Etäjohtamisen tutkimus

Etätyön lisääntyminen ja monipaikkainen työskentely asettavat haasteita johtajille ja etäjohtamisen kysymykset ovatkin ajankohtaisia monilla toimialoilla. Etäjohtaminen ja viestintä -blogisarjassa pureudutaan etäjohtamiseen sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin eri näkökulmista. Blogi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa 5-vuotista tutkimusta, jossa tuotetaan uutta tietoa etäjohtamisesta digitaalisen viestinnän avulla.

Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomessa ja Japanissa. Asiantuntijahaastattelut, täsmäryhmähaastattelut ja osallistujien havainnointi suoritetaan isoissa IT-alan yrityksissä molemmissa maissa. Laadullisten maakohtaisten aineistojen yhdistämisen kautta tutkimuksessa tuotetaan uusi teoreettinen käsite: etäjohtajien digitaalinen vuorovaikutusosaaminen. Tavoitteena on operationalisoida käsite ja tuottaa mittari, jonka avulla voidaan tutkia onko etäjohtajien digitaalisella vuorovaikutusosaamisella positiivinen yhteys työntekijöiden motivaatioon, työtyytyväisyyteen, sitoutumiseen sekä heidän työnsä tuloksiin. Mittaaminen toteutetaan suuressa kansainvälisessä IT-alan yrityksessä. Tutkimuksessa on mukana akatemiatutkija Jonna Koponen, tutkimusassistentti Lotta Salin sekä joukko kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuskumppaneita. Lue lisää tutkimusryhmästämme.