III KÄSITTELYN ASIAYHTEYS

KÄSITTELYN ASIAYHTEYS

15. Ovatko tiedot opiskelijan näkökulmasta luottamuksellisia?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

16. Onko tarkoituksena yhdistellä laajasti eri yhteyksistä saatuja opiskelijan tietoja?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

17. Onko tietojen yhdistäminen opiskelijan näkökulmasta yllättävää ja odottamatonta?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)

18. Syntyykö käsittelyn tuloksena julkisuuslain nojalla julkisia tietoja ?

Ei / Kyllä (potentiaalinen riski, laadi tarkempi kuvaus)