Liikuntalääketieteen opetusavustajana – yhteistyöllä kohti laadukkaampaa opetustarjontaa

Moikka kaikille! Alkuvuodesta lähtien olemme toimineet terveysliikunnan/ liikuntalääketieteen opetustyön apuna. Millaista työ liikuntalääketieteen opetusavustajana on? Seuraavaksi esittelemme itsemme ja kerromme hieman työnkuvasta.

Marjukka / opetusavustaja

Olen toiminut tammikuusta 2022 lähtien opetusavustajana sekä liikuntalääketieteen että (urheilu)ravitsemuksen oppiaineiden parissa. Omat maisterin opinnot liikuntalääketieteen parissa ovat jo loppusuoralla, ja olen ollut erittäin tyytyväinen omaa osaamisaluetta koskevaan työllistymiseen jo opiskelun aikana.  

Liikuntalääketieteen opetusavustajana työnkuvaani on kuulunut muun muassa seuraavia asioita: 

  • terveysliikunnan opintojaksojen tehtävien arviointia 
  • soveltavan & käytännönläheisiin case-tapauksiin pohjautuvan oppimistehtävän suunnittelua 
  • opetuksen avustaminen lähiopetuksessa  
  • oppiaineen Moodle-alueen suunnittelu ja laadinta (Liikunta- ja urheilulääketieteen asiantuntijaksi) yhdessä Riikka Nivajärven kanssa 
  • mukana ideoimassa yhteistyömahdollisuuksia Humea-laboratorion kanssa 

Työ opetusavustajana on ollut mielenkiintoista ja opettavaista. Olen pitänyt erittäin paljon siitä, että olen päässyt avustamaan myös lähiopetusta. Työtehtävässä olen osallistunut oppiaineen kehittämiseen ja välittänyt opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita eteenpäin, mikä on ollut itselle tärkeää. Opetuksellinen ote tuntuu erittäin luontevalta ja toivonkin, että se tulee pysymään työnkuvassani tulevaisuudessakin!

Marjukka Saarinen
Marjukka Saarinen

Julia/ osa-aikainen yliopisto-opettaja 

Valmistuin vuonna 2020 Terveystieteiden maisteriksi ja pääsin keväällä 2021 Itä-Suomen Yliopistoon jatko-opiskelijaksi sekä väitöskirjatutkijaksi. Toiselta koulutukseltani olen valmistunut PGA:n ja Vierumäen Urheiluopiston Golfin ammattivalmentajakoulutuksesta ja olen toiminut jo useamman vuoden golfvalmentajana ja yrittäjänä. Intohimo tutkimustyötä kohtaan on lähtenyt jo valmennustyön aikana, kun olen käytännössä nähnyt miten liikunta vaikuttaa golfareiden terveyteen sekä hyvinvointiin. Tämän innoittamana perustimme GOLFIX-tutkimusryhmän yhdessä professori Heikki Tikkasen ja dosentti Mika Venojärven kanssa. Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää kognitiivisesti haastavien terveysliikuntamuotojen, kuten golfin pelaamisen ja sauvakävely akuutteja fysiologisia vasteita aivoterveyden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta.  

Alkuvuodesta tarjoutui mahdollisuus toimia väitöskirjatutkimuksen ohella osa-aikaisena yliopisto-opettajana. Innostuin tehtävästä, sillä lajivalmennusuran kautta olen aina pitänyt opettamisesta. Työnkuvaani kevään aikana on monipuolisesti kuulunut erilaiset opetustehtävät terveysliikunnan kandi- ja maisterivaiheen opintojaksoille sekä opinnäytteiden ohjaustehtävät. Koen, että opetustyö on ollut erittäin hyvää vastapainoa väitöskirjatutkimukselle. Pitkän lajivalmennustaustan vuoksi, koen että olen voinut hyödyntää jo olemassa olevia pedagogisia vahvuuksia myös yliopisto-opettajan roolissa. Erityisesti olen pitänyt opinnäytetöiden ohjaamisesta, sillä koen siinä olevan paljon samaa kuin urheiluvalmennuksessa.   

Tällä hetkellä asun Zürichissä Sveitsissä ja teen työni etänä täältä käsin. Etänä työskentely onnistuu hyvin, sillä valtaosa kursseista toteutetaan lähes kokonaan etänä tai hybridimallina. Tämän vuoksi Teams ja Zoom -sovellukset ovatkin tulleet hyvinkin tutuiksi myös opetusvälineitä ja niiden käyttö näin korona-ajan aikana sekä jälkeen on tuntunut luonnolliselta.

Tulevaisuudessa tavoittelen kansainvälistä liikunta- ja urheilulääketieteen tutkijanuraa sekä tavoitteenani on välittää arvokasta tietoa liikunnan, erityisesti golfin ja sauvakävelyn terveysvaikutuksista erityisesti aivoterveyden sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta. Koenkin, että tämä monipuolinen työnkuva mahdollistaa tutkitun tiedon välittämiseen myös käytännön tasolle. 

Julia Kettinen
Julia Kettinen

Tsemppiä opintoihin ja kursseilla tavataan! 

Marjukka & Julia

Lue lisää opiskelusta ja asiantuntijuudesta!