Nuorien Paginperti: oraskuun vastavundu da ezmäine kauzi

Kirjutannuh: Milla Tynnyrinen, Nuorien Paginpertin vedäi

19.5. piettih keviän jälgimäine Nuorien Paginperti. Nuorien Paginperti rubei kerävymäh sygyzyl 2023 da aigu on lendänyh ylen ravieh. Täs kirjutukses kačellah, kui 19.5. piettyy Paginpertii, mugai Nuorien Paginpertin ezmästy kauttu kogonažuonnu.

Nuorien Paginpertii rubeimmo pidämäh eriže sendäh, gu äijät nuoret oldih jo hätken duumaittu, što olis hyvä suaja nuorih niškoi mittuinetahto oma kohtu, kudamas vois opastuo pagizemah karjalakse nuorien mielii kiinnittäjis dielolois. Sygyzyl tartuimmo täh idejah ezmäi ihan eksperimentannu da piätimmö oppie, olisgo Jovensuus kylläl nuordu, kudamat tahtottas keräle Nuorien Paginpertih. Ezmäzes Nuorien Paginpertis rahvastu ei vie olluh ylen äijiä, ga ligakuul keräl oli jo 11 pagizijua. Tavanomahizekse pagizijoin miäräkse rodih hil’l’ah nenga 15 hengie, ga keviän suurin joukko kerävyi, konzu Timi Volotinen kerdoi meile runonlaulus – silloi keräl oli 17 hengie.

Paginpertiläzet paginal. Kuva: Natalia Giloeva

On olluh ilo nähtä, kui äijät Paginpertih kävijät nuoret ollah ruvettu rohkiesti pagizemah karjalakse kui Paginpertis, mugai muijal. Hos minä olengi jo enne Nuorien Paginpertii tiedänyh Jovensuus eläjiä karjalankielisty nuordu, oli ihan vuottamatoi dielo huomata, gu meidy toven eläy tiä äijy. Paginpertis on toiči jygei löydiä tazapainuo kebjieh da jygieh pagizijoin välile da luadie kohtua, kudamas kai voijah paista oman malton mugah. Duumaičen yksikai, gu Nuorien Paginpertis mostu probliemua ei ole olluh. Olemmo azunuh vällän atmosfieran, kudamas voit ainos kyzyö abuu, konzu mittumantahto dielon sanondu karjalakse on liijakse jygei. Abukielinny meil ollah oldu suomi, anglii, vepsä da ven’a da toiči paginakse ollah tuldu i toizet kielet – äijät nuoret paginpertiläzet ollah opastuttu vierahih kielih da se puaksuh nägyy paginas.

Armahii karjalan sanazii olemmo kačelluh puaksuh. Enimyölleh ezmäzis vastavundois puaksuh kyzeltih vedäjäl da kielispecialistoil karjalankielizii vastinehii ezimerkikse opastujan elostu koskijoile sanoile. Nuorien mielii ollah kiinnitetty sežo matti-, seksi- da juomissanastot. Tiemoin kaččelendu ei tarkoita, gu nuoret kaikin oldas matinpanijat da humalniekat, ga on selgei, gu nuoret tahtotah suaja tieduo juuri sit sanastos, kudamua et voi löydiä sanakniigas. Sendäh on ylen tärgei, gu nuorih niškoi on luajittu oma kohtu, kudamas nämmiigi tiemoi voit paginas kačella turvallizes ymbäristös. Duumaičen, gu eläväl kielel voit paista kai muailman dielot, hyvät da pahat, čomat da tuhmat. Tärgei vuitti Paginpertin ruandua on olluh sežo uuzien sanoin tuomine nuorien käyttöh. Uuzien sanoin käyttöh on harjavuttu ezimerkikse sellitä sana -kižan vuoh. Puaksuh kižat on luajittu ottamal sanua elvytysprojektan blogan uuzis sanastoloispäi, da sendäh tiemat ollah oldu leviet.

Kyzyin vie paginpertiläzien mielii Nuorien Paginpertin ruandas. Häkin Miikku sanou nenga:

”Olen käynnyh paginpertih, ku sie piäzet pagizemah karjalakse, opastut uuzih sanoih da yhteltiedy vastavut dovarišoinke. On olluh vessel yhtes smiettie da kehittiä uuttu sanua. Pagizemine on roinnuh joga kerdua kebjiembäkse! Paras dielo on olluh huomata, kui rahvas paistah kogo aigua enämbi karjalakse dai vähembi suomekse paginpertilöis.”

Ravan Jelena on Miikunke yhty mieldy sit, ga häi sežo mainiččou, gu on suvainnuh vastavuo juuri rožači-n’okakkai. Nuorien Paginperti ongi eronnuh Kaikkien Paginpertis sit, gu sen vastavundoih et piäze keräle Zoomači. Tämä piätös sežo on luajittu nuorien mielien mugah.

Paikkua oraskuun Nuorien Paginpertis. Kuva: Natalia Giloeva

Keviän jälgimäine Nuorien Paginperti sežo on mennyh hyvin. Keräl oli kaikkiedah 15 hengie. Erähät oldih keräl ezmästy kerdua. Kaikis nuorembal ozanottajal oli igiä toinah vaigu se-tämä vuozi. Eräs paginpertiläine oli ottanuh keräle bibliotiekaspäi iärestettyy kniigua da vahnua kartua, da keviän jälgimästy vastavundua pruaznuittih šokoluadutortal.

Atkal roih kezäl, konzu emmo vastavu, ga ozakse Nuorien Paginpertih kävijät ollah luajittu Whatsapp-joukon, kudamas voibi planiiruija omatahtostu vastavundua. Vie vastavummo toine toizenke Utransuaren pikniekku-paginpertis da uvvessah sygyzyl. Näimmökseh da passibo kaikile, ket ollah käydy Nuorien Paginpertih!

Nuoret ollah ravieh käydy sežo Kaikkien Paginpertih, kudai roih 26.5. č 16–18. Sih tullah pajattamah KarjalaBrihat. Tule sinägi!