Ravitsemustieteen koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot

Kaksi opiskelijaa leipomassa yliopiston opetuskeittiöllä

Kun itse hain ravitsemustieteelle muutama vuosi sitten, en edes tajunnut, mitä kaikkia vaihtoehtoja koulutusohjelmassamme onkaan. Minusta tulee ravitsemusterapeutti – eikö se ole ilmiselvää? No ei ole, vaan ravitsemustieteeltä Kuopiosta valmistuu ravitsemus- ja elintarvikealan asiantuntijoita, jotka voivat työskennellä monenlaisissa työtehtävissä. Tänään päästään siis syventymään siihen, millaisia suuntautumisvaihtoehtoja ravitsemustieteen koulutusohjelmassa on. 

Kaaviokuva yliopiston tiedekuntarakenteesta

Ravitsemustiede on UEFissa osa terveystieteiden tiedekuntaa, lääketieteen laitosta sekä kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköä. UEFissa näkökulma ravitsemustieteeseen on siis nimenomaan terveystieteissä ja aiheisiin pureudutaan ensisijaisesti terveysvaikutukset ja –yhteydet mielessä. Kandivaiheessa kaikki käyvät pitkälti samoja opintoja, joihin kuuluu ravitsemus- ja elintarviketieteiden lisäksi luonnontieteitä kuten kemiaa, anatomiaa, fysiologiaa ja mikrobiologiaa, lääketiedettä, käyttäytymistieteitä, tutkimusmenetelmäopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja ja muita yleisiä opintoja. Näillä rakennetaan monipuolinen pohjaosaaminen, jotta maisterivaiheessa ollaan valmiita syventymään tarkemmin niihin opintoihin ja aiheisiin, mihin kukin haluaa suuntautua. 

Ravitsemusterapia 

Ravitsemusterapia on isolle osalle opiskelijoistamme selvä valinta, koska vain ravitsemusterapiaopinnot käymällä voi saada pätevyyden työskennellä terveydenhuollossa ravitsemuksen ammattilaisena. Kuopio onkin itse asiassa ainoa paikka Suomessa, jossa voi opiskella laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen vaadittavat opinnot! 

Terveydenhuollon toimihenkilöt ovat terveysalan lupaviraston Valviran laillistamia ammattilaisia, ja tämä pätee myös ravitsemusterapeutteihin. Laillistettu ravitsemusterapeutti on suojattu nimike, jota ei saa käyttää, jos ei ole käynyt tarvittavia opintoja Itä-Suomen yliopistossa ja saanut laillistusta Valviralta. 

Ravitsemusterapiaopinnoissa keskitytään ravitsemushoitoon eli siihen, miten terveyttä edistetään yksilö- ja väestötasolla ja toisaalta miten sairauksia ehkäistään ja hoidetaan ravitsemuksen keinoin. Kahden vuoden opintojen aikana päästään syventymään muun muassa elintapasairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä lukuisien eri potilasryhmien, kuten syömishäiriö-, leikkaus- ja syöpäpotilaiden, ravitsemushoitoon. 

Elintarviketieteet 

Elintarviketieteiden opinnoissa keskitytään elintarvikkeisiin ja niiden kehitykseen ja selvitetään tuotekehityksen keinoja ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi tuotekehityksen ja laadunvalvonnan parissa elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Elintarvikeopintojen moduulit käsittelevät muun muassa elintarvikemikrobiologiaa ja –toksikologiaa, alan tutkimusta, suolistomikrobistoa, sen toimintaa ja terveysvaikutuksia, elintarviketuotannon eettisyyttä, eri ravintoaineiden vaikutusta terveyteen sekä sen perusteella elintarvikekehitystä. 

Opiskelija pipetoimassa laboratorioharjoittelussa
Genomin toiminta -opintojakson laboratorioharjoittelu, jossa eristettiin oman posken limakalvon soluista DNA:ta ja tutkittiin omaa genotyyppiä laktaasigeenin osalta

Tutkimus 

Kiinnostaako ura yliopistossa tutkijana? Haluatko sukeltaa syvälle uusiin tutkimusaiheisiin ja kerryttää uutta tietoa ravitsemus- ja muiden terveystieteiden kentällä? Tarjolla on tutkimus- ja menetelmäopintoja, ja jatkokouluttautuminen väitöskirjatutkijana on aloitus tutkijan uralle. Yliopistotutkijat tekevät usein myös opetustyötä. 

Urheiluravitsemus 

Itä-Suomen yliopistossa on tarjolla urheiluravitsemuksen perus- ja aineopintokokonaisuudet. Niistä saa laajan osaamisen urheiluravitsemuksen eri näkökulmista, ja työtehtävät voivat olla erilaisia asiantuntija- tai ohjaustehtäviä esimerkiksi urheiluseuroissa tai muuten liikunnan ja urheilun parissa. Opinnoissa perehdytään käytännönläheisesti muun muassa eri lajien ja ikäryhmien ravitsemusfysiologisiin piirteisiin ja vaatimuksiin, suorituskyvyn ja kehittymisen optimointiin, urheilijan psyykkiseen hyvinvointiin ja syömishäiriöihin sekä urheiluravitsemustutkimukseen ja –ohjaukseen. 

Gerontologia 

Gerontologiassa tarkastellaan ikääntymistä ja siihen liittyviä ilmiöitä moniammatillisesti. Jos erityisesti ikääntyneiden parissa työskentely kiinnostaa, gerontologian opinnot antavat hyvät eväät ikääntymisen eri ulottuvuuksien ja näkökulmien ymmärtämiseen. Ikääntymistä tarkastellaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kautta, mutta myös yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden, kuten väestön vanhenemisen ja politiikan kautta. 

Tai jotain aivan muuta! 

Maisterivaiheessa puolet opinnoista voi valita itse, joten tässä vaiheessa voi valita myös jotain muuta sen mukaan, miten haluaakaan työelämässä suuntautua. Esimerkiksi terveyden edistäminen, terveysliikunnan tai psykologian opinnot ovat suosittuja vaihtoehtoja vapaavalintaisiksi opinnoiksi. 

Entä jos moni vaihtoehto kiinnostaa? 

Vinkkivitonen: näistä ei tarvitse valita vain yhtä kokonaisuutta, vaan UEFissa vapaavalintaisia opintoja saa käydä ylimääräisenä vaikka kuinka paljon! UEFin jatkuvan oppijan opinto-oikeuden ansiosta osaa opinnoista voi käydä vielä parin vuoden ajan valmistumisen jälkeenkin. Vapaavalintaiset opinnot ovat hyvä tapa suunnata tulevaa työuraa omien mielenkiinnon kohteiden mukaan. 

Lisää tietoa ravitsemustieteen koulutusohjelmasta löydät Itä-Suomen yliopiston sivuilta sekä ainejärjestö Retikan nettisivuilta ja blogista.

<3 Sara, 3. vuoden ravitsemustieteen opiskelija