Pereh- da ukonkuarisanasto (suomi-suvikarjala)

Perhe- ja sateenkaarisanasto, suomi–eteläkarjala
Pereh- da ukonkuarisanasto, suomi–suvikarjala

Luadija: Katerina Paalamo

Karjalan kielen elvytysprojekta
Päivännouzu-Suomen yliopisto

Ellendämizen tuveksi: linkka Setan luajittuh ukonkuarisanastoh, kudamassa annetah ukonkuarisanoin merkičykset suomeksi.

Aigazembah livvinkarjalaksi kiännetty sanasto löydyy tästä: linkka


perheenjäsen – perehenjäzen

äiti – muamo; äiti (last.) – mamma

äitipuoli, isän/äidin vaimo – muamindima, emindimä, tuaton/muamon naine/akka/muččo

isä – tuatto; isä (last.) – tata

isäpuoli, äidin/isän mies – tuatindima, izindimä, muamon/tuaton mies/ukko

tytär – tytär

tytärpuoli; puolison, vaimon, miehen tytär – tyttärindimä; vastinehen, naizen/akan/mučon, miehen/ukon tytär

poika – poiga

poikapuoli; puolison, vaimon, miehen poika – poijindima; vastinehen, naizen/akan/mučon, miehen/ukon poiga

sisko – sizär; tav. vanhempi sisko (last.) – čidži

veli – velli; vanhempi veli (last.) – veikki

sisarus, sisarukset – sizarus, sizarukset

siskokset – sizärekset

veljekset – vellekset

siskopuoli – sizärpuoli

velipuoli – vellipuoli

puolisisko – puolisizär, sizärpuoli

puoliveli – puolivelli, vellipuoli

puolisisarukset – puolisizarukset

puolisiskokset – puolisizärekset

puoliveljekset – puolivellekset

täyssisarukset – täyvet sizarukset, täyzisizarukset

vanhemmat – vanhemmat; (kont. mugah) muamo da tuatto

isovanhemmat – buabo da diedo

isoisovanhemmat, isoäidin tai isoisän vanhemmat – pravobuabo da pravodiedo

isoäiti – buabo; isoäiti (last.) – baba

isoisä – diedo; isoisä (last.) – didi

isoisoäiti, isoäidin tai isoisän äiti – pravobuabo

isoisoisä, isoäidin tai isoisän isä – pravodiedo

lapsenlapsi – bunukka

lapsenlapsenlapsi – pravobunukka

täti – tädi

eno, setä – diädö; eno, setä (last.) – dädä

serkku – sevotar, seukku

anoppi – anoppi (naizen/akan/mučon muamo); muatuška, muatko (miehen/ukon muamo)

appi – appi (naizen/akan/mučon tuatto); buat´uška, buat´ko (miehen/ukon tuatto)

miniä – neveskä

vävy – vävy

suku – sugu

sukulainen – sugulane, rodn´a, omahine, heimolane

seurustelukumppani, tyttöystävä, poikaystävä, naisystävä, miesystävä – mielessäpiettävä, tietto, vastineh

seurustella – olla yhessä

elämänkumppani – eloksenvastineh, eloksenkumppali

puoliso – vastineh, kont. mugah naine/akka/muččo, mies/ukko

entinen puoliso – endine vastineh, naine/akka/muččo, mies/ukko

uusi puoliso – uuzi vastineh, naine/akka/muččo, mies/ukko

nykyinen puoliso – nygöne, nygyne vastineh, naine/akka/muččo, mies/ukko

aviopuoliso – kirjavastineh; (vihitty puoliso) venčaidu vastineh

avopuoliso – kirjatoin vastineh; (vihkimätön puoliso) venčaimatoin vastineh

vaimo – naine, akka, (vaimo, nuori vaimo) muččo

mies (puoliso) – mies, ukko

avioliitto – kirjaliitto, kirjoissaolenda, naizissaolenda, miehelläolenda

samaa sukupuolta olevien avioliitto – samua/samaista/yhtä sugupuolda olijoin kirjaliitto, kirjoissaolenda

avoliitto – kirjatoin liitto, kirjatoin yhessäeländä

aviopari – kirjah männyt puara; (vihitty pari) venčaidu puara

avopari – kirjah mänemätöin puara, kirjatoin puara; (vihkimätön pari) venčaimatoin puara

parisuhde – puaraväli

rekisteröity parisuhde – registriiruidu puaraväli

olla rekisteröidyssä parisuhteessa – olla kirjassa, olla registriiruijussa puaravälissä

polyamorinen – poliamorine

polyamorinen suhde – poliamorine väli

polyamoria – poliamorie

monisuhteisuus – monivälizys

sinkku – naimatoin/naizihmänemätöin (perind. miehestä), miehellämänemätöin (perind. naizesta), yksineläjä, ičelline

naimaton – naimatoin (perind. miehestä), miehellämänemätöin (perind. naizesta)

mennä naimisiin – männä naizih / naija (naizen kera), männä miehellä (miehen kera)

olla naimisissa, avioliitossa – olla naizissa (naizen kera), olla miehellä (miehen kera), olla kirjassa

kirkollinen vihkiminen – kirikölline venčaičenda

siviilivihkiminen – kirjahmänendä/kirjoihmänendä

erota – erota

eronnut – eronnut

ero – ero

avioero – ero, kirjoistalähendä

leski – leski

siviilisääty – kirjastuatussa

perhe – pereh

ydinperhe – ydinpereh

suurperhe – suuri pereh

yhden vanhemman perhe – yhen vanhemman pereh

uusperhe – uuzi pereh

sateenkaariperhe – ukonkuaripereh, ukonvemmelpereh

apilaperhe – abilaspereh

polyperhe – polipereh

perheellinen – perehelline

perheetön – perehetöin

vanhempi – vanhembi

biologinen vanhempi – biologine vanhembi

sosiaalinen vanhempi – sosialine vanhembi

vanhemmuus – vanhemmus

äitiys – muamohus

isyys – tuattohus

kumppanuusvanhemmuus, vahnemmuuskumppanuus – sobimusvanhemmus

lapsi – lapsi

lapseton – lapsetoin

se, jolla on lapsi, lapsia – lapsekas

lapsettomuus – lapsettomus

orpo – orbo, armotoin

puoliorpo – puoliorbo

adoptoida – ottua lapsi, ottua omaksi lapseksi, adoptiiruija

adoptio – lapsenotanda

perheen sisäinen adoptio – vastinehen, naizen/akan/mučon, ukon/miehen lapsen omaksi otanda, adoptiiruičenda

adoptiolapsi – ottolapsi, adoptiiruidu lapsi

adoptiovanhemmat – ottovanhemmat

ottaa huostaan – ottua huostah

huostaanotettu lapsi – huostahotettu lapsi

huostaanotto – huostahotanda

sijaisvanhempi – sijahisvanhembi

tukiperhe – tugipereh

huoltaja – huoldaja

yksinhuoltaja – yksinhuoltaja

yhteishuoltajuus – yhtehishuoldajus

lähivanhempi, lähihuoltaja – lähivanhembi

etävanhempi, etähuoltaja – loittovanhembi

vuoroasuminen – vuoroeländä

bonuslapsi – bonuslapsi

sateenkaari – ukonkuari, ukonvemmel

sateenkaarikansa – ukonkuarirahvas, ukonvemmelrahvas

sateenkaariyhteisö – ukonkuariyhtehizö, ukonvemmelyhtehizö

vähemmistö – vähemmistö

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt – sugupuoli- da seksualivähemmissöt

sukupuoli – sugupuoli

biologinen sukupuoli – biologine sugupuoli

sosiaalinen sukupuoli – sosialine sugupuoli

juridinen sukupuoli – juridine sugupuoli

sukupuolen ilmaiseminen – sugupuolen ozuttamine

sukupuolen korjaus – sugupuolen kohennus

sukupuolen moninaisuus, sukupuolten moninaisuus – sugupuolen moninazus/äijys, sugupuolien moninazus/äijys

henkilö – hengi, hengilö

nainen – naine

mies – mies

kolmas sukupuoli – kolmas sugupuoli

naiseus – naizehus

miehuus – miehys

naisellinen – naizelline

naisellisuus – naizellizus

miehinen – miehine

miehisyys – miehizys

feminiininen – feminiinine

feminiinisyys – feminiinizys

maskuliininen – maskuliinine

maskuliinisuus – maskuliinizus

androgyyni – androgieni

androgyyninen – androgienine

androgynia – androgenie

binääri – binuara

binäärinen – binuarine

ei-binääri – ei-binuara

ei-binäärinen – ei-binuarine

cissukupuolinen – cissugupuoline

intersukupuolinen – intersugupuoline

intersukupuolisuus – intersugupuolizus

muunsukupuolinen – muunsugupuoline

muunsukupuolisuus – muunsugupuolizus

transsukupuolinen – transsugupuoline

transsukupuolisuus – transsugupuolizus

sukupuoleton – sugupuoletoin

sukupuolettomuus – sugupuolettomus

sukupuoli-identiteetti – sugupuoli-identitietta

sukupuolineutraali – sugupuolineitraline

sukupuolineutraalius – sugupuolineitralizus

sukupuolinormatiivisuus – sugupuolinormatiivizus

sukupuolisensitiivinen – sugupuolisensitiivine

sukupuolisensitiivisyys – sugupuolisensitiivizys

seksuaalinen suuntautuminen – seksualine suundauvunda

seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – seksualizen suundauvunnan moninazus/äijys

aseksuaali – aseksuali/aseksuala

aseksuaalinen – aseksualine

aseksuaalisuus – aseksualizus

biseksuaali – biseksuali/biseksuala

biseksuaalinen – biseksualine

biseksuaalisuus – biseksualizus

heteroseksuaali – heteroseksuali/-seksuala

heteroseksuaalinen – heteroseksualine

heteroseksuaalisuus – heteroseksualizus

homoseksuaali – homoseksuali/-seksuala

homoseksuaalinen – homoseksualine

homoseksuaalisuus – homoseksualizus

homo – homo

homous – homohus

lesbo – lesbo

lesbous – lesbohus

Kuva: Pixabay