Etäjohtaminen ja digitaalinen viestintä -tutkimusprojektin puolivälikatsaus

Suomen Akatemian rahoittama Etäjohtaminen ja digitaalinen viestintä -tutkimusprojekti 2021–2026 on saapunut puoliväliinsä. On siis aika koota yhteen tutkimusprojektimme kohokohdat viimeisen kahden ja puolen vuoden ajalta. Haluamme jakaa kanssanne tutkimusprojektiin liittyviä artikkelijulkaisuja sekä kertoa tieteellisistä konferensseista, joissa olemme saaneet mahdollisuuden esitellä tutkimustuloksiamme sekä akateemiselle yleisölle että liike-elämän edustajille. Lisäksi pureudumme kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja sen kautta tapahtuneisiin tutkimusvaihtoihin, jotka ovat olleet projektimme kohokohtia.

Akateemiset artikkelit

Jotta etäjohtamisen ja digitaalisen viestinnän tutkimusartikkeleidemme löydökset tavoittavat niin kansainvälisen kuin kotimaisen tiedeyhteisön ja liike-elämän toimijat, olemme julkaisseet artikkeleita sekä englanniksi että suomeksi. Esitämme tämän blogikirjoituksen lopussa listan projektiin kytkeytyvistä tutkimusartikkeleista, jotka on jo julkaistu. Seuraavaksi tuomme esiin muutamia esimerkkejä viimeaikaisista projektiin liittyvistä tutkimusartikkeleista, jotka ovat herättäneet keskustelua ja kiinnostusta.

Uusimmassa julkaisussa käsittelemme tekoälyn vaikutusta johtamistyöhön. Tutkimuksemme finanssialan organisaatiossa osoitti, että tekoälyjärjestelmien integrointi palvelutiimien työhön on monimutkainen ilmiö, joka tekee keskijohtajien työstä entistä vaativampaa ja edellyttää tasapainottelua uusien haasteiden edessä. Työn tuottavuus kasvaa, kun rutiinityöt voidaan antaa tekoälyn hoidettavaksi. Samaan aikaan työn vaativuus nousee, kun muutosvauhti on nopea ja tekoälyintegrointi edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja omien taitojen päivittämistä.

Tuoreessa etäjohtamisen käsiteanalyysissa pohdimme mitä etäjohtaminen oikein on. Tutkimusartikkelissa tunnistamme viisi keskeistä etäjohtamisen ominaispiirrettä, jotka ovat hajautettu organisaatio, tieto- ja viestintäteknologiat organisaatiossa, virtuaalitiimin johtaminen, viestinnän korostuminen ja etäjohtamisosaaminen. Lisäksi tutkimuksessa esitetään uusi suomenkielisen etäjohtamisen käsitemääritelmä.

Digitaaliseen viestintään syventyvässä artikkelissamme tarkastelemme myyntijohtajien ja asiakkaiden välistä etävuorovaikutusta. Löydöksissä havaitsemme, että etävuorovaikutuksen haasteet liittyivät myyjien mahdollisuuksiin hoitaa myyntiprosessia sekä kykyyn luoda ja ylläpitää asiakassuhteita. Tutkimuksemme tarjoaa tärkeitä vinkkejä myyntijohtajille videovälitteisen asiakasvuorovaikutuksen tehostamiseen.

Kansainväliset konferenssivierailut

Olemme saaneet tilaisuuden esitellä etäjohtamiseen ja digitaaliseen viestintään liittyviä tutkimustuloksiamme useissa kansainvälisissä konferensseissa. ECREA 2022 konferenssissa Tanskassa ja EURAM 2023 konferensseissa Irlannissa saimme mahdollisuuden esitellä IT-alan ylimmän johdon näkemyksiä etäjohtamisviestinnästä alan huippututkijoille. Lisäksi kokeilimme etäosallistumista digitaalisen johtamisen konferenssiin Pariisissa keväällä 2023, mikä olikin kokemuksena uusi ja antoisa. Sietar Japan 2023 konferenssissa tutkimustiimimme oli vahvasti edustettuna, ja osallistujat saivat kuulla tiimiltämme etäjohtamiseen liittyviä esityksiä kaksin kappalein.

Kesäkuussa 2024 matkustamme SIETAR Europa konferenssiin Ranskaan, ja myöhemmin heinäkuussa pääsemme EGOS 2024 konferenssiin Italiaan. Lisäksi suunnitteilla on tutkimuspaperin lähettäminen Sietar Japan 2024 konferenssiin, joka järjestetään myöhemmin kuluvan vuoden aikana Kiotossa. Kyseinen konferenssi tarjoaa myös tilaisuuden tavata japanilaisia yhteistyökumppaneitamme.

Kotimaiset konferenssivierailut

Jotta myös suomalainen yleisö pääsee kuulemaan etäjohtamisen ja digitaalisen viestinnän tutkimusprojektista sekä siihen liittyvistä arvokkaista löydöksistä, olemme esittäneet tutkimustamme kotimaisissa konferensseissa. Työelämän tutkimuspäivillä 2022 oli suuri joukko liike-elämän edustajia ja tutkijoita kuulemassa etäjohtamisen käsiteanalyysimme löydöksiä. Lisäksi etäjohtamisen ja digitaalisen viestinnän projektiin liittyvää tutkimusta on esitelty muun muassa Tampereella Nordic Retail and Wholesale association konferenssissa sekä Lahdessa Finnish Sales Research konferenssissa, joissa yleisönä on ollut niin suomalaisia kuin kansainvälisiä tutkijoita sekä liike-elämän toimijoita.

Kansainväliset tutkimusvaihdot

Kävimme tutkimusvaihdossa syksyllä 2022 ja uudelleen syksyllä 2023 Tokiossa Japanissa J.F. Oberlin yliopistossa.  Näillä matkoilla vierailimme useissa japanilaisissa IT-alan yrityksissä, keräsimme haastattelu- ja havainnointiaineistoa, sekä edistimme yhteistä tutkimusta japanilaisten kumppaneiden kanssa.

Olemme rakentaneet tutkimusyhteistyötä myös Euroopassa. Syksyllä 2023 vierailimme Venetsiassa Italiassa Ca Foscarin yliopistossa. Pääsimme konkreettisesti kirjoittamaan yhteistä tutkimusartikkelia italialaisen etäjohtamista tutkivan apulaisprofessorin kanssa. Huhtikuussa 2024 kyseinen tutkimusartikkeli lähetettiin kansainväliseen tiedelehteen.

Kansainväliset vieraat Suomessa

Japanilaiset kollegamme J.F. Oberlinin yliopistosta vierailivat keväällä 2023 viikon ajan Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa. Vierailuviikko sisälsi tutkimusseminaaripäiviä ja tutkimusprojektiin liittyvän yritysvierailun. Esittelimme myös suomalaista kulttuuria ja järjestimme vierailun paikalliseen kouluun. Vierailun aikana keskusteluissa nousivat esiin etäjohtamis- ja etätyökäytänteiden kulttuurillisten ominaispiirteiden lisäksi laajemmat työelämän erot ja yhtäläisyydet Suomen ja Japanin välillä.

Myöhemmin kevään 2024 aikana italialainen yhteistyökumppanimme on tulossa Suomeen ja luvassa on aktiivista uuden yhteisen tutkimuksen edistämistä. Alustavien suunnitelmien mukaan syksyllä 2024 yhdysvaltalaiset yhteistyökumppanit saapuvat viikon vierailulle Suomeen, ensimmäistä kertaa koskaan.

Projektin ollessa puolivälissä odotamme innolla tulevia vuosia ja uusia mahdollisuuksia, joita tutkimusprojektimme tuo tullessaan. Yhteinen tavoitteemme on työskennellä kohti parempaa ymmärrystä etäjohtamisesta ja digitaalisesta viestinnästä. Uskomme, että tutkimuksemme tulokset hyödyttävät sekä akateemista yhteisöä että liike-elämää.

Projektiin liittyvät tutkimusartikkelit

Koponen, J., Julkunen, S., Laajalahti, A., Turunen, M., & Spitzberg, B. (2023). Work Characteristics Needed by Middle Managers When Leading AI-Integrated Service Teams. Journal of Service Research : JSR. https://doi.org/10.1177/10946705231220462

Koponen, J., Turunen, M., Laajalahti, A., Julkunen, S. & Spitzberg, B. Manager’s technology-mediated communication competence (TMCC). Journal of Business and Technical Communication. Accepted for publication.

Salin, L. & Koponen, J. (2023). Käsiteanalyysi etäjohtamisesta. Hallinnon Tutkimus, 42(5), 545–559. https://doi.org/10.37450/ht.124958  

Julkunen, S., Koponen, J., & Nickell, D. (2022). Understanding value creation through digital and in-person communication in solution selling process. Nordic Journal of Business, 71(1), 5–25.

Koponen, J., Heikkilä, E., Karhapää, S-J., Ikonen, M. & Hiltunen, E. (2022). “It’s Time to Focus on Humanity”: Millennial Business Students’ Perceptions of Competencies Needed by Future Leaders.  Nordic Journal of business, 71(2), 102–125.

Salin, L., Koponen, J., Keränen, J., & Metsola, J. (2022). Poikkeuksellista viestintää – Voiko etävuorovaikutus tuhota arvoa? In Koskela, M., & Kantanen, H. (Eds.), Poikkeuksellinen viestintä (pp. 126–142). Helsinki: ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry. https://doi.org/10.31885/2022.00001

Kirjoittajat: Lotta Salin ja Jonna Koponen