Lukiolaisten liikkuminen kaipaa toimia – mistä löytyy ratkaisu?

Vuonna 2021 julkaistun LIITU-tutkimuksen mukaan lukiolaisten liikkuminen on huolestuttavan vähäistä. Aktiivisuusmittarilla mitattuna ainoastaan 3 % lukiolaisista liikkuu nuorten liikkumisen suositusten mukaan vähintään tunnin päivässä. Lukiolaisten liikkumisen määrä on alhaisempi kuin missään muussa ikäluokassa Suomessa. Samanaikaisesti kouluterveyskyselyn mukaan kolmannes lukiolaisista kokee uupumusasteista väsymystä koulutyössä. Selittäviä tekijöitä lukiolaisten uupumuksen taustalla on useita koronapandemiasta korkeakoulujen pääsykoeuudistukseen, mutta huolestuttavan runsas istuminen ja vähäinen liikkumisen määrä ovat varmastikin osasyy uupumisoireilun taustalla.

Kuva: Pixbay

OPAS-hankkeesta apua lukiolaisten liikkumiseen

Lukiolaisten liikkuminen kaipaa välittömiä ja riittäviä toimia hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. ESR-rahoitteisessa OPAS-hankkeessa toteutamme Liikkuvat lukiolaiset -toimintaa, missä Oulun kaupungin lukiolaiset saavat halutessaan käyttöönsä Sportyplanner-mobiilisovelluksen. Tällä hetkellä toimintaan on ilmoittautunut noin 70 lukiolaista. Sovelluksessa lukiolainen voi valita itselleen kyseiseen hetkeen sopivan liikkumisohjelman viidestä kategoriasta: haluan rentoutua ja palautua, tarvitsen ryhtiä lihaksiin, toivon vastapainoa istumiselle, haluan reipasta stressinpurkua ja toivon vaihtoehtoja liikkumiseeni. Mobiilisovelluksella toteutetut liikkumisohjelmat on koettu mielekkäiksi, mutta lukiolaisten liikkumisen määrän seuranta mobiilisovelluksella on osoittautunut haasteelliseksi.

Lukiolaisten liikkuminen voi olla esimerkiksi hyötyliikuntaa pyöräillen.
Kuva: Ismo Miettinen

Toiminnallinen opettaminen ja opiskelun tauottaminen ovat sekä Liikkuva opiskelu että OPAS -hankkeiden kokemusten mukaan erittäin hyviä keinoja lisätä liikettä opiskelupäiviin. Yhdistämällä liikkuminen osaksi opetusta, tavoitetaan myös vähän liikkuvat opiskelijat. Toiminnallinen opetus vaatii opettajalta kuitenkin lisäpanostusta tuntien suunnitteluun, mihin olemme vastanneet hankkeiden toteuttamilla koulutuksilla ja valmiilla materiaaleilla. Näin opettajien on helpompi ottaa toiminnallinen opetus osaksi työtään.

Liikkuva opiskelu -hanke on käynnistänyt Oulun lukioissa liikuntatutorointi -toiminnan. Liikuntatutorointi perustuu vertaistoimintaan, jossa opiskelijat motivoivat toisiaan liikkumaan. Toiminta kaipaa opettajan ohjausta, mutta suunnitelmallisesti toteutettaessa liikuntatutorointi tavoittaa hyvin opiskelijoita ja on opiskelijoiden näköistä aktivointitoimintaa.

Lukiolaisten liikkuminen kaipaa laajamittaisia toimia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.
Kuva: Ismo Miettinen

Liikkuva opiskelu -hankkeessa toimi myös liikunta-agentteja, jotka tekivät liikkumisen yksilöohjausta lukioissa. Kokemuksemme mukaan yksilöllinen liikuntaneuvonta on tehokas tapa lisätä liikkumista erityisesti vähän liikkuvien ryhmässä, mutta toiminta vaatii paljon henkilöstöresursseja ja toimivan palveluketjun lukio-opiskelijoiden liikkumisen lisäämiseksi.

Lukiolaisten liikkuminen kaipaa panostusta

Lukiolaisten liikkumisen edistäminen kaipaa laajamittaisia toimia nuorten hyvinvoinnin, opiskelukyvyn ja tulevan työkyvyn turvaamiseksi. Lukiolaisten liikkumisen lisääminen tulee huomioida niin oppilaitoksissa, hyvinvointialueilla kuin kunnissakin. Hankkeissa saamiemme kokemusten mukaan liikkuminen tulee viedä osaksi lukioiden arkea, jotta liikkumisen lisäämiseen tähtäävät toimet eivät rajoitu ainoastaan jo aktiivisiin lukiolaisiin. Tehtävät toimenpiteet on hyvä kohdistaa koko ikäluokkaan tai koko lukioyhteisöön.

Liikkumisen lisäämisessä riittää töitä meille kaikille. Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen opiskelija Sinikka Takalo etsi harjoittelussaan ODL Liikuntaklinikalla ratkaisuja lukiolaisten liikkumisen lisäämiseksi. Kiitämme Sinikkaa ja Itä-Suomen yliopistoa loistavasta yhteistyöstä!

FT Miia Länsitie, asiantuntija OPAS-hanke, ODL Liikuntaklinikka

TtM Ismo Miettinen, projektikoordinaattori, Oulun kaupunki

Sinikka Takalo, liikunta- ja urheilulääketieteen opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Lue myös muita asiantuntijuusaiheisia blogitekstejä täältä!