Uuši verkko-opaššušmaterijali vienankarjalakši julkaistu

Opaššušmaterijali kuččuu kehittämäh vienankarjalan kielineruo lyhyččäisien tekstien, dialogien ta harjotukšien avulla. Tätä opaššušmaterijalie voipi lukie, kuunnella tai kaččuo videolla, ta še tariččou kielihommua kaikenikäsillä karjalan kielen opaštujilla.

Uuteh kielenopaššušpakettih kuuluu 17 dialogie monipuolisineh harjotukšineh. Ideja materijalin luatimisešta liittyy Milan perehen päivä -kirjah, kumpani on vienankarjalaini kiännöš šamannimiseštä Maria Kähärin livvinkarjalakši kirjutetušta kirjašta. Kirja kuvuau lapšiperehen jokapäiväistä elošta. Šiih kuulutah tekstit ta kuvašanašto.

Kirjan vienankarjalakši kiäntäjä Olga Karlova on luatin lisäkši dialogiloista, kielioppi- ta šanaharjotukšista kovoštujan opaššušmaterijalin, mi šeuruau kirjan kulkuo ta tukou kielen opaššuntua. Kaikki tekstit ta dialogit on iänitetty kačottaviksi videoloiksi. Dialogien iänittämini on luajittu Vienankarjalaisen pakinaklupin ošanottajien väin ta hyvällä taholla.

Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijali on šyntyn yhtehisruavošša Karjalan Šivissyššeuran ta Päivännoušu-Šuomen yliopiston karjalan kielen elvytyšprojektin kera.

Opaššušmaterijali on julkaistu Karjalan Šivissyššeuran nettišivuloilla: linkki Milan perehen päivä -verkko-opaššušmaterijalih.