Kehitysvammaisuus

Materiaalit:

 • Näin minä pärjään! on Kehitysvammaisten palvelusäätiön tuottama selkokielinen julkaisu avun ja tuen itsearviointiin. Opas sanoittaa ihmisille tärkeitä asioita, vahvuuksia, tarpeita, toiveita ja omaa käsitystä hyvästä elämästä. Kehitysvammaisten palvelusäätiö, 2013. (Lisätty 11/2019)
 • Opas päätöksenteon tuesta henkilökohtaisessa avussa. Kynnys ry – Assistentti.info ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, 2015. (Lisätty 11/2019)
 • Minun suunnitelmani. Selkokielisen vihkon tarkoitus on auttaa kehitysvammaista tai muuten tukea tarvitsevaa ihmistä suunnittelemaan omaa elämäänsä. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja Kehitysvammaliitto, 2011. (Lisätty 11/2019)
 • Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen – Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Lastensuojelun Keskusliitto, 2016. (Lisätty 11/2019)
 • Toimimalla osallisuuteen. Oppaan tarkoituksena on auttaa lähihenkilöitä aktivoimaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten toimintaa ja vuorovaikutusta. Opas sisältää tietoa kehitysvammaisuuden vaikutuksesta kykyyn ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Oppaassa kerrotaan myös osallisuuden ja aistikokemuksien merkityksestä sekä esitellään aisteja aktivoivia materiaaleja. Oppaan ideoita voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa. Papunet / Maiju Mäki 2008. (Lisätty 11/2019)
 • Papunetin kuvapankki. Kuvia saa käyttää vapaasti kaikkiin epäkaupallisiin tarkoituksiin, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 11/2019)
 • Papunetin kuvatyökalu.  Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa. Kuvilla CC-lisenssi (Creative Commons). Papunet, 2019. (Lisätty 11/2019)
 • Viittomat kommunikoinnissa. Oppaaseen on koottu tietoa tukiviittomista ja esimerkkejä niiden käytöstä erilaisissa elämäntilanteissa. Oppaassa on myös vinkkejä tukiviittomien opetteluun. Tikoteekki, 2018. (Lisätty 11/2019)
 • Kuvat kommunikoinnissaOppaassa kerrotaan, miten kuvia voidaan käyttää ilmaisun välineenä, ymmärtämisen tukena, arjen jäsentämisessä ja kommunikoinnin apuvälineenä. Tikoteekki, 2014. (Lisätty 11/2019)
 • Huomioivan yhdessäolon malli HYP (alkup. Hanging Out Program HOP). Huomioiva yhdessäolo (HYP) on tapa olla vuorovaikutuksessa paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.  Tikoteekki 2014. (Lisätty 12/2019)
 • HETKI-ryhmämalli on  opas haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen lapsen vanhempien tukemiseen. Rinnekoti-Säätiö ry, 2019. Yhteystiedot maksuttoman oppaan tilaamiseen. (Lisätty 1/2020)

Kirjallisuus: 

Verkkosivut:

Sivustoa ylläpitää TUVET-hanke

Sivustolle kerätyt materiaalit ovat eri tekijöiden tuottamia. TUVET-hanke ei omista materiaaleja ellei niin ole erikseen merkitty.