Yhtistyssanasto (suomi-livvinkarjala)

Täh sanastoh on kerätty yhtistyksen kerähmölöis da protokolois tarvittavua virrallistu sanastuo. Ližäkse sit on yhtistyksien varzinazeh ruandah liittyjiä sanastuo, ezimerkikse tapahtumih näh.

Kerättih da luajittih: Sanna Mylläri, Natalia Giloeva da Milla Tynnyrinen

*

alaikäinen – alaigä|ine (-zen, -sty, -zii)

Alaigäzele pidäy olla huoldajan luba.

Alaikäinen tarvitsee huoltajan luvan.

allekirjoittaa – allekirjut|tua (-an, -tau, -etah)

Tarkastajat allekirjutetah protokolan.

Tarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

allekirjoitus – allekirju|tus (-ksen, -stu, -ksii)

Protokolah pidäy allekirjutukset.

Pöytäkirjaan tarvitaan allekirjoitukset.

apuraha – abudeng|u (-an, -ua, -oi)

Abudengat pidäy käyttiä vuvven loppussah.

Apuraha pitää käyttää vuoden loppuun mennessä.

asiakirja – dokument|u (-an, -ua, -oi, -oih)

Erähii dokumentoi pidäy säilyttiä kai 10 vuottu.

Joitain asiakirjoja täytyy säilyttää jopa 10 vuotta.

avustus – avustu|s (-ksen, -stu, -ksii), denguabu (-vun, -buu, -buloi)

Yhtistyksen ruandah niškoi voibi pakita linnan avustustu.

Yhdistyksen toimintaa varten voi hakea kaupungin avustusta.

budjetti – bydžiet|ty (-än, -tiä, -töi); kč. sežo talousarvio

Liittehenny tapahtuman bydžietty.

Liitteenä tapahtuman budjetti.

dokumentti – dokument|u (-an, -ua, -oi, -oih); kč. sežo asiakirja

edunvalvonta – evunvalvond|u (-an, -ua, -oi)

Siändölöin mugah yhtistyksen ruavonnu on ozanottajien evunvalvondu.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tehtävänä on jäsenien edunvalvonta.

erityisruokavalio – eričyssyömiz|et (-ien, -zii, -zih)

Sano eričyssyömizih näh ilmoittavujes.

Kerro erityisruokavaliosta ilmoittautuessa.

esitellä – ezit|ellä (-telen, -telöy, -elläh)

Paginanvedäi ezitteli ruandupluanua.

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelmaa.

esitelmä – pagin (-an, -ua, -noi), ezitelm|y (-än, -iä, -ii)

esittää – ezit|tiä (-än, -täy, -etäh), ozut|tua (-an, -tau, -etah), san|uo (-on, -ou, -otah)

Ezitän vastuonvällyön andamistu.

Esitän vastuuvapauden myöntämistä.

esityslista – ozutuslist|u (-an, -ua, -oi), ezityslistu

Ozutuslistu on työtty ozanottajile sähköpoštači.

Esityslista on lähetetty jäsenille sähköpostitse.

esteellinen – estielli|ne (-zen, -sty, -zii)

Halličuksen ozanottai oli estielline piättämäh dieloh näh.

Hallituksen jäsen oli esteellinen päättämään asiasta.

esteellisyys – estielližy|s (-ön, -tty, -ksii)

esteetön – estiet|öi (-tömän, -tömiä, -tömii)

Tilah on estietöi piäzendy.

Tilaan on esteetön kulku.

etäkokous – loittokerähm|ö (-ön, -yö, -ölöi)

hakemus – pakiču|s (-ksen, -stu, -ksii)

hallitus – halliču|s (-ksen, -stu, -ksii)

hallituksen jäsen – halličuksen ozanotta|i (-jan, -jua, -jii)

hanke – projekt|u (-an, -ua, -oi), hankeh (-en, -tu, -ii)

Täh projektah maksas ottua ozua.

Tähän hankkeeseen kannattaisi osallistua.

henkilötieto – hengilöti|edo (-ijon, -eduo, -edoloi)

Hengilötiedoloi pidäy säilyttiä turvallizeh tabah.

Henkilötietoja täytyy säilyttää turvallisesti.

henkilötunnus – hengilötunnu|s (-ksen, -stu, -ksii)

Hengilötunnustu ei sua käzitellä ilmai lubua.

Henkilötunnusta ei saa käsitelllä ilman lupaa.

huoltaja – huolda|i (-jan, -jua, -jii)

Alaigäzele pidäy olla huoldajan luba.

Alaikäinen tarvitsee huoltajan luvan.

hylätä – hyl|lätä (-giän,-giäy, -lätäh)

hyväksyä – hyväksy|ö (-n, -y, -täh)

Hyväksytäh ozutuslistu.

Hyväksytään esityslista.

häirintäyhdyshenkilö – häiričendy-yhtyshengil|ö (-ön, -yö, -ölöi)

hätäyhdyshenkilö – hädäyhtyshengil|ö (-ön, -yö, -ölöi)

ilmoittautua – ilmoit|tuakseh (-ammos, -ah/ahes, -etahes), ilmoittavu|o (-n, -uu, -tah)

Ilmoittai jälgimäi kuun loppussah.

ilmoittaudu viimeistään kuun loppuun mennessä.

ilmoittautuminen – ilmoittavund|u (-an, -ua, -oi)

ilmoittavundu pruazniekkah

juhlan ilmoittautuminen

johtaa (kokousta, puhetta) – vediä (kerähmyö, paginua) (vien, vedäy, vietäh)

Paginanvedäi vedi vuozikerähmön.

Puheenjohtaja johti vuosikokouksen.

järjestys (numero-) – jällety|s (-ksen, -sty, -ksii)

Nämmä bumuagat ei olla oigies jälletykses.

Nämä paperit eivät ole oikeassa järjestyksessä.

järjestys (kunto) – por’atk|u (-an, -ua, -oi)

Dielo on por’atkas.

Asia on järjestyksessä.

järjestyksenvalvoja – por’atkanvardoičči|i (-jan, -jua, -joi)

Pidäygo tapahtumah por’atkanvardoiččijua?

Tarvitaanko tapahtumaan järjestyksenvalvojia?

järjestäytyä – organizui|jakseh (-čemmos, -čeh/čehes, -jahes)

Halličus organizuičehes.

Hallitus järjestäytyy.

järjestää (tapahtuma tms.) – pi|diä (-en, -däy, -etäh), homm|ata (-uan, -uau, -atah), organizui|ja (-čen, -ččou, -jah)

järjestää (tiettyyn järjestykseen) – pan|na (-en, -ou, -nah) jälletykseh

järjestää (panna kuntoon) – pan|na (-en, -ou, -nah) por’atkah/kundoh

Arhiivu pidäs panna por’atkah.

Arkisto pitäisi panna kuntoon.

järjestö – organizaci|i (-en, -edu, -eloi)

jäsen – ozanottai (-jan, -jua, -jii)

jäsenetu – ozanottajan edu (evun, eduu, eduloi)

jäsenluokka – ozanottajanluok|ku (-an, -kua, -kii)

Valliče ozanottajanluokku ilmoittavujes.

Valitse jäsenluokka ilmoittautuessa.

jäsenmaksu – ozanottajanmaks|o (-on, -uo, -oloi)

Kerähmös kačellah ozanottajanmakson suurus.

Kokouksessa käsitellään jäsenmaksun suuruus.

jäsenrekisteri – ozanottajanregistr|u (-an, -ua, -oi)

jäsenvastaava – ozanottaivastuaj|u, ozanottajis vastuaj|u (-an, -ua, -ii)

Ozanottajis vastuajan ruavonnu on hommata uuzii ozanottajii.

Jäsenvastaavan tehtävänä on hankkia uusia jäseniä.

jäsenyys – ozanottajan stuatus|su (-an, -sua, -oi)

Ozanottajan stuatusan suat maksamal ozanottajanmakson.

Jäsenyyden saa maksamalla jäsenmaksun.

kannattaa – kannat|tua (-an, -tau, -etah)

Kannatan ehoitustu.

Kannatan ehdotusta.

kannatusjäsen – kannatusozanotta|i (-jan, -jua, -jii)

Kannatusozanottajal ei ole iänioigevuttu yhtistyksen kerähmös.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

kannatusjäsenmaksu – kannatusozanottajan maks|o (-on, -uo -oloi)

kassa – kas|su (-an, -sua, -soi)

Tävvytähgo kasas dengat?

Riittävätkö rahat kassassa?

kassanhoitaja kts. rahastonhoitaja

kausi – ka|uzi (-vven, -uttu, -uzii), period|u (-an, -ua, -dii)

kevätkokous – kevätkerähm|ö (-ön, -yö, -ölöi)

kokous – kerähm|ö (-ön, -yö, -ölöi)

kokouskutsu – kuč|ču (-un, -čuu, -čuloi) kerähmöh

Kučču kerähmöh on työtty ozanottajile aijoin aijal.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille ajoissa.

kirjanpito – kirjanpi|do (-von, -duo, -doloi)

kuitti – ček|ku (-an, -kua, -koi)

kulut – meno|t (-loin, -loi), makso|t (-loin, -loi)

Yhtistyksen dengat ei tävvytä kaikkih ruandas roinnuzih maksoloih.

Yhdistyksen rahat eivät kata kaikkia toiminnasta aiheutuvia kuluja.

kutsua koolle – kuč|čuo (-un, -čuu, -utah) kerävymäh

Halličus on kučuttu kerävymäh.

Hallitus on kutsuttu koolle.

käsitellä – käzit|ellä (-telen, -telöy, -elläh), kač|ella (-čelen, -čelou, -ellah)

Kerähmös kačellah ezim. ruandupluanu.

Kokouksessa käsitellään mm. toimintasuunnitelma.

käteiskassa – käzidengukas|sa (-an, -sua, -soi)

Käzidengukassah pidäy liziä vaihtodengua.

Käteiskassaan tarvitaan lisää vaihtorahaa.

laillinen – zakonalli|ne (-zen, -stu, -zii)

Piätös on zakonalline.

Päätös on laillinen.

laillisuus – zakonalližu|s (-on, -ttu, -ksii)

zakonalližuon da piätösvaldažuon tovendamine

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

laki – zakon (-an, -ua, -oi)

meno – men|o (-on, -uo, -oloi)

Yhtistyksen menot oldih mulloi pienet.

Yhdistyksen menot olivat viime vuonna pienet.

myöntää (antaa lupa, sallia) – an|dua (-nan, -dau, -netah), hyväksy|ö (-n, -y, -täh)

Halličuksele hyväksytäh vastuonvällys.

Hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.

nimenkirjoittaja – nimenkirjutta|i (-jan, -jua, -jii)

Yhtistyksen nimenkirjuttajannu ruadau paginanvedäi.

Yhdistyksen nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja.

nimenkirjoitusoikeus – nimenkirjutusoigevu|s (-on, -ttu, -ksii)

Nimenkirjutusoigevus voijah andua paginanvedäjän ližäkse sežo muile.

Nimenkirjoitusoikeus voidaan antaa puheenjohtajan lisäksi muillekin.

organisoida – organizui|ja (-čen, -ččou, -jah)

osallistumismaksu – ozanottomaks|o (- on, -uo, -oloi)

ozanottomakson suurus

osallistumismaksun suuruus

Patentti- ja rekisterihallitus – Patentu- da registruhalliču|s (-ksen, -stu, -ksii)

Patentu- da registruhalličus pidäy yhtistysregistrua.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää yhdistysrekisteriä.

projekti – projekt|u (-an, -ua, -oi)

puheenjohtaja – paginanvedä|i (-jän, -jiä, -jii)

puheenvuoro – paginvuor|o (-on, -uo, -oi), paginanvuoro

pakita paginanvuoruo

pyytää puheenvuoroa

pyyntö – pakiču|s (-ksen, -stu, -ksii)

pyytää – paki|ta (-čen, -ččou, -tah)

Häi pakičči eruo halličuksespäi.

Hän pyysi eroa hallituksesta.

päättää – piät|tiä (-än, -täy, -etäh)

päätös – piätö|s (-ksen, -sty, -ksii)

päätösvalta – piätösval|du (-lan, -dua, -doi)

päätösvaltainen – piätösvalda|ine (-zen, -stu, -zii)

Paginanvedäi tovendi kerähmön piätösvaldazekse.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

päätösvaltaisuus – piätösvaldažu|s (-on, -ttu, -ksii)

zakonalližuon da piätösvaldažuon tovendamine

laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

pöytäkirja – protokol|u (-an, -ua, -oi)

Sekretari luadiu protokolan.

Sihteeri laatii pöytäkirjan.

pöytäkirjantarkastaja – protokolantarkasta|i (-jan, -jua, -jii)

Protokolantarkastajua pidäy olla kaksi.

Pöytäkirjantarkastajia pitää olla kaksi.

rahastonhoitaja – kasanhoida|i (-jan, -jua, -jii), kassari (-n, -i, -loi); kč. sežo taloudenhoitaja

Kassari ezitteli talovuskačelmuksen.

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen.

rahoitus – dengoitus (-ksen, -stu, -ksii), rahoitus (-ksen, -stu, -ksii), finansiiruiču|s (-ksen, -stu, -ksii)

rekisteri – registr|u (-an, -ua, -oi)

rekisteröidä – registriiruija (-čen, -ččou, -jah)

rekisteröity – registriiruit|tu (-un, -tuu, -tuloi)

Registriiruittu yhtistys suau käyttiä ry-lyhendehty.

Rekisteröity yhdistys saa käyttää ry-lyhennettä.

ryhmä – jouk|ko (-on, -kuo, -koloi)

saavutettava (esim. paikka) – suavutettav|u (-an, -ua, -ii)

Pido planiiruijah mahton mugah suavutettavembakse.

Tapahtuma suunnitellaan mahdollisimman saavutettavaksi.

saavutettavuus – suavutettavu|s (-on, -ttu, -ksii)

Ongo suavutettavus huomavoittu?

Onko saavutettavuus huomioitu?

seura – seur|u (-an, -ua, -oi), sebr|u (-an, -ua, -oi)

sihteeri – sekretari (-n, -i, -loi)

sisäinen – syväinpuoli|ne (-zen, -stu, -zii)

syväinpuoline tiijoittamine

sisäinen tiedotus

sitoutua – sidovu|o (-n, -u, -tah)

Sidovun novvattamah turvallizemban tilan princippoi.

Sitoudun noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita.

somekanava – somekanual|u (-an, -ua, -oi)

Sebrua yhtistyksen somekanualoi!

Seuraa yhdistyksen somekanavia!

sopimus – sobimu|s (-ksen, -stu, -ksii)

suunnitella – planiirui|ja (-čen, -ččou, -jah)

Pidojoukos piäzöy planiiruimah yhtistyksen tapahtumii.

Tapahtumatiimissä pääsee suunnittelemaan yhdistyksen tapahtumia.

suunnitelma – pluan|u (-an, -ua, -oi)

syyskokous – syvyskerähm|ö (-ön, -yö, -ölöi)

Syvysvuozikerähmös vallitah halličuksen ozanottajat tulien kalenduaruvuvven aijakse.

Syysvuosikokouksessa valitaan hallituksen jäsenet seuraavan kalenterivuoden ajaksi.

sääntö – siän|dö (-nön, -dyö, -dölöi)

yhtistyksen siännöt

yhdistyksen säännöt

sääntömääräinen – siändömiärähi|ne (-zen, -sty, -zii)

Piemmö siändömiärähizen vuozikerähmön.

Pidämme sääntömääräisen vuosikokouksen.

säätiö – fond|u (-an, -ua, -ii)

taloudellinen – talovehelli|ne (- zen, -stu, -zii)

taloudenhoitaja – talovuonhoida|i (-jan, -jua, -jii), talovuonkaččo|i (-jan, -jua, -jii)

Kč. sežo rahastonhoitaja

talous – talovu|s (-on, -ttu, -ksii)

talousarvio – talovusarviv|o (-on, -uo, -oloi)

tapahtuma – pi|do (-von, -duo, -doloi), tapahtum|u (-an, ua, -ii)

tapahtumavastaava – pidovastuaju (-an, -ua, -ii), tapahtumuvastuaju

tappio (taloudellinen) – häviv|ö (-ön, -yö, -ölöi), menety|s (-ksen, -sty, -ksii)

tarkastaa – kač|ella (-čelen, -čelou, -ellah), tarkast|ua (-an, -au, -etah)

Protokolu pidäy tarkastua.

Pöytäkirja pitää tarkastaa.

tiedottaja – tiijoitta|i (-jan, -jua, -jii)

tiedotus – tiijoitu|s (-ksen, -stu, -ksii)

tiedotusvastaava – tiijoitusvastuaj|u (-an, -ua, -ii)

tiimi – jouk|ko (-on, -kuo, -koloi)

somejoukko

sometiimi

tili (pankissa) – čot|tu (-an, -tua, -tii)

tilikausi – talovuska|uzi (-vven, -uttu, -uzii)

tilinkäyttöoikeus – čotankäyttöoigevu|s (-on, -ttu, -ksii)

Paginanvedäjäl da sekretaril on čotankäyttöoigevus.

Puheenjohtajalla ja sihteerillä on tilinkäyttöoikeus.

tilinpäätös – talovuskačelmu|s (-ksen, -ttu, -ksii)

tilintarkastaja – talovuontarkasta|i (-jan, -jua, -jii)

todeta – tovend|ua (-an, -au, -etah)

Kerähmö tovendetah piätösvaldazekse.

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi.

toimenkuva – toimenkuv|a (-an, -ua, -ii)

Halličuksen toimenkuvat ei olla kiveh kirjutetut.

Hallituksen toimenkuvat eivät ole kiveen hakattuja.

toimi – toi|mi (-men, -ndu, -mii), rua|do (-von, -duo, -doloi)

toimikausi – ruadoka|uzi (-vven, -uttu, -uzii)

Halličuksen ozanottajan ruadokauzi kestäy kaksi vuottu.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta.

toiminnanjohtaja – toimindanjohta|i (-jan,- jua, -jii), ruandanjohtai  

Halličus valliččou sebrale ruandanjohtajan. 

Hallitus valitsee seuralle toiminnanjohtajan. 

toiminnantarkastaja – toimindantarkasta|i (-jan,- jua, -jii), ruavontarkastai, ruandantarkastai  

toiminnantarkastuskertomus – toimindantarkastuskerdomu|s (-ksen, -stu, -ksii) 

toiminta – toimind|u (-an, -ua, -doi), rua|do (-von, -duo, -doloi), ruand|u (-an, -ua, -oi) 

toimintakertomus – ruandukerdomu|s (-ksen, -stu, -ksii), toimindukerdomus  

Mennyt vuvven toimindukerdomus on työtty ozanottajile sähköpoštači. 

Viime vuoden toimintakertomus on lähetetty jäsenille sähköpostilla. 

toimintasuunnitelma – ruandupluan|u (-an, -ua, -oi) 

tosite – tovesteh (-en, -tu, -ii), kvitansi|i (-en, -edu, -eloi) 

Čottah pidäy liittiä kvitansiet. 

Laskuun pitää liittää tositteet. 

tuki – tu|gi (-ven, -gie, -gii/giloi) 

Yhtistys voibi pakita talovehellistu tugie omassah ruandah. 

Yhdistys voi hakea taloudellista tukea toimintaansa. 

tulo – tul|o (-on, -uo, -oloi) 

menot da tulot 

menot ja tulot 

tuotto – tuot|to (-on, -tuo, -toloi) 

varzinazen toimindan tuotot 

varsinaisen toiminnan tuotot 

turvallisemman tilan periaatteet – turvallizemban tilan princip|at (-oin, -poi) 

Yhtistyksen tapahtumis novvatetah turvallizemban tilan princippoi. 

Yhdistyksen tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. 

työjärjestys – ruadojällety|s (-ksen, -sty, -ksii), ruandujälletys  

Ozutuslistu hyväksyttih nengozennu kerähmön ruandujälletyksekse. 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

työryhmä – ruadojouk|ko (-on, -kuo, -koloi) 

täysi-ikäinen – täyzi-igä|ine (-zen, -sty, -zii) 

vaali – valliču|s (-ksen, -stu, -ksii) 

Tarvites pietäh valličukset. 

Tarvittaessa pidetään vaalit. 

vahvistaa (esim. tilinpäätös) – lujend|ua (-an, -au, -etah), hyväksy|ö (-n, -yy, -ytäh)

Talovuskačelmus lujendettih.

Tilinpäätös vahvistettiin.

valinta – valličend|u (-an, -ua, -oi)

valita – valli|ta (-čen -ččou, -tah)

Vallitah protokolantarkastajat.

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

vapaaehtoinen – omatahtoine ruada|i (-jan, -jua, -jii), vällyruadai

vapaaehtoistyö – omatahtoine rua|do (-von, -duo, -doloi), vällyruado

varainhankinta – varoinkeriänd|y (-än, -iä, -ii)

varajäsen – varaozanotta|i (-jan, -jua, -jii)

Halličukseh voijah vallita varaozanottajii.

Hallitukseen voidaan valita varajäseniä.

varapuheenjohtaja – varapaginanvedä|i (-jän, -jiä, -jii)

varat (rahat) – var|at (-oin, -oi), deng|at (-oin, -oi)

varat da vellat

varat ja velat

vastaava (esim. tapahtumavastaava) – vastuaj|u (-an, -ua, -jii)

vastustaa – vastust|ua (-an, -au, -etah)

Vastustan ehoitustu.

Vastustan ehdotusta.

vastuu – vastu|s (-on, -ttu, -zii), vastuolližu|s (-on, -ttu, -ksii)

Halličus on vastuos yhtistyksen talovuos.

Hallitus on vastuussa yhdistyksen taloudesta.

vastuualue – vastusaloveh (-en, -tu, -hii), vastuolližusaloveh

vastuuvapaus – vastuonvälly|s (-ön, -tty, -zii)

Halličuksele hyväksytäh vastuonvällys.

Hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.

velka – vel|gu (-lan, -guo, -goloi)

varat da vellat

varat ja velat

viestintä – viestimi|ne (-zen, -sty, – zii), viestind|y (-än, -iä, -öi)

voitto (taloudellinen) – voit|to (-on, -tuo, -toloi)

voittuo tavoittelematoi yhtistys

voittoa tavoittelematon yhdistys

vuosikokous – vuozikerähm|ö (-ön, -yö, -ölöi)

yhdistys – yhtisty|s (-ksen, -sty, -ksii)

yhdistyslaki – yhtistyszakon (-an, -ua, -oi)

yhdistysrekisteri – yhtistysregistr|u (-an, -ua, -oi)

yhteistyö – yhtehisrua|do (-von, -duo, -doloi), yhtehine ruado, yhtesruado

yhteisö – yhtehist|ö (-ön, -yö, -ölöi), kollektiiv|u (-an, -ua, -oi), rahva|s (-han, -stu, -hii)

yhteisöllinen – yhtehistölli|ne (-zen, -sty, -zii)

Tulien vuon opimmo organizuija ližiä yhtehistöllisty ruandua.

Tulevana vuonna pyrimme järjestämään lisää yhteisöllistä toimintaa.

yhteystiedot – yhtevysti|ijot (-edoloin, -edoloi)

Yhtistyksen yhtevystiijot pidäy olla aijan tazal.

Yhdistyksen yhteystietojen täytyy olla ajan tasalla.

ylläpitää – hoi|dua (-jan, -dau, -jetah), pidiä (pien, pidäy, pietäh), kač|čuo (-on, -čou, -otah)

Yhtistyksen ozanottajat iče pietäh verkosivuloi.

Yhdistyksen jäsenet ylläpitävät verkkosivuja itse.

äänestys – iänesty|s (-ksen, -sty, -ksii)

äänestää – iänest|iä (-än, -äy, -etäh)

äänioikeus – iänioigevu|s (-on, -ttu, -ksii)

äänioikeutettu – iänioigevutet|tu (-un, -tuu, -tuloi)

Senioruozanottajat ei olla iänioigevutetut yhtistyksen kerähmös.

Seniorijäsenet eivät ole äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa.

ääntenlaskenta – iänilöin čotaičend|u (-an, -ua, -oi)

ääntenlaskija – iänilöin čotaičči|i (-jan, -jua, -joi)

Tarbehen mugah vallitah kaksi iänilöin čotaiččijua.

Tarvittaessa valitaan kaksi ääntenlaskijaa.