Vienankarjalaisešša pakinaklupissa kevyällä 2023 kirjutettu starina

Tätä starinua on ruvettu kirjuttamah pakinaklupissa kevyällä 2023. Yksi alotti, toini jatko ta niin ielläh ken vain tahto kävi lisyämäh omie virkkehie Padlet-aluššalla. Starinua tiettäväini voipi jatkua. Kačomma, ollouko še nyt härän starina, kumpani jatkuu ta jatkuu.

Tehtävä. Idejana on kirjuttua yheššä mitänih starinua, istorijua, kertomušta t.n.i. vienankarjalakši. Yksi alottau, toini jatkau ta niin ielläh. Jokahini voipi käyvä kirjuttamah moniččiki mitänih jatkuo. Luve ensin alkukirjutukšet ta šiitä vašta rupie kirjuttamah uutta jatkovirkehtä.

Starinan teksti

Oltih pellon laijašša pirtti, liävä ta kyly. Šuuri pereh eli šiinä pirtissä. Kyly pantih lämpiemäh aina šuovatoin.

Hyö mahettih iče luatie kaikkie. Totta, motorat hyö oltih. Lentäjyä lintuo vain ei luajittu, muiten kaikkie kummua ta čuutuo luajittih.

Kyly oli kaunehen järven rannalla, kumpasešta piäsi veteh virkistäytymäh. Talon isäntä Pekka on sroin šen kylyn oman tuattoh kera. Pekka on komie ta potrakka mušikka. Ruatau hiän bolničašša šohverina.

Pekalla on äijä rotn’ua. Heimokunta on šuuri ta lähisemmät eletäh kaikin läššä. Pekka perehineh pienellä huuttorilla.

Hänen nuorempi velli Miikkula eläy kirikönkylän ryhjäššä. Heijän čikko Sohja mäni opaštumah linnah ta šinne onnakko ni ašettuu elämäh.

Sohjalla oli linnašša hyväččäini vatiera, kumpasessa oli hyvä elyä. Vatierašša eli hänen keralla niisi pikkaraini hiiri. Pirtin kyličči mänöy muantie kirikköh päin. Toiseh suuntah piäšöy linnah, mih Sohja-čikkoki ašettu.

Yhtenä päivänä še hiiri hyppäši stolalla ta alko pakajamah. Sohja ihan älvisty, oli puitto halolla piäh lyöty. Hiiri pyritti, jotta hänellä pitäis pikkaraini polkupyörä luatie, jotta hiän piäsis pyhänäpiänä kirikköh muantietä pitin. Hyöhän oltih taitajat luatimah hoš mitä.

Ta pakasi hiiri tiettäväini karjalakši. Hyö piäštih hyvin yksih ta kohta joi polettih molen kirikkyö kohti. Kirikön ieššä Sohja ta hiiri tavattih Nasti, kumpani oli kirikön palvelija. Nasti kučču heitä kirikköh.