Karjalan kielen opaštajien vaštauvunta: karjalan kielen netäli 2021

Toisarkena 9.11. pitimä karjalan opaštajien, kerhojen pitäjien ta toisien kieliruatajien Zoom-vaštauvunnan. Elvytyšprojektin ruataja Olga Karlova šaneli tulijašta karjalan kielen netälistä ta šen varuššannan kuulumisista.

Karjalan kieli eläy -kirjutuškuččuh on tullun hyväččäini miärä kirjutukšie ta muutaki julkaistavua. Kuččusima vielä ponnistautumah vienan- ta suvikarjalakši kirjuttajie ta työntämäh tämän netälin aikua lisyä kirjutušta tahi videota karjalan pakinojen kera, mit liityttäis Vuuvvenajat-teemah.

Äijän pakasima erimoisista karjalan kielen netälin piennän tavoista ta muitenki šiitä: Mimmoset voitais olla ne ruantatavat, mit šais liikkehellä tavallista karjalaista? Mitä kaikkie vois kekšie, jotta šuaha karjalan kieli näkövih ta toisilla tietoh? Šaima kerätä tukkuh hyvyä idejua, eryähät niistä toteuvutah Karjalan päivän pruasniekkanetälillä. Mainičemma nämä:

  • eri opaššušlaitokšien ta ruatokohtien šyömislistojen kiännökšet karjalakši;
  • opaštehet karjalakši (luventačuppuni – lukutilat, vuatevuarnat – vaatenaulakko, peše kiät muilalla – pese kädet saippualla tn.i.);
  • konša julkaiset mitänih karjalakši, muissa käyttyä šomešša #karjalankielennetäli tahi #karjalankielieläy -avuanšanua ’hashtag’. Voipi käyttyä molompieki šamalla kertua;
  •  koššot / ferezit tai toizet karjalaisetruutat laukan vitriinih;
  • karjalaisista ta karjalan kieleštä kertojat huomenešavaukšien tekstit koululoih;
  • tiijoteh karjalan kielen netälistä Äidinkielen opettajain liittoh.

Vaštauvunnan ošanottajat juattih lisäkši tietuo, mimmoista karjalaista pituo ta tapahtumua tulou eri paikkakunnilla. Näistä ta muista karjalan kielen netälin liittyjistä aseista rupiemma tiijottamah elvytyšprojektin blogin uuvvešša Karjalan kielen netäli -rubriikašša.