Kehitysvammaisuus

Kuvassa värikkäitä akustiikkapalkkeja luokan seinältä

Materiaalit:

  • Näin minä pärjään! on Kehitysvammaisten palvelusäätiön tuottama selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Kehitysvammaisten palvelusäätiö, 2013.
  • Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa. Kynnys ry – Assistentti.info ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015.
  • Minun suunnitelmani. Selkokielisen vihkon tarkoitus on auttaa kehitysvammaista tai muuten tukea tarvitsevaa ihmistä suunnittelemaan omaa elämäänsä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaliitto, 2011.
  • Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lastensuojelun Keskusliitto, 2016.
  • Toimimalla osallisuuteen. Oppaan tarkoituksena on auttaa lähihenkilöitä aktivoimaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Opas sisältää tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja. Oppaan ideoita voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa. Papunet / Maiju Mäki 2008.
  • Papunetin kuvapankki. Kuvia saa käyttää vapaasti kaikkiin epäkaupallisiin tarkoituksiin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019.
  • Papunetin kuvatyökalu.  Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019.
  • Viittomat kommunikoinnissa. Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun. Tikoteekki, 2018.
  • Kuvat kommunikoinnissa. Oppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä. Tikoteekki, 2014.
  • Huomioivan yhdessäolon malli HYP (alkup. Hanging Out Program HOP). Huomioiva yhdessäolo (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.  Tikoteekki 2014.

Kirjallisuus: 

Verkkosivut: