Psyykkiset pulmat

Materiaalit:

  • Friends. Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Aseman Lapset Ry. (Lisätty 10/2019)
  • Ihmeelliset vuodet -menetelmä. Menetelmän avulla edistetään myönteisiä kasvatusmenetelmiä kouluissa, päiväkodeissa ja kodeissa, autetaan vanhempia ja ammattikasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parannetaan vanhemman /ammattikasvattajan ja lasten välistä vuorovaikutusta. Suomen Mielenterveysseura. (Lisätty 10/2019)
  • Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. © 2019 Suomen ART ry. (Lisätty 10/2019)
  • Voimaneidot. Opas tyttöjen oman voiman haltuunoton ja aggression hallinnan tukemiseen. Mari Lankinen, 2011. (Lisätty 10/2019)
  • Tunne-etsivät. Peli tunnetaitojen harjoitteluun 6-12 vuotiaille. Tuotanto: Opetushallitus | Oodles Solutions Oy (Lisätty 10/2019)
  • Mielen saaret. Seikkailullinen opetuspeli kertaa mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Peli on suunnattuu ala- ja yläkouluikäisille. Suomen Mielenterveys Ry, 2009. (Lisätty 11/2019)
  • Magis – Maaginen seikkailupeli. Hyvinvoinnin edistämiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. (Lisätty 12/2019)
  • Lapsi ja trauma -videot. AVI Kouluttaa. Videot on tuottanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi. (Lisätty 2/2020)

Kirjallisuus: 

Verkkosivut:

Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke

Sivustolle kerätyt materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia. TUVET-hanke ei omista materiaaleja ellei niin ole erikseen merkitty.