Autismikirjo

Tyttö valitsee tietokoneelta AAC-kuvaa

Materiaalit ja oppaat:

 • Papunetin kuvapankki. Kuvia saa käyttää vapaasti kaikkiin epäkaupallisiin tarkoituksiin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 10/2019)
 • Papunetin kuvatyökalu.  Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 10/2019)
 • Viittomat kommunikoinnissa. Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun. Tikoteekki, 2018. (Lisätty 10/2019)
 • Kuvat kommunikoinnissa. Oppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä. Tikoteekki, 2014. (Lisätty 10/2019)
 • Huomioivan yhdessäolon malli HYP (alkup. Hanging Out Program HOP). Huomioiva yhdessäolo (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.  Tikoteekki 2014. (Lisätty 10/2019)
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry. Vienonen, E. (toim.) 2013. Hyvä arki. Työkirja asumisen ja toiminnan kehittämiseen. Kyllin hyvä tuettu elämä –projekti. (Lisätty 10/2019)
 • Jonna Oksanen. Seksu: Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja. Opas autismin kirjon nuorille ja aikuisille sekä heidän kumppaneilleen. (Lisätty 10/2019)
 • Nind Melanie, Hewett David: Voimauttava vuorovaikutus – opas toimintatavan käyttöön. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2011. (Lisätty 10/2019)

Kirjallisuus: 

 • Leppämäki, S. & Niemelä, A. (2014). Psykiatrian uusi tautiluokitus selkiyttää autismikirjon häiriöiden asemaa: Minne Aspergerin oireyhtymä katosi? Duodecim : lääketieteellinen aikakauskirja, 130(9), pp. 865-866. (Lisätty 10/2019)
 • Aspy Ruth, Grossman Barry G.: The Ziggurat model. Autism Asperger Publishing Company, Overland Park, 2007. (Lisätty 10/2019)
 • Attwood, A.: Asperger`s syndrome – A Guide for Parents and Professionals. (Lisätty 10/2019)
 • Attwood, T, The Complete Guide To Asperger’s Syndrome. (Lisätty 10/2019)
 • Attwood, T. 2005. Aspergerin oireyhtymä. Opas vanhemmille ja asiantuntijoille. Haukkarannankoulu. Jyväskylä. (Lisätty 10/2019)
 • Attwood, T. 2012. Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. Kehitysvammaliitto ry. Kouvola. (Lisätty 10/2019)
 • Autismi- ja Aspergerliitto ry: Autismi/Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle? (Lisätty 10/2019)
 • Avellan & Lepistö 2008. Varhis. Opas pienten autististen lasten varhaiskuntoutukseen. (Lisätty 10/2019)
 • Delacato, C, 1995, Muukalainen keskuudessamme, Autistinen lapsi. (Lisätty 10/2019)
 • Elvén Bo Hejlskov: No fighting, No biting, No screaming. How to Make Behaving Positively Possible for People with Autism and Other Developmental Disabilities. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2010. (Lisätty 10/2019)
 • Faherty 2006. Autismi/Aspergerin oireyhtymä. Mitä se merkitsee minulle. (Lisätty 10/2019)
 • Gillberg, C.: Nörtti, nero vai normaali. (Lisätty 10/2019)
 • Gillberg, C: Autismi ja autismin sukuiset häiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. (Lisätty 10/2019)
 • Huuhtanen Kristiina, toim.: Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kehitysvammaliitto, Helsinki, 2011. (Lisätty 10/2019)
 • Kerola Kyllikki, Kujanpää Sari, Timonen Tero: Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus, Jyväskylä, 2009. (Lisätty 10/2019)
 • Kerola Kyllikki, Sipilä Anna-Kaisa: Haastava käyttäytyminen. Tervaväylän koulu, Oulu, 2007. (Lisätty 10/2019)
 • Lawson Wendy: The passionate mind. How people with autism learn. Jessica Kingley Publishers, Lontoo  2011. (Lisätty 10/2019)
 • Nivarpää-Hukki Emilia, Tanskanen Hannele, Tarpila Sanna: Kommunikaation kolmio ja kulmakivet. Erweko Oy, Helsinki, 2012. (Lisätty 10/2019)
 • Partanen Kalle: Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen. Autismisäätiö, Helsinki, 2010. (Lisätty 10/2019)
 • Sjölund, A. & Beijerot, S. Asumisen lähituki autismin kirjon aikuisille. Autismi- ja Aspergerliitto ry 2014. (Lisätty 10/2019)
 • Szegda, D. & Hokkanen, E. 2010. Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Ohjeita ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvattamisesta. (Lisätty 10/2019)
 • von Tetzchner Stephen, Martinsen Harald: Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki, 1991. (Lisätty 10/2019)
 • Timonen T., Castren M., Ärölä-Dithapo M.: Autismikirjo. Tausta, diagnostiikka ja tutkimus. PS-Kustannus 2019. (Lisätty 10/2019)
 • Timonen T. , Hämäläinen P.: Autismikirjon kuntoutusmenetelmät. PS-Kustannus 2019. (Lisätty 10/2019)
 • Vermeulen P.: Autismi ja kontekstisokeus. Autismisäätiö 2019. (Lisätty 10/2019)
 • Parikka J., Halonen-Malliarakis N., Puustjärvi A. (toim): Vaikeudesta voimaksi. Finn Lectura (2017). (Lisätty 10/2019)
 • Virnes, M., Kärnä, E. & Vellonen, V. (2015). Review of Research on Children with Autism Spectrum Disorder and the Use of Technology. Journal of Special Education Technology, 30(1), pp. 13-27. doi:10.1177/016264341503000102. (Lisätty 12/2019)

Verkkosivut: