Tule terveh opaštumah Päivännoušu-Šuomen yliopiston avonaisen yliopiston karjalan kielen ta kulttuurin kurššiloilla

Karjalan kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot ovat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opetustarjonnassa:

Karjalan kielen ja kulttuurin perusopinnot:   yliopiston sivuillaopintopolussa

Karjalan kielen ja kulttuurin aineopinnotyliopiston sivuillaopintopolussa

Opinnot sisältävät kielitaitoon ja kulttuuriin liittyviä opintojaksoja. Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain, ja opiskelija voi opiskella yksittäisen opintojakson, tai vaikkapa koko kokonaisuuden. Opintomaksu opinnoissa on 12€ per opintopiste. Opinnot on mahdollista opiskella täysin etäopintoina.

Lukuvuonna 2022–23 perusopintoihin kuuluvista kielikursseista opetustarjonnassa ovat eteläkarjalan ja vienankarjalan kurssit: peruskurssi (5 op), jatkokurssi (5 op) ja keskustelukurssi (3 op). Ilmoittautuminen peruskurssille on 29.8.2022 saakka ja opintojakso alkaa syyskuussa.

Syyskuussa alkaa myös perusopintoihin kuuluva opintojakso Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin (3 op). Ilmoittautuminen luento-opetukseen 28.8.2022 mennessä.

Aineopintoihin kuuluvalle ja syyskuussa alkavalle Käännösseminaarin I -kurssille ilmoittautuminen on avoinna 28.8.2022 saakka.

Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat opintojen aloitusohjeet, joissa ohjataan mm. yhteiseen oppimisympäristöön.

Tule terveh avonaisen yliopiston opaštujakši!