Karjalan kielen nedäli 21.-27.11.2022

Karjalan kielen viikkoa vietetään vuonna 2022 kolmatta kertaa. Kutsumme mukaan kieliyhteisön jäsenet ja kaikki karjalan kielestä kiinnostuneet yksityishenkilöt ja yhdistykset. Osallistumisohjeet on annettu karjalan kolmella päämurteella. Tule mukaan!

 

Vienankarjalakši:

27. pimiekuuta Šuomešša pruasnuijah karjalan kielen päivyä. Šen kunnivokši piemmä karjalan kielen netälin 21.–27.11., kumpasen jokahisešta päiväštä tulou karjalan kielen päivä! Šillä netälillä joka päivä julkaisemma mitänih karjalakši Karjalan Šivissyššeuran Uutisčuppuh šekä Karjalan kieli eläy -šivulla Facebookissa. Yhy šieki karjalan kielen netälih!

Vuuvven 2022 teemakši on valittu ”Karjalan armaš šana”. Teemah kuulutah juuri šiula tärkiet armahat tahi vesselät karjalan kielen šanat ta niih liittyjät tunnot. Valiče šana tahi kakši ta kirjuta šiitä välläššä muuvvošša pieni kertomuš, starina, šuarna, runo, ainehkirjutuš tahi vuoropakina. Šiinä puoli šivuo on hyvä pituvuš. Et tahtone kirjuttua, voit luatie lyhyččäisen videon (yhen minuutin pituvuini olis ylen hyvä).

Vuotamma kirjutukšie ta videoloita šähköpoštih karjalanelvytys@uef.fi 15.11.2022 šuaten. Lisäkši voit työntyä meilä tietuo karjalan kielen netälin aikana piettävistä pitoloista tahi tempavukšista. Niistä kerrotah elvytyšprojektin blogissa ta karjalan kielen netälin šomesivuloilla.

Meijän joukkoh kuulutah Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan elvytyšprojektin ta Karjalan Šivissyššeuran ruatajat šekä Šuomešša eläjät karjalaiset ta karjalan kielen šuvaččijat.

 

Suvikarjalaksi:

27. pimiekuuda Suomessa pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivoksi piemmä karjalan kielen nedälin 21.–27.11., kumbazen jogahizesta päivästä tulou karjalan kielen päivä! Sillä nedälillä joga päiviä julguamma midägi karjalaksi Karjalan Sivissysseuran Uudisčuppuh segö Karjalan kieli eläy -sivulla Facebookassa. Yhy siegi karjalan kielen nedälih!

Vuuven 2022 tiemaksi on vallittu ”Karjalan armas sana”. Tiemah kuulutah juuri siula tärgiet armahat libo vesselät karjalan kielen sanat da niih liittyjät tunnot. Valliče sana libo kaksi da kirjuta siidä karjalaksi vällässä muuvossa pieni kerdomus, starina, suarna, runo, ainehkirjutus libo vuoropagina. Nenga puoli sivuo on hyvä piduhus. Et tahtone kirjuttua, voit luadie lyhyččäzen videon (nenga yksi minuutta).

Vuotamma kirjutuksie da videoloi sähköpoštah karjalanelvytys@uef.fi 15.11.2022 suaten. Lizäksi voit työndiä meilä tieduo karjalan kielen nedälin aigua piettävistä pidoloista libo tembavuksista. Niistä kerrotah elvytysprojektan blogassa da karjalan kielen nedälin somesivuloilla.

Miän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopisson karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivissysseuran ruadajat segö Suomessa eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.

 

Livvinkarjalakse:

27. kylmykuudu Suomes pruaznuijah karjalan kielen päiviä. Sen kunnivokse piemmö karjalan kielen nedälin 21.-27.11., konzu joga päiviä roih karjalan kielen päivy! Sil nedälil joga päiviä julguammo midägi karjalakse Karjalan Sivistysseuran Uudisčuppuh sego Karjalan kieli eläy -sivule Facebookas. Yhty sinägi karjalan kielen nedälih!

Vuvven 2022 tiemakse on vallittu ”Karjalan armas sana”. Tiemah kuulutah juuri sinule tärgiet, čomat libo vesselät karjalan kielen sanat da niilöih liittyjät tunnot. Valliče sana libo kaksi da kirjuta sih niškoi karjalakse välläs muvvos pieni kerdomus, starin, suarnu, runo, ainehkirjutus libo vuoropagin. Nenga puoli sivuu on hyvä piduhus. Et tahtone kirjuttua, voit luadie lyhyččäzen videon (nenga yksi minuuttu).

Vuotammo kirjutuksii da videoloi sähköpoštah karjalanelvytys@uef.fi 15.11.2022 sah. Ližäkse voit kirjuttua meile tieduo karjalan kielen nedälin aigua olijoih pidoloih libo tembavuksih näh. Pidolois da tembavuksis kerrotah elvytysprojektan blogas da karjalan kielen nedälin somesivuloil.

Meijän joukkoh kuulutah Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan elvytysprojektan da Karjalan Sivistysseuran ruadajat sego Suomes eläjät karjalazet da karjalan kielen suvaiččijat.