Tietojen yhdistely

Tässä kohdassa olennaista olisi pohtia, mistä ja kuinka monesta lähteestä tiedot kerätään, ja miten tietoja yhdistellään toisiinsa.