Loma ’rautakanki’ on paras hairiehvedäi sanaine

Nagronpäivänny 1. sulakuudu olemmo pidänyh iänestyksen, kudamas pidi vallita paras hairiehvedäi sanaine. Iänestyksen tulokset ollah nengomat:

Kaikkiedah on tulluh 111 iändy.

Voittajakse rodih  loma ’rautakanki’, kudai on suannuh 23 % iänis.

Toizel sijal on vešša ’esine, tavara’, kudamua iänesti 14 %.

Kolmandennu on 9 % suannuh akku ’nainen, vaimo’.

Passibo kaikile iänestännyzile!

Muut sanat voit kaččuo täs:

https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/2022/03/31/vallice-paras-hairiehvedai-sanaine-karjalakse/

Loma