Vaativa erityinen tuki

Muut materiaalit sisältävät esimerkiksi toiminta-alueittain toteutettavaa opetusta. Ehdota sivustolle materiaalia.

Tutustu myös kansallisen vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tietoiskuihinkoulutuksiin ja materiaaleihin vaativasta erityisestä tuesta.

Materiaalit:

  • Palapelimalli on Valteri-koulun opetussuunnitelman tukimateriaali toiminta-alueittain opiskeluun. Siihen on koottu toiminta-alueiden sisältöjä ja tavoitteita muistilistaksi ja avuksi oppilaan henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelyyn. Valteri 2017. (Lisätty 10/2019)
  • Thinking together –menetelmä. Dialogisuuteen perustuva menetelmä, joka tukee lasten ajattelun ja oppimisen kehitystä. (Lisätty 10/2019)
  • Askeleittain-opetusohjelma. Askeleittain-opetusohjelman avulla päiväkodissa, esikoulussa ja 1.-5. luokalla voidaan opettaa lapsille empatiataitoja, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden säätelyä. © 2002 Committee for Children, Suomalainen laitos copyright 2015 Hogrefe Psykologien Kustannus Oy. (Lisätty 10/2019)
  • Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa -opas sisältää perustietoa ja vinkkejä oppilaiden, jotka käyttävät viittomakieltä, opetuksen järjestämisen tueksi. Opetushallitus, 2016. (Lisätty 1/2020)
  • Ohjauskäynnistä tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Pieni huoltokirja oppimisen ja koulunkäynnin tueksi. Oppaaseen olemme koonneet asioita, jotka tulevat usein esille ohjauskäyntien yhteydessä. Valteri. (Lisätty 9/2020)
  • HAASTE-toimintamalli. Systemaattinen ja jäsennetty tuen tarpeen tunnistamisen manuaali. Autismiliitto. (Lisätty 11/2020)

Kirjallisuus: 

Videot:

Verkkosivut:

Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke

Sivustolle kerätyt materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia. TUVET-hanke ei omista materiaaleja ellei niin ole erikseen merkitty.