Jumalanlehmä kešähisen šanavakkasen voittajakši

Mielehini kešäšana karjalakši on valittu. Šanavakašša oli yhteheš 18 kešähistä šanua, kumpasista on annettu 534 iäntä.

Voittajakši piäsi jumalanlehmä ʻleppäkerttu’, kumpani on šuanun 26 % iänistä.

Toisella šijalla on liipukkaini, liipoilinduine ʻperhonen’, kumpasešta iänešti 24 %.

Kolmantena on 11 % iänistä kerännyt saduliekku ʻpuutarhakeinu’.

Passipoičemma kaikkie šanavakkaseh kurkistajie ta oman šoman kešäšanan karjalakši löytäjie!

Leppäkerttuja

N’okkieh hierojat jumalanlehmäset. Kuva: Pixabay