Yle Uudizet karjalakse -sanasto livvinkarjalakse

Kerännyt karjalan sanakirja- ja sanastotyön kurssilla: Jaana Petsalo
Tarkistanut: Natalia Giloeva

Sanaston sanat on kerätty Ylen karjalankielisistä radiouutisista. Ylen karjalankieliset uutiset kääntää Natalia Giloeva.

A

aijankohtaine – ajankohtainen

aijankäyttötutkimus – ajankäyttötutkimus

ajokarti – ajokortti

alenendu – lasku

aleta – laskea

alkohol’u – alkoholi

analiziiruija – analysoida

andožus – anteliaisuus

anglii – englanti (kieli)

arabii – arabia (kieli)

arvivoija – arvioida

aziekasmaksu – asiakasmaksu

B

beton/betonu – betoni

bioguazulaitos – biokaasulaitteisto

bruttokanzantuoteh – bruttokansantuote

Č

čerikoudu – viivakoodi

čotaičendu – laskelma

čökeh – piste

čökehgruuzuvuadimus – pistekuormavaatimus

D

Danii – Tanska

dengupoliitiekku – rahapolitiikka

dengutilandeh – rahatilanne

dogadie – huomata

dogadindu – havainto

dokkuyhtivö – telakkayhtiö

E

ekruanu – kuvaruutu

ekruanuaigu, ekruanoin ies vietettu aigu – ruutuaika

Eloikeinoeloksen tutkimuslaitos – Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Eloikeinoeloksen valduskundu – Elinkeinoelämän valtuuskunta

eläkehkaičuttai – eläkevakuuttaja

energienkriizissu – energiakriisi

energiitevolližus – energiateollisuus

energiiyhtivö – energiayhtiö

ennepäi-iänestys – ennakkoäänestys

enämbistö – enemmistö

eričysspecialistu – erityisasiantuntija

Euroviizut – Euroviisut

ezitutkindu – esitutkinta

F

fatierulaihin – asuntolaina

filosofine – filosofinen

finualu – finaali

fossiline – fossiilinen

G

galdarikuolendu – parvekekuolema

garantiiruija – taata

globualine – globaali

gruuzu – kuorma

H

halličusnevvottelu – hallitusneuvottelu

halličuspohju – hallituspohja

hengilökarti – henkilökortti

hiilioksidu – hiilioksidi

hindulippuine – hintalappu

huovistundu – halpeneminen

hyökkävysvoina – hyökkäyssota

I

ilmanvalvondukoneh – ilmavalvontalaite

ilmastobarometru – ilmastobarometri

immunitiettu – immuniteetti

infl’acii – inflaatio

Islandii – Islanti

iänestyspiätös – äänestyspäätös

iänestäi – äänestäjä

K

kallis metallu, platinujoukon metallu – jalometalli

kampuani – kampanja

kanduverkoyhtivö – kantaverkkoyhtiö

katalizuattoru – katalysaattori

kerrostaloi – kerrostalo

kevätkačondu – kevätseuranta

kielijoukko – kieliryhmä

kiinnittiä mieldy – kiinnostaa

kiinnitändy – kiristyminen

koditalovus – kotitalous

kolmasvuitti – kolmasosa

korgeiškola – korkeakoulu

koronakriizissu – koronakriisi

korrupcii – korruptio

kriizissu – taantuma

kritikuija – kritisoida

kunnivodohtoru – kunniatohtori

kuolendansyyn sellittämine – kuolemansyyn selvittäminen

kuolendantuottamus – kuolemantuottamus

L

laivuzavodu – telakka

lekkuo – liikkuo

levo – katto

liikehtoimindu – liiketoiminta

Liikendeh- da viestindyvirrasto – Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

lähihoidai – lähihoitaja

läžie – sairastaa

M

mahto – mahdollisuus

maksua – kannattaa

mašin – auto

metallu – metalli

mielipidehtiijustelendu – mielipidekysely

ministerstvu – ministeriö

miärykuavu – mittakaava

monikieline – monikielinen

muahmuutandu – maahanmuutti

muahmuuttai – maahanmuuttaja

muakundu – maakunta

mulloine – viimevuotinen

muokata – rasittaa

N

nevvuo – suosittaa

nimikeh – nimike

nouzendu – nousu

nouzenduvauhti – nousuvauhti

nägökandu – näkökulma

O

opastujienjärjestö – opiskelijajärjestö

opastundulaihin – opintolaina

opastus – koulutus

opastussija – opiskelupaikka

ostandupluanu – ostosuunnitelma

ozakas – onnellinen

ozakkahusraportu – onnellisuusraportti

P

pagizuttua – haastatella

pagobutkisto – pakoputkisto

pakita – anoa

pakkuo – pudota

palvelu- da myöndyala – palvelu- ja kaupanala

parluamentuvalličukset – eduskuntavaalit

pasportu – passi

perussuomelazet – perussuomalaiset

piälinnan aloveh – pääkaupunkiseutu

piästötöi – päästötön

pohjalaine – pohjalainen

pohjalasmualaine – pohjoismainen

Pohjas-Pohjanmua – Pohjois-Pohjanmaa

poikkevustilandeh – poikkeustilanne

policii – poliisi

Policiihalličus – Poliisihallitus

poltoaineh – polttoaine

praudu – totuus

prezidentu – presidentti

processu – prosessi

puoloveh – puolue

puolovehjohtai – puoluejohtaja

pyrgii – hakija

pyrgimisaigu – hakuaika

Päivännouzu-Suomi – Itä-Suomi

Päivännouzu-Uuzimua – Itä-Uusimaa

päiväzensähkökapazitiettu – aurinkosähkökapasiteetti

päiväzenvoimulaitos – aurinkovoimalaitos

R

radarvalvondu – tutkavalvonta

rahvas – yleisö

raveta – voimistua, kiihtyä

rekordu – ennätys

rippuo – riippua, olla kiinni

rivitaloi – rivitalo

ruadoperäine – työperäinen

ruadovägitarveh – työvoiman tarve

ruavonruadai – työntekijä

ruočči – ruotsi (kieli)

ruohkuaineh – raaka-aine

S

sankcii – pakote

selgokieli – selkokieli

sellitysmies – selvitysmies

senzoru – sensori

siästiä – säästää

sobivuttamistoimi – sopeuttamistoimi

sociali- da tervehyspalvelut – sosiaali- ja terveyspalvelut

socialidemokruatut – sosiaalidemokraatit

socialine – sosiaalinen

somali – somali (kieli)

specialistu – asiantuntija

srojimine – rakentaminen

statietiekku – tilasto

Statistiekkukeskus – Tilastokeskus

sto’kluluadu – lasityyppi

Suaristomeri – Saaristomeri

sud’d’ulisto – tuomaristo

Suomen Banku – Suomen Pankki

Suvi-Suomi – Etelä-Suomi

syömine – ruoka

sähköinen – sähköinen

T

taksinšouferi – taksinkuljettaja

taldehehotandu – talteenottaminen

talovehelline – taloudellinen

talovuskazvandu – talouskasvu

talovuspoliitiekku – talouspolitiikka

talovusvaigevus – talousvaikeus

talovusvaikutus – talousvaikutus

Tambere – Tampere

tavanmugaine – tavallinen

tazavaldu – tasavalta

tehnielline – tekninen

Tehnolougien tutkimuskeskus (VTT) – Teknologian tutkimuskeskus (VTT)

teologine – teologinen

Tervehyön da hyvinvoindan laitos – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

tevolline – teollinen

tevolližus – teollisuus

tiedokundu – tiedekunta

tiemu – aihe, teema

todevundu – toteutuminen

torfusuo – turvesuo

tovestusvalličendu – todistusvalinta

tugi – tuki

tuotandokapazitiettu – tuotantokapasiteetti

Turgu – Turku

Turvalližus- da hiimiekalivirrasto Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

tylgei humalasajelendu – törkeä rattijuopumus

täyzi-igähine – täysi-ikäinen

U

ulgomualastagalaine – ulkomaalaistaustainen

uuliččujoukkoveh – katujengi

uuliččujoukkovehrikolližus – katujengirikollisuus

Uuzimua – Uusimaa

V

valvidonevvosto – valtioneuvosto

valličusborču – vaalikamppailu

valličusekzuamenu – vaalitentti

valličuspagin – vaalikeskustelu

valličuspiiri – vaalipiiri

valličuspäivy – vaalipäivä

valličusspecialistu – vaaliasiantuntija

varrastandu – varkaus

Varzinas-Suomi – Varsinais-Suomi

vediä iččie – käyttäytyä

ven’a – venäjä (kieli)

Ven’an-vastaine – Venäjän-vastainen

verkosaitu – verkkosivu

veroitus – verotus

vihandu siirdymy – vihreä siirtymä

voimattomanhoidai – sairaanhoitaja

vuittifatieru – osakeasunto

vuozipruazniekku – vuosijuhla

vähys – vähäisyys

vällys – vapaus

Y

yhteiskunnallinen – yhteskunnalline

yhtespyrgimine – yhteishaku

yhtesruado – yhteistyö

ymbäristöaktivistu – ympäristöaktivisti

Z

zavodie – aloittaa