Karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran kursat Suomen eri čuril (kevät 2024)

Karjalan kieleh da karjalazeh kul’tuurah voit opastuo eri kohtis da ližäkse vie internetači. Olemmo kerännyh yhteh tieduo sih näh, kus talvel da keviäl 2024 moizii kursoi pietäh. Kursoin piendykohtih kuulutah rahvahanopistot, kielikerhot da kielikerähmöt. Tiijot ollah suomekse, da niidy rubiemmo tävvendämäh.

Voit sinägi ilmoittua karjalan kielen elvytysprojektale (karjalanelvytys@uef.fi) karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran kursah näh, ollou sinul midä uuttu tieduo.

Eči täs ičelles pättävy kursu:

Ilomantsin kansalaisopisto

ETÄ: Karjalan kielen alkeita

Opettaja: Nina Barmina
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 10.1.–20.3.2024, keskiviikkoisin kello 17–18.15
Paikka: verkossa (Zoom)
Kurssimaksu: 45,00 €

Huom. Kurssimaksu sisältää myös syyslukukauden, mutta pelkästään kevätlukukaudelle ilmoittautuminen näyttää olevan mahdollista. Kurssin hintaa ja ilmoittautumista koskevat kysymykset voi osoittaa Ilomantsin kansalaisopistolle.

Opit livvin karjalan alkeet. Harjoittelemme lukemista, kirjoittamista ja puhumista. Tutuksi tulee myös kieliopin perusasiat. Opiskelu tapahtuu kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla A1-A2.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

ETÄ: Karjalan kielen lukeminen ja kirjoittaminen

Opettaja: Nina Barmina
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 10.1.–20.30.2024, keskiviikkoisin kello 18.30–19.45
Paikka: verkossa (Zoom)
Kurssimaksu: 45,00 €

Huom. Kurssimaksu sisältää myös syyslukukauden, mutta pelkästään kevätlukukaudelle ilmoittautuminen näyttää olevan mahdollista. Kurssin hintaa ja ilmoittautumista koskevat kysymykset voi osoittaa Ilomantsin kansalaisopistolle.

Kehität monipuolisesti livvin karjalan osaamistasi. Opit myös kielioppiasioita. Opiskelu tapahtuu kielitaidon eurooppalaisen viitekehyksen tasoilla A2-B1.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Joensuun kansalaisopisto

Karjalan kieli ja kulttuuri

Opettaja: Milla Tynnyrinen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 15.1.–15.4.2024, maanantaisin kello 16.45–18.15
Paikka: Papinkatu 3, Joensuu (Opistotalo, lk 3102)
Kurssimaksu: 62,00 €

Erilaisten tekstien ja tehtävien avulla opiskellaan livvinkarjalan perussanastoa ja kielioppia. Kurssilla käsitellään jossain määrin muitakin karjalan kielimuotoja. Sopii kaikille karjalasta ja karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Opettajana toimii livvinkarjalan puhuja. Kurssilla on mahdollista suorittaa kielitaitoa osoittava vapaaehtoinen osaamismerkki.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Jokilatvan opisto

Karjalankieli ja kulttuuri

Opettaja: Eila Markkinen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 11.1.–4.4.2024, torstaisin kello 18.30–20.00
Paikka: Kirkkokatu 4, 85800 Haapajärvi (Lukio, luokka 12)
Kurssimaksu: 59,00 €

Huom. Kurssimaksu sisältää myös syyslukukauden, mutta pelkästään kevätlukukaudelle ilmoittautuminen näyttää olevan mahdollista. Kurssin hintaa ja ilmoittautumista koskevat kysymykset voi osoittaa Jokilatvan opistolle.

Kurssilla opiskellaan karjalan kieltä, yhtä sen päämurteista, livvinkarjalaa. Harjoitellaan kieltä monipuolisilla yksilö- ja ryhmäharjoituksilla ja opitaan käyttämään sitä keskeisissä arkisissa tilanteissa. Sisältöteemoina mm. perhe, koti, työ ja harrastukset, ostoksilla, ruokailu, terveys, matkustaminen, vierailulla ja juhlat Tutustutaan samalla myös monipuoliseen, rikkaaseen karjalaiseen kulttuuriin. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää perustason puhuttua kieltä ja helppotajuisia tekstejä, selviää yksinkertaisissa puhetilanteissa sekä osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja peruskielioppia.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Kalliolan kansalaisopisto

Iltakarjalaa verkossa, verkko-opetus

Opettaja: Ekaterina Kuzmina
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 22.1.–22.4.2024, maanantaisin kello 18.00–19.30
Paikka: verkossa
Kurssimaksu: 85,00 €

Tervetuloa jatkamaan tutustumista karjalan kieleen. Jatkamme tutustumista vienankarjalan kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Luemme tekstejä, teemme harjoituksia ja keskustelemme. Opit karjalaisista perinteistä, ruuasta ja vanhoista saduista ja tarinoista. Kurssin jälkeen osaat puhua arkista tilanteista karjalan kielellä.  Katsomme kuvia, videoita ja uutisia sekä kuuntelemme musiikkia Karjalasta.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Kaskikuusen kansalaisopisto

Karjalan kieli ja kulttuuri

Opettaja: Hannu Turunen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 9.1.–2.4.2023, tiistaisin kello 18.00–19.15
Paikka: Kivistöntie 2, 73100 Lapinlahti (Lukio, lk 14)
Kurssimaksu: 31,00 €

Karjalan kielen opiskelua kirjallisin ja suullisin tehtävin, netissä vapaasti käytössä olevia opetusohjelmia ja opettajan tuottamaa omaa materiaalia hyödyntäen. Karjalainen kulttuuriperinne nivotaan kurssiin laulu- ja runoilloin, ja mahdollisin vierailuin sopiviin näyttelyihin tai konsertteihin. Kansalaisopiston kautta voi hakea karjalan kielen (livvinkarjala) osaamismerkkejä (karjalan kielellä maltomerkkejä).

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Kuopion kansalaisopisto

Karjalan kulttuuri ja kieli kevät

Opettaja: Kari P. Koslonen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 10.1.–3.4.2024, keskiviikkoisin kello 18.00–19.30
Paikka: Puistokatu 20, Kuopio (Puistokartano D141, Joutsen)
Kurssimaksu: 61,00 €

Jatkoa syksylle. Tutustut karjalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin, keskustelet Karjalasta, sen tapahtumista ja tavoista, luet, kuuntelet sekä harjoittelet karjalan puhumista. Kurssilla käytetään sekä suomea että karjalan kieltä. Kulttuuriperimää vaaliva kurssi. Kurssilla on 44. vuosi.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Karjalan kieli (livvinkarjala) kevät

Opettaja: Aleksi Ruuskanen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 6.2.–2.4.2024, tiistaisin 18.00–19.30
Paikka: Puistokatu 20, Kuopio (Puistokartano D149, Tieto)
Kurssimaksu: 41,50 €

Jatkoa syksylle. Soveltuu karjalaa aiemmin opiskelleille tai syksyn kurssille osallistuneille.

Harjoitellaan karjalan ääntämistä, peruskielioppia, sanastoa, puhumista ja kirjoittamista. Tule opastumah karjalan kieleh!

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopisto

Karjalankieli

Opettaja: Kari P. Koslonen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 19.1.–12.4.2024, perjantaisin kello 17–18.30
Paikka: Koulutie 3, Pielavesi (Opinportti lk. 23)
Kurssimaksu: 24,00 €

Terveh hyvä ristikanzu. Himoittauko sinuu tuttavuo Karjalan kieleh da kuturah. Tule joukkoh yhtes opastumah libo mustelemah Karjalan kieldy. Kiinnostaako karjalankieli? Tule tutustumaan ja oppimaan mukavaan joukkoon tekstien, runojen ja laulujen kautta Karjalan kieltä. Ryhmä kokoontuu joka perjantai. Kurssimaksu sisältää materiaalit.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Siilinjärven kansalaisopisto

Karjalan kieltä ja kulttuuria kaikille, kevät

Opettaja: Kari P. Koslonen
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 11.1.–11.4.2024, torstaisin kello 17–18.30
Paikka: Koskentie 1, Siilinjärvi (Ahmon koulu, viipale 4, 12)
Kurssimaksu: 35,00 €

Jatketaan syksyllä alkanutta kurssia. Tule mukavaan seuraan harrastamaan karjalan kieltä ja kulttuuria! Kurssilla tutustutaan karjalaiseen elämänmuotoon lauluja ja runoja unohtamatta. Oppikirja OPASTUMMO KARJALAKSE sekä opettajan lisämateriaali. Tule rohkeasti mukaan, vaikka et olisi aikaisemmin tätä lajia harrastanutkaan!

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Tuusulan opisto

Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi verkossa

Opettaja: Mika Saatsi
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 22.1.–11.3.2024, maanantaisin kello 18.30–20
Paikka: verkossa (Teams)
Kurssimaksu: 23,00 €

Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala/eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskielenä karjala ja suomi. Opetusta myös opiston talvilomaviikolla 19.2.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Karjalan kielen ja kulttuurin jatkokurssi verkossa

Opettaja: Mika Saatsi
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 15.4.–20.5.2024, maanantaisin kello 18.30–20
Paikka: verkossa (Teams)
Kurssimaksu: 19,00 €

Kurssilla jatketaan karjalan kielen (varsinaiskarjala/eteläkarjala) ja kulttuurin alkeiden opiskelua ja rohkaistutaan puhumaan! Kurssin opetuskielenä karjala ja suomi.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.

Ylä-Karjalan kansalaisopisto

Karjalan kieli

Opettaja: Iiris Korkatsu
Paikkatilanne: kurssilla on tilaa
Aika: 9.1.–28.5.2024, tiistaisin kello 18.00–19.30
Paikka: Kirkkokatu 15, Nurmes (Kirkkokadun yläkoulu, lk B303)
Kurssimaksu: 45,00 €

Huom. Kurssimaksu sisältää myös syyslukukauden, mutta pelkästään kevätlukukaudelle ilmoittautuminen näyttää olevan mahdollista. Kurssin hintaa ja ilmoittautumista koskevat kysymykset voi osoittaa Ylä-Karjalan kansalaisopistolle.

Opetellaan alkeista lähtien, kuten kirjaimet, ääntäminen, lukusanat, tervehdykset uusille tulijoille ja pitemmälle ehtineille tämä käy kertauksena. Opiskellaan teoriaa, kielioppia, puhumista… Oppimateriaalina käytetään kielioppia, sanakirjaa, laulukirjoja ja tekstimonisteita. Opetus on varsinaiskarjalan kieltä. Tunnit koostuvat teoriasta, tekstin lukemisesta, keskustelusta ja tuttujen laulujen laulamisesta karjalan kielellä.

Linkki lisätietoihin ja ilmoittautumiseen.