Tervetuloa

Tälle sivustolle kootaan materiaali- ja linkkivinkkejä vaativan erityisen tuen toimijoille. Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke ja materiaalia hankitaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia eikä TUVET-hanke omista niitä.

Tutustu myös kansallisen vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tietoiskuihin, koulutuksiin ja materiaaleihin vaativasta erityisestä tuesta.

”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismikirjoa. Lisäksi ryhmään saattaa kuulua lapsia, joiden opetus järjestetään perusopetuslain 18 pykälän mukaisesti.

Tutustu vaativan erityisen tuen käsitteeseen ja TUVET-hankkeeseen nettisivuillamme.

Logot: Kärkihanke, OKM, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, ja yhteistyössä Valteri, VIP-verkosto

Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke

Sivustolle kerätyt materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia. TUVET-hanke ei omista materiaaleja ellei niin ole erikseen merkitty.