Millä mielellä tänään?

Millä mielellä tänään?

#paraskoulu-hankkeen osallistujat toivotettiin ryhmien vetäjien puolesta tervetulleiksi. Lähtökohtana olivat teesit: se kasvaa, mihin keskittyy sekä vahvuuteni opettajana.

Vuorovaikutusta stimuloitiin pienellä roolileikillä eli ensimmäinen tehtävänanto oli: ”Valitse elän, joka kuvaa sitä millä mielellä tänä aamuna täällä?”

#paraskoulu-hanke alkaa

Hankkeen logo

Paraskoulu-hanke käynnistyy. Tervetuloa mukaan!

#paraskoulu-hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvien tekijöiden vahvistaminen koulussa. Kuluvan lukuvuoden aikana n. 70 opettajaa Itä-Suomen kunnista ja harjoittelukoulusta kehittävät yhdessä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden ja kouluttajien kanssa toimintatapoja oppilaan kohtaamiseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja kouluyhteisön pedagogiseen hyvinvointiin.

Näillä tavoitteilla:
• luodaan oppilaskeskeisempää ja yksilöllisesti tukevaa pedagogiikkaa
• vahvistetaan oppilaiden hyvinvointia, tarjotaan sosiaalista ja emotionaalista tukea sekä vahvistetaan oppilaan kykyä itsehavainnointiin
• vahvistetaan pedagogisia yhteisöjä ja niiden toimintakulttuuria