Psyykkiset pulmat

Aulatila, jossa biljardipöytä ja sohvia

Materiaalit:

  • Friends. Friends on lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Aseman Lapset Ry.
  • Ihmeelliset vuodet -menetelmä. Menetelmän avulla edistetään myönteisiä kasvatusmenetelmiä kouluissa, päiväkodeissa ja kodeissa, autetaan vanhempia ja ammattikasvattajia käsittelemään lasten käytöshäiriöitä sekä parannetaan vanhemman /ammattikasvattajan ja lasten välistä vuorovaikutusta. Suomen Mielenterveysseura.
  • Aggression Replacement Training® (ART). Menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. © 2019 Suomen ART ry.
  • Voimaneidot. Opas tyttöjen oman voiman haltuunoton ja aggression hallinnan tukemiseen. Mari Lankinen, 2011.
  • Tunne-etsivät. Peli tunnetaitojen harjoitteluun 6-12 vuotiaille. Tuotanto: Opetushallitus | Oodles Solutions Oy
  • Mielen saaret. Seikkailullinen opetuspeli kertaa mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Peli on suunnattuu ala- ja yläkouluikäisille. Suomen Mielenterveys Ry, 2009.
  • Magis – Maaginen seikkailupeli. Hyvinvoinnin edistämiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Kirjallisuus: 

Verkkosivut: