Pereh- da ukonvemmelsanasto (suomi-livvinkarjala)

Perhe- ja sateenkaarisanasto (suomi-livvinkarjala)
Pereh- da ukonvemmelsanasto (suomi-livvinkarjala)

Luadijat: Natalia Giloeva, Milla Tynnyrinen da karjalan kiännösseminuaran opastujat
Suomenkielizen sanalistan luadii: Katerina Paalamo

Samaine sanasto tulou myöhembä sežo vienan- da suvikarjalakse.

Ellendämizen tuvekse: linku Setan luajittuh ukonvemmelsanastoh, kudamas annetah ukonvemmelsanoin merkičykset suomekse.


perheenjäsen – perehen ozanottai, perehen jäzen, perehjäzen, perehehkuuluui

äiti – muamo

äitipuoli, isän vaimo – muamindam, tuatan/muaman mučoi/akku

isä – tuatto

isäpuoli, äidin mies – tuatindam, muaman/tuatan ukko

tytär – tytär

tytärpuoli; puolison, vaimon, miehen tytär – tyttärindäm; vastinehen, mučoin/akan, ukon tytär

poika – poigu

poikapuoli; puolison, vaimon, miehen poika – poijindam; vastinehen, mučoin/akan, ukon poigu

sisko – sizär; čidži, čikko – vanhin sisko

veli – velli

sisarus, sisarukset – sizarus, sizarukset (sisarukset), vrd. sizärekset (siskokset), vellekset (veljekset)

siskopuoli – sizärpuoli

velipuoli – vellipuoli

puolisisko – puolisizär, sizärpuoli

puoliveli – puolivelli, vellipuoli

puolisisarukset – puolisizarukset, puolisizärekset, puolivellekset

täyssisarukset – tävvet sizarukset, täyzisizarukset

vanhemmat – vahnembat; muamo da tuatto (kont. mugah)

isovanhemmat – buabo da died’oi

isoisovanhemmat, isoäidin tai isoisän vanhemmat – pravobuabo da pravodied’oi

isoäiti – buabo

isoisä – died’oi

isoisoäiti, isoäidin tai isoisän äiti – pravobuabo

isoisoisä, isoäidin tai isoisän isä – pravodied’oi

lapsenlapsi – bunukku, bunukkaine

lapsenlapsenlapsi – pravobunukku, pravobunukkaine

täti – t’outa, tädi

eno, setä – diedö

serkku – sevoitar, seukku

anoppi – anoppi, muatkoi

appi – appi, buat’koi

miniä – nevesky

vävy – vävvy

suku – sugu

sukulainen – sugulaine, omahine, rodn’u

seurustelukumppani, tyttöystävä, poikaystävä, naisystävä, miesystävä – mielespiettävy, vastineh

seurustella – olla yhtes

elämänkumppani – eloksenvastineh, kumpali (opastujien ehoitus)

puoliso – vastineh, kont. mugah mučoi, akku, ukko

entinen puoliso – endine mučoi, akku, ukko, vastineh

uusi puoliso – uuzi vastineh, uuzi mučoi, ukko, akku

nykyinen puoliso – nygöine vastineh da kui ylähän muut kont.

aviopuoliso – kirjuvastineh, venčaittu vastineh (opastujien ehoitus)

avopuoliso – kirjatoi vastineh, venčaimatoi vastineh (opastujien ehoitus)

vaimo – mučoi, akku

mies (puoliso) – ukko

avioliitto – kirjoisolo, naizisolo, miehelolo

samaa sukupuolta olevien avioliitto – samua/samastu/yhty sugupuoldu olijoin kirjoisolo

avoliitto – kirjuliitto, venčaimatoi liitto

aviopari – kirjah mennyh puaru, venčaittu puaru (opastujien ehoitus)

avopari – kirjah menemätöi puaru, venčaimatoi puaru (opastujien ehoitus)

parisuhde – puaruväli

rekisteröity parisuhde – registriiruittu puaruväli, kont.: hyö ollah kirjas (magistruatas) libo venčaittuhes (kirikös)

olla rekisteröidyssä parisuhteessa – olla kirjas, olla registriiruitus puaruvälis

polyamorinen – poliamorine

polyamorinen suhde – poliamorine väli

polyamoria – poliamorii (ie-vardalo)

monisuhteisuus – moniväližys

sinkku – naimatoi, miehelemenemätöi, naizihmenemätöi, ičelline (opastujien ehoitus)

naimaton – naimatoi

mennä naimisiin – menne naizih, naija

olla naimisissa, avioliitossa – olla naizis (naizenke), olla miehel (miehenke), olla kirjas

kirkollinen vihkiminen – kirikölline venčaičendu/venčal käyndy

siviilivihkiminen – kirjahmeno/kirjoihmeno

ero – ero

avioero – ero, kirjois(päi)lähtendy

erota – erota

eronnut – eronnuh

leski – leski

siviilisääty – perehentila (opastujien ehoitus)

perhe – pereh

ydinperhe – ydinpereh, kont. oma pereh

suurperhe – suuri pereh

yhden vanhemman perhe – yhten vahnemban pereh

uusperhe – uuzi pereh

sateenkaariperhe – ukonvemmelpereh

apilaperhe – imiččypereh

polyperhe – polipereh

perheellinen – perehelline

perheetön – perehetöi

vanhempi – vahnembi

biologinen vanhempi – biolougine vahnembi

sosiaalinen vanhempi – socialine vanhembi

vanhemmuus – vahnembus, muamažus, tuattažus (harvazeh käytös)

kumppanuusvanhemmuus, vahnemmuuskumppanuus – sobimusvahnembus (opastujien ehoitus)

lapsi – lapsi

lapseton – lapsetoi (kel on lastu – lapsekas)

lapsettomuus – lapsettomus

orpo – orboi

puoliorpo – puoliorboi

adoptoida – ottua lapsi, ottua lapsi pereheh, ottua omakse lapsekse, adoptiiruija (opastujien ehoitus)

adoptio – lapsenotandu

perheen sisäinen adoptio – vastinehen/ukon/akan lapsenotandu, adoptiiruičendu (opastujien ehoitus)

adoptiolapsi – ottolapsi

adoptiovanhemmat – ottovahnembat (opastujien ehoitus)

ottaa huostaan – ottua iäres perehespäi

huostaanotettu lapsi – perehespäi iäresotettu lapsi

sijaisvanhempi – sijahisvahnembi

tukiperhe – tugipereh

huoltaja – huoldai

yksinhuoltaja – yksinhuoltaja

yhteishuoltajuus – yhteshuoldažus, yhtehishuoldažus

lähivanhempi, lähihuoltaja – lähivahnembi

etävanhempi, etähuoltaja – loittovahnembi

vuoroasuminen – vuoroeländy

bonuslapsi – bonuslapsi

sateenkaari – ukonvemmel, ukonkuari

sateenkaarikansa – ukonvemmelrahvas

sateenkaariyhteisö – ukonvemmelyhtehistö/-yhteizö

vähemmistö – vähembistö

sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt – sugupuoli- da seksualivähembistöt

sukupuoli – sugupuoli

biologinen sukupuoli – biolougine sugupuoli

sosiaalinen sukupuoli – socialine sugupuoli

juridinen sukupuoli – juridine sugupuoli

sukupuolen ilmaiseminen – sugupuolen ozuttamine

sukupuolen korjaus – sugupuolen kohendus

sukupuolen moninaisuus, sukupuolten moninaisuus – sugupuolen moninažus/äijys, sugupuolien moninažus/äijys

henkilö – hengi, hengilö (kont. ezim. yhtyssanas piähengi voibi olla, ga hengilö eriže)

nainen – inehmine, naine

mies – mies, paginkieline mužikku

kolmas sukupuoli – kolmas sugupuoli

naiseus – neizevus

miehuus – miehus

naisellinen – naizelline

naisellisuus – naizelližus

miehinen – miehine

miehisyys – miehižys

feminiininen – femiinine

feminiinisyys – femiinižys

maskuliininen – maskuliinine

maskuliinisuus – maskuliinižus

androgyyni – androgieni

androgyyninen – androgienine

androgynia – androgenii (ie-vard.)

binääri – binuaru (a-vard.)

binäärinen – binuarine, binarnoi

ei-binääri – ei-binuaru

ei-binäärinen – ei-binuarine, ei-binarnoi

cissukupuolinen – cissugupuoline

intersukupuolinen – intersugupuoline

intersukupuolisuus – intersugupuoližus

muunsukupuolinen – muunsugupuoline

muunsukupuolisuus – muunsugupuoližus

transsukupuolinen – transsugupuoline

transsukupuolisuus – transsugupuoližus

sukupuoleton – sugupuoletoi

sukupuolettomuus – sugupuolettomus

sukupuoli-identiteetti – sugupuoli-identitiettu

sukupuolineutraali – sugupuolineitraline /-neitral’noi

sukupuolineutraalius – sugupuolineitraližus

sukupuolinormatiivisuus – sugupuolinormatiivižus

sukupuolisensitiivinen – sugupuolisensitiivine /-sensitivnoi

sukupuolisensitiivisyys – sugupuolisensitiivižus

seksuaalinen suuntautuminen – seksualine suundavundu

seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus – seksualizen suundavundan monianžus/äijys

aseksuaali – aseksuali/aseksualu

aseksuaalinen – aseksualine

aseksuaalisuus – aseksualižus

biseksuaali – biseksuali/biseksualu (a-vard.)

biseksuaalinen – biseksualine

biseksuaalisuus – biseksualižus

heteroseksuaali – heteroseksuali/-seksualu

heteroseksuaalinen – heteroseksualine

heteroseksuaalisuus – heteroseksualižus

homoseksuaali – homoseksuali/ -seksualu

homoseksuaalinen – homoseksualine

homoseksuaalisuus – homoseksualižus

homo – homo

homous – homovus/homohus

lesbo – lesbo

Kuva: Pixabay