Tietojen luottamuksellisuus

Tietojen luottamuksellisuus

Oppimisanalytiikan avulla muodostetut, opiskelijan osaamista ja oppimista kuvaavat sanalliset analyysit ovat julkisuuslain 24.1 §:n 30 kohdan nojalla salassa pidettäviä tietoja, joiden luottamuksellisuus on varmistettava lainsäädännön mukaisesti.

Ks. Oulin ja Voutilaisen (2019) artikkelin s. 73 ja laajemmin luku 7 ”Tiedonhallinta” sekä luottamuksellisuudesta ja luottamuksensuojan periaatteesta luku 6.2, s. 67-70, ”Oppimisanalytiikka hallintolain vaatimusten näkökulmasta”.