Euroupan kielien päivy: valliče paras kielisana!

Tänäpäi 26. syvyskuudu pietäh Euroupan kielien päiviä, konzu pruaznuijah Euroupan kielii da kielellisty monimuodožuttu sego tahtotah kannustua rahvastu opastumah eri kielih. Karjalan kieli sežo on yksi Euroupan kielis.

Päivän kunnivokse olemmo ečitellyh čomua kieleh liittyjiä sanua da fruazua. Valliče nämmis armas dai vessel!

kielipetra – kielevä, valehtelija

leibäkieli – lapsen puhetaidosta; lapsi, joka on oppinut pyytämään leipää eli puhumaan

kielellä šoutau tai myöššyttäy – juoruilevasta

näpiekieli – teräväkielinen

kieletöin – vaitelias, kieletön

koirankieli – pitkä- ja kapealehtinen kasvi

kielinmielin – varsin mielellään

kahakieli – juorukello

piessa kieleštä veti – ’paholainen veti kielestä’, kun sanoo jotakin sopimatonta

kieliniekku – kielentaitaja

kielilipru – imartelija

kieli vyön alla – kun on kova kiire

jygeikieli – hidaspuheinen, kankeakielinen

kieli kulettelou / kantelou – juoruilevasta

mölttäkieli – sorakielinen, rujopuheinen

kielinero – kielitaito

kieli peršieh mänöy / kielen peršieh vetäh – makean syömisestä

puhtaskieli – selväpuheinen

kielenmielettäh – tajuttomana

kielimašina – juoruileva ihminen

kieli jäin jalan alla – pieni lapsi, joka kävelee muttei vielä puhu

kielenkantaja – juoruilija

rennunkieli – käsittämätön (sala)kieli

tulenkieli – tulenliekki

kieliššiekka – tulkki

kielikeitinpiiroa – juttelu tai puhe, kun ei ole mitään tarjottavaa

kielensoittaja – puhelias

kielenvoije – lahjus (esim. tuomarille)

šittakieli – sammaltava, sorakielinen; rivopuheinen, juoruileva

kieli laulau – puheliaasta

lehmänkieli – kielo

pehmeikieli – sammaltava ihminen

algukieli – lapsen puhetaito; lapsi, joka ei vielä puhu hyvin

kielenpieksäjä – suunsoittaja

Linku iänestykseh

Iänestämine on avvoi 29.9.2022 sah.