Autismikirjo

Materiaalit ja oppaat:

  • Papunetin kuvapankki. Kuvia saa käyttää vapaasti kaikkiin epäkaupallisiin tarkoituksiin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 10/2019)
  • Papunetin kuvatyökalu.  Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 10/2019)
  • Viittomat kommunikoinnissa. Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun. Tikoteekki, 2018. (Lisätty 10/2019)
  • Kuvat kommunikoinnissa. Oppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä. Tikoteekki, 2014. (Lisätty 10/2019)
  • Huomioivan yhdessäolon malli HYP (alkup. Hanging Out Program HOP). Huomioiva yhdessäolo (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.  Tikoteekki 2014. (Lisätty 10/2019)
  • Autismi- ja Aspergerliitto ry. Vienonen, E. (toim.) 2013. Hyvä arki. Työkirja asumisen ja toiminnan kehittämiseen. Kyllin hyvä tuettu elämä –projekti. (Lisätty 10/2019)
  • Jonna Oksanen. Seksu: Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja. Opas autismin kirjon nuorille ja aikuisille sekä heidän kumppaneilleen. (Lisätty 10/2019)
  • Nind Melanie, Hewett David: Voimauttava vuorovaikutus – opas toimintatavan käyttöön. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2011. (Lisätty 10/2019)
  • HAASTE-toimintamalli. Systemaattinen ja jäsennetty tuen tarpeen tunnistamisen manuaali. Autismiliitto. (Lisätty 11/2020)

Kirjallisuus: 

Verkkosivut:

Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke

Sivustolle kerätyt materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia. TUVET-hanke ei omista materiaaleja ellei niin ole erikseen merkitty.