.

Linkki näyttelyn tiijotteheh.

Käytämmä näyttelyššä miän pakinaklupilaisienki tekstijä, niitä olemma valiččomašša ta paššauttelomašša Sirpan erinäkösih veššokših ta kuvih, esim. vappukuva (missä oli tyttöni ilmapallon kera). Karjalan kielen kirjaimikko -kuvah ei ole vielä löytyn tekstie. Ollou kellänih tahtuo kirjuttua mitäki? Mari R. oli ehottan runuoh Šykyšy, kumpasešša on vienalaisen š:n šuhinua. Ihan hyvä ideja, a kun tullou lisyä, olisima ruati ottamah vaštah. Ta tullou lisäkši muuta tekstie, ilolla otamma vaštah 10.5.23 šuaten. Ei männe näyttelyh, šitä voipi käyttyä muitenki karjalan kielen opaššukšešša. Elvytyšprojektin blogih panemma kaikensorttisie tekstijä karjalakši. Passipo!