#Paraskoulu-hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvien tekijöiden vahvistaminen koulussa. Kuluvan lukuvuoden aikana noin 70 opettajaa Itä-Suomen kunnista ja harjoittelukoulusta kehittävät yhdessä Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden ja kouluttajien kanssa toimintatapoja oppilaan kohtaamiseen, itseohjautuvuuden tukemiseen ja kouluyhteisön pedagogiseen hyvinvointiin.

Näillä tavoitteilla:

  • luodaan oppilaskeskeisempää ja yksilöllisesti tukevaa pedagogiikkaa
  • vahvistetaan oppilaiden hyvinvointia, tarjotaan sosiaalista ja emotionaalista tukea sekä vahvistetaan oppilaan kykyä itsehavainnointiin
  • vahvistetaan pedagogisia yhteisöjä ja niiden toimintakulttuuria