Tulkua terveh vienankarjalan pakinaklupih

Kiirehämmä tiijottua, jotta pakkaiskuušta alkuan karjalan elvytyšprojekti pitäy pakinaklupie vienankarjalakši. Kučumma klupih kaikkie, ket tahotah hivuo omua karjalan pakinaneruo!

Vienankarjalan pakinaklupissa luvemma erimoisie tekstijä, luajimma šanaharjotukšie ta pakajamma eri teemoista.  Klupin ruanta tapahtuu Zoomissa ta vetäjänä on Olga Karlova. Enšimmäini vaštauvunta on 12.1. 17.30–19.00 aikah. Lisätietuo ta ilmottautumiset 11.1.2022 šuaten: olga.karlova(at)uef.fi

Hyvyä Roštuota ta lykkyö uuteh 2022 vuoteh!

HUOM! Vienankarjalan pakinaklupi alottau ruavon 26.1.

Etä, Tehdä Työtä, Toimisto, Kotitoimisto

Paiska karjalakši hoš ni loittuota

Kuva: Pixabay