Miten edistää omaa työllistymistä yliopisto-opiskelijana?

Kolme UEF-lähettilästä messupöydän takana hymyilemässä.

Tiesittekö, että suurin osa yliopistoaloista on generalistialoja eli ns. asiantuntija-aloja? Tämä saattaa toisinaan aiheuttaa harmaita hiuksia opiskelijoille, kun ei ole olemassa yhtä selkeää suuntaa tulevaisuuteen. Toisaalta tilanne tarjoaa lukuisia huikeita mahdollisuuksia, joista koostaa omaa tulevaisuutta. Tässä postauksessa kerron keinoja oman tulevaisuuden suunnan selkiyttämiseen ja oman työllistymisen edistämiseen.

Urapalvelut

Yksin ei tarvitse pärjätä isojen kysymysten äärellä, sillä Itä-Suomen yliopisto tarjoaa urapalveluita opiskelijoille. Heidän tehtävänään on tarjota tukea ja apua opiskeluun, uraan ja työelämään liittyviin pohdintoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus varata aika henkilökohtaiseen uraohjauskeskusteluun, jossa on tavoitteena oppia urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja. Lisäksi urapalvelut tarjoavat kaikille yhden opintopisteen itseopiskelujaksoja aiheista urasuunnittelu ja työnhaku sekä näihin liittyvät harjoituskurssit, joista voi olla paljon hyötyä oman polun hahmottelemisessa sekä työnhakuun liittyen.

Sivuaineiden merkitys

Sivuaineet voivat olla merkittävässä osassa oman asiantuntijuuden rakentamista. Eri tutkintoihin kuuluu eri määrät sivuaineita, mutta jokaiselle on varmasti niistä hyötyä. Me UEF:lla ollaan onnekkaassa asemassa, kun saadaan vapaasti valita omat sivuaineet. Suosittelenkin tarkastelemaan tarjontaa ja ennen kaikkea valitsemaan itseä kiinnostavia kursseja, koska se useimmiten johdattaa myös oikeaan suuntaan työelämässä. Joskus mitä erikoisemmat yhdistelmät voivat herättää työnantajan mielenkiinnon, mutta uskon myös, että yleisten sivuaineiden kuten esimerkiksi psykologian ja kauppatieteiden osaamisesta on hyötyä monessa paikassa. Voit myös käydä keskustelemassa omista sivuainevalinnoista esimerkiksi amanuenssin kanssa. Kannattaa rohkeasti kokeilla erilaisia kursseja ja myös kertoa omista sivuainevalinnoista töitä hakiessa!

Työnhaku ja itsensä markkinointi

Oman alan töitä ja työtehtäviä voi olla haastavaa löytää pelkällä tutkintonimikkeellä avoimien työpaikkojen hakukannoista. Kannattaakin lukea erilaisia uratarinoita ja olla hereillä työelämäopintojen kursseilla sekä työelämävierailuilla (joita mm. ainejärjestöt järjestävät!), ja ottaa sieltä itselleen ylös erilaisia ammatti/tehtävä nimikkeitä joihin alasi opiskelijat ovat työllistyneet, jotta voit niillä hakusanoilla hakea avoimia työpaikkoja.

Lisäksi monet asiantuntija-alan työtehtävät saattavat olla ns. piilotyöpaikkoja, joilla tarkoitetaan sellaisia työpaikkoja, jotka eivät ole julkisessa haussa eikä niistä ilmoiteta missään julkisesti. Piilotyönhaku vaatii rohkeutta ottaa suoraan yhteyttä itseä kiinnostaviin organisaatioihin, mutta saattaa avata työpaikan helpommin kuin julkisiin työtehtäviin hakeminen. Tärkeintä on osata konkreettisesti tuoda esille omaa osaamistaan. Joskus ns. huijarisyndrooma saattaa ottaa meistä vallan, jolloin tuntuu: ”enhän minä ole oppinut mitään”, mutta tämä ei varmasti pidä paikkaansa mikäli olet edes yhden kurssin verran opintoja suorittanut. Tätä kannattaa kokeilla mahdollisuuksien puitteissa jo kesätöiden tai harkkapaikan hakemisessa!

Työpaikkojen ja etenkin piilotyöpaikkojen hakemisessa oman osaamisen esille tuominen on tärkeää ja ns. itsensä markkinointi, sillä kukaan ei voi tietää, mitä kaikkea osaat jos et siitä itse kerro! Oma osaaminen karttuu pikkuhiljaa opintojen aikana, joten suosittelen esimerkiksi joka kurssin jälkeen tai puolen vuoden välein kirjoittamaan itselle ylös, että mitä uutta on oppinut ja ennen kaikkea millaisia taitoja on oppinut, kuten esimerkiksi projektitaitoja.

Älä unohda opiskelujen ulkopuolisia asioita

Opinnot opettavat paljon meille opiskelijoille työelämässä tarvittavia taitoja, mutta myös opintojen ulkopuolella voi kartuttaa omaa osaamistaan. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tutorointiin, ainejärjestötoimintaan tai erilaisiin projekteihin osallistuminen voi olla hyödyllistä. Myös esimerkiksi vapaaehtoistöiden tekeminen voi olla yksi vaihtoehto. Näistä kannattaa myös muistaa kertoa työnhaussa ja kertoa konkreettisesti, millaista osaamista erilaisten juttujen kautta olet oppinut.

Tulevaisuus ja työelämä ovat monen opiskelijan mielestä mystisiä ja hieman pelottavia asioita. Muista ettet ole yksin näiden asioiden kanssa. Ja hei tässäkin asiassa on syytä muistaa, että kaiken ei tarvitse selkiytyä heti ja suunnitelmat saavat muuttua. Listaan tähän alas vielä joitakin linkkejä joista voisi olla hyötyä:

UEF urapalvelut: https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/urapalvelut/

UEF sivuainetarjonta: https://kamu.uef.fi/tietopankki/sivuaineet-ja-muut-opinnot/sivuaineopiskelu-uefissa/

UEF ammattinimikkeitä ja työllisyystilastoja: https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/valmistuneiden-sijoittuminen-tyoelamaan/

Uravalmiuksen itsearviointi: https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/uravalmiuksien-itsearviointi/

Työnhakuportaali: https://kamu.uef.fi/tietopankki/urasuunnittelu-ja-tyonhaku/tyopaikat-harjoittelupaikat-ja-opinnaytetyotarjoukset/

Tsemppiä kevään viimeisiin opintoihin toivotellen, Suvi/sosiaalipsykologia