Karjalan kielen da karjalazen kul’tuuran kursat Suomen eri čuril

 

Karjalan kieleh da karjalazeh kul’tuurah voit opastuo eri kohtis da ližäkse vie internetači. Olemmo kerännyh yhteh tieduo sih näh, kus tänä da tulien vuon moizii kursoi pietäh. Kursoin piendykohtih kuulutah rahvahanopistot, kielikerhot da kielikerähmöt. Tiijot on otettu kursoin piendykohtien saitoilpäi, da niidy rubiemmo tävvendämäh. Linkat ližätiedoloih lövvytäh kursan kuvavuksen al. Eči täs ičelles pättävy kursu:

Joensuun seudun kansalaisopisto

54010522 Karjalan kieli ja kulttuuri

Erilaisten tekstien ja tehtävien avulla opiskellaan livvinkarjalan perussanastoa ja kielioppia. Kurssilla käsitellään jossain määrin muitakin karjalan kielimuotoja. Sopii kaikille karjalasta ja karjalaisesta kulttuurista kiinnostuneille. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Opettajana toimii livvinkarjalan puhuja. Kurssilla on mahdollista suorittaa kielitaitoa osoittava vapaaehtoinen osaamismerkki. Lisätietoja: Anne 050-9126689. Taso: [1] vihreä

Opettaja: Tynnyrinen Milla

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Opistotalo, lk 3100, Papinkatu 3, 80110 Joensuu

Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ma: 16.45 – 18.15

Syyslukukausi: 12.9.2022 – 5.12.2022 (24 oppituntia)

Kurssimaksu: 61,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 8.8.2022 9.30

https://www.opistopalvelut.fi/joensuu/course.php?l=fi&t=16737&fbclid=IwAR0gEeK80NEGywIMBTyDpvpFDZVEHozuJrcme_1b5DYuqDzOTJZQEr92XhA

……………………………………………………………………………….

Kuopion kansalaisopisto

Конец формы

102520032S Karjalan kieli (livvinkarjala) syksy

Tarkoitettu karjalan kieltä jo hieman taitaville sekä innokkaille vasta-alkajille. Uudet opiskelijat voivat hyödyntää perusteiden opettelussa aiempien vuosien alkeisopetuksen materiaaleja, jotka ovat saatavilla Internetissä.

Harjoittelemme karjalan ääntämistä, sanastoa, peruskielioppia sekä tavallisia kielenkäyttö- ja keskustelutilanteita.

Kurssi on nykyaikaisen kielenopetuksen mukaisesti osallistava, joten pari- ja ryhmäharjoitukset kannustavat alusta pitäen opiskelijoita osallistumaan aktiivisesti ja tuottamaan kieltä itse sekä suullisesti että kirjallisesti. Kielioppitermistö pidetään yksinkertaisena, sillä tarkoituksena on oppia kieltä, ei kielitieteen sanastoa. Kurssin opetuskielenä on karjala.

Tule opastumah karjalan kieleh!

Opettajan materiaali. Lähtötaso 0 – A1.

Ilmoittaudu kevään kurssille 102520033K.

Tämä kurssi on yleiskurssi, jolla harjoitellaan kaikkia kielen osa-alueita: kuullun ja luetun ymmärtämistä, puhumista ja kirjoittamista. Yleiskurssit etenevät tasolta toiselle pitkän tähtäimen periaatteella.

Opintoneuvonta ja suunnittelu: Merja Koponen, puh. 044 718 4725, merja.koponen1@kuopio.fi

Karjalan kielen kurssi

Karjalan kielessä yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla moderni ja muinainen: nykyaikaista kieltä sävyttävät ikivanha kulttuuriperintö, mytologia ja itämerensuomalaisten kielten muinaiset kerrostumat. Suomen kieltä osaava löytää karjalasta paljon tuttua ja vierasta, uutta ja ammoista.

Karjalan kielen kurssilla on kaksi taitotasoa: se soveltuu sekä vasta-alkajille, jotka eivät ole karjalan kieleen aiemmin tutustuneet, että myös niille, jotka jo aiemmin ovat opiskelleet karjalaa tai osaavat sitä puhuttuna kielenä.

Kurssilla opiskellaan ja harjoitellaan karjalan ääntämistä, sanastoa, peruskielioppia sekä tavallisia kielenkäyttö- ja keskustelutilanteita. Opettajan laatima opetusmateriaali kuuluu kurssin hintaan.

Karjalan kieles ainavoluaduzeh tabah yhtistytäh modernu da muinaine: nygyaigazen kielen juuret ollah syväl kultuuruperindehes, mifolougies da baltiekkumerensuomelazien kielien ilmanigäzis kerrostumis. Suomen kieldy maltai tunnustau karjalas äijän tuttuu da vakkinastu, uuttu da ammustu.

Kursu pädöy kui vastealgajile, mugai hätkem opastunnuzile. Aihieloinnu ollah kielen perustehet, kirjutandu da pagizendu. Opastajan luajitut opastundumaterjualat kuulutah kursan hindah. Tule opastumah karjalan kieleh!

Opettaja: Aleksi Ruuskanen

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Kuopio, Puistokartano, D141 Teoria, Puistokatu 20, 70110 KUOPIO

Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ti: 18.00 – 19.30

Syyslukukausi: 27.9.2022 – 22.11.2022 (16 oppituntia)

Kurssimaksu: 41,50 €

Ilmoittautuminen alkaa: 24.5.2022 10.00

https://opistopalvelut.fi/kuopio/course.php?l=fi&t=24375&fbclid=IwAR1xQ6RhB5AeRI36D4wbZ8HLG2QIExmMJMegX4oPTKirmVileEw5NEcRouw

…………………………………………………………………

Ilomantsin kansalaisopisto

Начало формы

Конец формы

3151 ETÄ: Karjalan kieltä, alkeet

Sinul on mahto opastuo karjalan kielen livvin murdeheh. Alguammo iänis da kirjaimis. Opastummo uuzii sanoi, luajimmo harjaituksii, välis luvemmo. Kursal voi tulla kaikin, ken tahtou opastuo karjalan kieldy. Myö käytämmö Zoom-linkan. Opastai on Vieljärvel, opastujat kois. Tulgua terveh!

Kurssin aikana on mahdollista halutessaan suorittaa kielen osaamismerkkejä tasoilla A-B kirjoittamisessa ja luetun ymmärtämisessä. Tarkempia tietoja merkeistä osoitteessa www.ilomantsi.fi/kielen-osaamismerkit

Opettaja: Barmina Nina

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäkurssi
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: Ke: 17.00 – 18.15

Syyslukukausi: 14.9.2022 – 23.11.2022
Kevätlukukausi: 11.1.2023 – 22.3.2023

Kurssimaksu: 45,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 25.8.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 9.9.2022 0.00

https://opistopalvelut.fi/ilomantsi/course.php?l=fi&t=2726&fbclid=IwAR1I9iCx5cJce_cLj-frTaIeqvR-NUFAdcIWQgFy8MhMkgqf-A8zsA-zB1s

…………………………………………………………..

Ilomantsin kansalaisopisto

3153 ETÄ: Karjalan kieltä, keskustelu

Paginkursu livvin karjalan kielel. Paginat eri tiemoin mugah, Oma mua –lehten kirjutuksien lugemine da mielien vaihto tekstois. Paginneron kehitändy. Myö käytämmö Zoom-linkan. Opastai on Vieljärvel, opastujat kois.

Pagisemmo livvin karjalakse joga toine nedäli. Tulgua terveh!

Kurssin aikana on mahdollista halutessaan suorittaa kielen osaamismerkkejä tasoilla A-B kuullun ymmärtämisessä ja puhumisessa. Tarkempia tietoja merkeistä osoitteessa www.ilomantsi.fi/kielen-osaamismerkit

Opettaja: Barmina Nina

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Etäkurssi
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: To: 18.30 – 19.30

Syyslukukausi: 15.9.2022 – 8.12.2022
Kevätlukukausi: 12.1.2023 – 13.4.2023

Kurssimaksu: 30,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 25.8.2022 0.00

https://opistopalvelut.fi/ilomantsi/course.php?l=fi&t=2728&fbclid=IwAR0BWKx_2PGhv3DEN5_AreSf6OaoAPv1e_5iOW-lFaQaJ-52xbcZLyXOCIY

……………………………………………………………………

Taivalkosken kansalaisopisto

129905 Kielikerä – karjalan kielen kurssi (livvin murre), taso A1-A2, B1

Opetus tapahtuu karjalan kielellä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia karjalan kielen opintoja ja se soveltuu niin vasta-alkajille kuin edistyneille. Kurssin tavoitteena on sanavaraston laajentaminen ja karjalan kielen aktiivinen käyttö arkisissa tilanteissa. Opiskelijat perehtyvät karjalan kielen äännejärjestelmään ja ydinsanastoon aihepiireittäin (luonto, opiskelu, juhlat, tietotekniikka). Kielioppi tulee tutuksi vertailevan kieliopin avulla. Käsiteltävät asiat vahvistetaan rakenteellisilla ja kommunikatiivisilla harjoituksilla. Kokoontumiskerrat: 22.-23.10.2022 ja 5.-6.11.2022, 25.-26.3.2023 ja 22.-23.4.2023.

Osaamistavoitteet:

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee yksinkertaisen sanaston ja vertailevaa kielioppia käyttäen osaa tehdä käännöksiä karjalan kielelle.

Arviointikriteerit:

Kurssilta on mahdollista saada suoritusmerkintä ja arviointi, osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Arviointi tapahtuu jatkuvan arvioinnin periaatteella kurssin kuluessa.

 

Opettaja: Junttila Elena

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 12, Ilmoittautuneita 5, Vapaita paikkoja 7

Opetuspaikka: Yläkoulu, Kieliluokka 204
Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: La: 09.30 – 12.30 Su: 09.30 – 12.30

Syyslukukausi: 22.10.2022 – 31.12.2022 (16 oppituntia)
Kevätlukukausi: 11.3.2023 – 23.4.2023 (16 oppituntia)

Kurssimaksu erissä: 40,00 €

Opintopisteet: 1.50

Ilmoittautuminen alkaa: 4.7.2022 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 19.8.2023 0.00

https://opistopalvelut.fi/taivalkoski/course.php?l=fi&t=3540&fbclid=IwAR2eozCzB0X_BZsJarNYMkg6BBbPjL2KZkaf7RZ1Fm1TrOUG9GSKiRc28Zo

……………………………………………………………….

KAJAANIN KAUPUNKI, Kaukametsän opisto

259701 Kielikerä – karjalan kielen kurssi (livvin murre)

Opetus tapahtuu karjalan kielellä. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempia karjalan kielen opintoja ja se soveltuu niin vasta-alkajille kuin edistyneille.

Kurssin tavoitteena on sanavaraston laajentaminen ja karjalan kielen aktiivinen käyttö arkisissa tilanteissa.

Opiskelijat perehtyvät karjalan kielen äännejärjestelmään ja ydinsanastoon aihepiireittäin (luonto, opiskelu, juhlat, tietotekniikka). Kielioppi tulee tutuksi vertailevan kieliopin avulla. Käsiteltävät asiat vahvistetaan rakenteellisilla ja kommunikatiivisilla harjoituksilla.

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija hallitsee yksinkertaisen sanaston ja vertailevaa kielioppia käyttäen osaa tehdä käännöksiä karjalan kielelle.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.

Kurssikalenteri:

syyslukukausi 1.-2.10., 8.-9.10.

kevätlukukausi 4.-5.3., 11.-12.3.

Osaamistavoitteet:

 

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee yksinkertaisen sanaston ja vertailevaa kielioppia käyttäen osaa tehdä käännöksiä karjalan kielelle.

 

Opettaja: Elena Junttila

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 12, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Kaukametsä, kieliluokka, Koskikatu 4 B, 87200 Kajaani

Opetuskieli: Suomi

Päivä ja kello: La: 09.30 – 12.00 Su: 09.30 – 12.00

Syyslukukausi: 1.10.2022 – 9.10.2022 (12 oppituntia)
Kevätlukukausi: 4.3.2023 – 12.3.2023 (12 oppituntia)

Kurssimaksu: 56,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 13.6.2022 9.00

Ilmoittaudu viimeistään: 23.9.2022 22.55

https://opistopalvelut.fi/kaukametsa/course.php?l=fi&t=8380&fbclid=IwAR2PFmkdqGqYFoYhv3t2zJ1P5Jo1LsKjZcOKRiUY8hKExWvkukvgyiXY0Fo

………………………………………………………………….

Kalliolan kansalaisopisto

Karjalan alkeiskurssi – verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 75,00€
Opettaja: Ekaterina Kuzmina

Kurssin kuvaus

Aamukarjalaa verkossa – verkko-opetus

Paikka: Verkkokurssi
Kurssimaksu: 75,00€
Opettaja: Ekaterina Kuzmina

Kurssin kuvaus

Karjalan kieli, jatkokurssi

Paikka: Kalliola, luokka 1 / Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
Kurssimaksu: 93,00€
Opettaja: Ekaterina Kuzmina

Kurssin kuvaus

https://opisto.kalliola.fi/kurssit/karjalan-kieli/?fbclid=IwAR1xQ6RhB5AeRI36D4wbZ8HLG2QIExmMJMegX4oPTKirmVileEw5NEcRouw

………………………………………………………………….

Kaskikuusen kansalaisopisto

  • 1298201 S Kurssimaksu: 26.00 €

Karjalan kieli ja kulttuuri

LisätietoaIlmoittaudu

Paikka: Lukio lk 14 (äidinkieli)
Opettaja: Hannu Turunen
Syyslukukausi: 20.9.2022 – 29.11.2022 (Tunteja: 17.00)
Päivä ja kello:  Ti: 18.00 – 19.15
Ilmoittautuminen alkaa: 22.8.2022 10:00
Ilmoittaudu viimeistään: 8.9.2022
Ilmoittautuneita: 8Vapaita paikkoja: 6

  • 1298201 K Kurssimaksu: 28.00 €

Karjalan kieli ja kulttuuri

LisätietoaIlmoittaudu

Paikka: Lukio lk 14 (äidinkieli)
Opettaja: Hannu Turunen
Kevätlukukausi: 10.1.2023 – 28.3.2023 (Tunteja: 18.70)
Päivä ja kello:  Ti: 18.00 – 19.15
Ilmoittautuminen alkaa: 22.8.2022 10:00
Ilmoittaudu viimeistään: 1.12.2022
Ilmoittautuneita: 7Vapaita paikkoja: 7

https://www.opistopalvelut.fi/kaskikuusi/courses.php?l=fi&fbclid=IwAR2idyvE8TxTj8DrO4LnEXMkcC_NqyPexm05IGzXp5LqrzMDGbB-ycbVAFk#pos-2-12-21

……………………………………………………………………..

Tuusulan kansalaisopisto

129812
Karjalan kielen ja kulttuurin alkeiskurssi etäyhteydellä, 19 €
Opettajan materiaali
Etäopiskeluna Teamsin välityksellä
Ma 24.10.-28.11.22
Klo 18.30-20.00
KM, erityisopettaja, karjalankielisen musiikin tekijä Mika Saatsi
Kurssilla keskitytään karjalan kielen (varsinaiskarjala / eteläkarjala) ja kulttuurin alkeisiin. Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssi toteutetaan Teams-etäyhteyden avulla. Taitotaso A1

https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=1692&fbclid=IwAR2I7zCzqULQSHZUXw4T3RANngJ741Ow-TJ0Qkaawep7kepyMKkoG2xG2R8

…………………………………………………….

Lieksan kansalaisopisto

 

  • 129100 Kurssimaksu: 70.00 € (Kurssimaksuerät: Syksy: 35.00 €, Kevät: 35.00 €)

Karjalan kielen ja kulttuurin peruskurssi

LisätietoaIlmoittaudu

Paikka: Keskuskoulu, luokka 220, A-rakennus
Opettaja: Tapanen Pentti
Syyslukukausi: 12.9.2022 – 5.12.2022 (Tunteja: 24.00)
Kevätlukukausi: 9.1.2023 – 17.4.2023 (Tunteja: 26.00)
Päivä ja kello:  Ma: 17.30 – 19.00
Ilmoittautuminen alkaa: 26.8.2022 18:00
Paikkoja vielä jäljellä

https://www.opistopalvelut.fi/lieksa/courses.php?fbclid=IwAR3Mxaq-QQr58s-2zK8pR0WOTb6t3wcxHKJsArLTP8Ty56a_IStVv9H3SSE#pos-1-8-45

……………………………………………………………

Jokilatvan opisto

Karjalan kielen kurssi (livvinkarjala)

  • 01129801 Kurssimaksu: 57.00 €

Karjalankieli ja kulttuuri

LisätietoaIlmoittaudu

Paikka: Lukio, luokka 8/kieliluokka
Opettaja: Eila Markkinen
Syyslukukausi: 15.9.2022 – 24.11.2022 (Tunteja: 20.00)
Kevätlukukausi: 12.1.2023 – 13.4.2023 (Tunteja: 24.00)
Päivä ja kello:  To: 18.30 – 20.00
Ilmoittautuminen alkaa: 15.8.2022 09:00
Ilmoittaudu viimeistään: 29.8.2022
Ilmoittautuneita: 7Vapaita paikkoja: 13

https://www.jokilatvanopisto.fi/index.php?act=read_post&post_id=889&compilation=4

………………………………………………..

Helsingin Suojärvi-seuran kielikerahmo

Teamsissa 15.9. klo 14 alkaen kahden viikon välein

(29.9.|13.10.|27.10.|10.11.|24.11.|8.12.|)

Opettaja Anna-Liisa Lehtipuu

Ilmoittautumiset eila.jahn(at)koulutusduo.fi

……………………………………………………….

Suojärven Pitäjäseuran kielikerahmot

Kielikerahmot

……………………………………………………………

Kuva: Pixabay

Karjalan kielen kursat