Tervehdyksiä karjalaksi

Ajankohtaisia tervehdyksiä karjalaksi

 

8.5.2022

Hyvyä Muamojenpäivyä!

Hyviä Muamoloinpäiviä!

Joutsen ja poikaset

Muamon kainalošša

Kuva: Pixabay

 

17.4.2022

Hyvyä Äijyäpäivyä! Hyvyä Äijänpäivän pruasniekkua! (vienankarjalakši)

Hyviä Äijiäpäiviä! Hyviä Äijänpäivän pruazniekkua! (suvikarjalaksi da livvinkarjalakse)

Hyviä Äijiäpäiviä!

Kuva: Pixabay

 

18.3.2022

Aivin aijankohtazet tervehykset (suvikarjalaksi):

Terveh!

Hyviä huondesta!

Hyviä päiviä!

Hyviä ildua!

Hyviä yödä!

 

Kuva: Pixabay

Aamu, kahvi

Hyviä huondesta!

 

8.3.2022

Hyvyä Naisienpäivyä!

Hyviä Naizienpäiviä!

Karjalaine tytti

Kuva: Margarita Kemppainen

Karjalazet tytit https://www.facebook.com/groups/307952496468297/

 

21.2.2022

Hyvyä muamonkielen/oman kielen päivyä!
Pakaja, luve ta kirjuta karjalakši!

Hyviä muamonkielen/oman kielen päiviä!
Pagize, luve da kirjuta karjalaksi!

Hyviä muamankielen/oman kielen päiviä!
Pagize, luve da kirjuta karjalakse!

Karjalaine tytti

Kuva: Margarita Kemppainen

 

14.2.2022

Hyvyä yštävänpäivyä! / Hyvyä mieleššäpiettävien päivyä! / Hyvyä pyhän Valentinin päivyä!

Hyviä ystävänpäiviä! / Hyviä mielessäpiettävien päiviä! / Hyviä pyhän Valentinan päiviä!

Hyviä ystävänpäiviä! / Hyviä mielespiettävien päiviä! / Hyviä pyhän Valentinan päiviä!

Ystävänpäivä

Kuva: Pixabay

 

6.2.2022

Hyvyä saamelaisien kanšallispäivyä!

Hyviä saamelazien kanzallispäiviä!

saamen lippu

 

24.12.2021

Hyvyä Roštuota ta lykkyö uuteh 2022 vuoteh! Rauhallista Roštuota ta ošakašta Uutta vuotta! Kaunista Roštuon pruasniekkua ta hyvyä ošua tulijana vuotena!

Hyviä Raštavua! / Hyviä Roštuoda! Lykkyö uudeh vuodeh! Rauhallista Raštavua da ozakasta Uutta vuotta! Čomua Raštavan pruazniekkua da hyviä ozua tulijana vuodena!

Hyviä Rastavua! Lykkyy uudeh vuodeh! Rauhažua Rastavua da hyviä Uuttu vuottu! Čomua Rastavan pruazniekkua da hyviä ozua tulien vuon!

Kuusenoksa ja joulutervehdys

 

6.12.2021

Hyvyä iččenäisyšpäivyä!

Hyviä iččenäzyspäiviä!

Hyviä iččenäžyspäiviä!

Suomen Lippu, Lippu, Suomenlippu, Siniristilippu, Liput

Kuva: Pixabay

 

27.11.2021

Karjalan kielen päivyä pietäh tänäpiänä 27. pimiekuuta. Hyvyä karjalan kielen pruasniekkua! Pakaja, kirjuta ta luve karjalakši! (vienankarjalakši)

Karjalan kielen päiviä pietäh tänäpiänä 27. pimiekuuda (27. veden’n’ankuuda). Hyviä karjalan kielen pruazniekkua! Pagize, kirjuta da luve karjalaksi! (suvikarjalaksi)

Karjalan Kielen päiviä pietäh tänäpäi 27. kylmykuudu. Hyviä karjalan kielen pruazniekkua! Pagize, kirjuta da luve karjalakse! (livvinkarjalakse)

Kävy kaččomah kirjutuksii, runoloi, suarnoi da videoloi karjalan eri murdehil Karjalan kieli eläy -sivul Facebookas:

https://www.facebook.com/Karjalan-kieli-el%C3%A4y-104724438093738

 

Kansanpukuisia ihmisiä

Kuva: Ilja Padčin

 

25.11.2021

Hyvyä karjalan kielen netälie!

Hyviä karjalan kielen nedälie!

Hyviä karjalan kielen nedälii!

 

21.11.2021

Tänäpäi pietäh kanzoinvälisty tervehtyspäiviä.
Sano karjalakse:
Terveh! – yhtele da Terveh teile! – enämbäzele.

Terveh! Terveh teile!

Kuva: Tatjana Baranova

 

14.11.2021

Tuatanpäiviä pruaznuijah tänä pyhänpiän.  Hyviä Tuatanpäiviä! Kaikile tuattoloile da died’oloile tervehytty, lykkyy, ozua, lapsis iluo da hyviä mieldy!

Hyviä Tuatonpäiviä!

Hyviä pruazniekkua kaikilla tuattoloilla da diedoloilla!

Mitä tuatto ikäh, šitä poika polveh – karjalaini šananpiä.

Karjalan eri murtehissa tuatolla ’isällä’ on monta armašta nimie: tuatto, tata, tati, tatu, tatta, tätä, pappa…

Hyvyä Tuatonpäivyä!

Kaikilla karjalaisilla tuattoloilla taričemma pajoista pikkaraisien lapšien tuuvvitantah:

Tuu tuu tupakkirulla

mistäš tiesit tänne tulla?

Tulin Piiterin mie tietä,

karjalaisen kauppatietä.

Mistäš tunsit veräjäisen?

Nävin uuvven veräjäisen.

Haka alla, pyörä piällä,

kontien tal’l’a aijan piällä.

Tuu tuu tupakkirulla

mistäš tiesit tänne tulla?

Tulin Piiterin mie tietä,

karjalaisen kauppatietä.

Mitäš ruatelit šie, veikkon?

Olin tienessissä šielä.

Šuuri pereh äijä lašta,

äijä lašta pikkaraista.

Načči, Jennu, Santra, Ontto

vuotetah hyö kotih tuattuo.

Ort’t’o, Iro, Jouki, Pekka

Armahaiset, pikkaraiset.

 

Šanat rahvahan ta Lammaisjärven Olkan.

Kuvassa on vauvan ja isän kädet

Kuva: Pixabay

 

5.10.2021

Hyvyä muailman opaštajien päivyä! (vienankarjalakši)

Hyviä muailman opastajien päiviä! (suvikarjalaksi da livvinkarjalakse)

Kuva: Omamualazet

Opastajien päivy

30.9.2021

Hyvyä kiäntäjienpäivyä! (vienankarjalakši)

Hyviä kiändäjienpäiviä! (suvikarjalaksi da livvinkarjalakse)

26.9.2021

Tänäpiänä pietäh Europan kielien päivyä, ta karjalan kieli kuuluu niih. Pakaja, luve ta kirjuta karjalakši! Hyvyä Europan kielien päivyä!

Tänäpiänä pietäh Europan kielien päiviä, da karjalan kieli kuuluu niih. Pagize, luve da kirjuta karjalaksi! Hyviä Europan kielien päiviä!

Tänäpäi pietäh Euroupan kielien päiviä, da karjalan kieli kuuluu niilöih. Pagize, luve da kirjuta karjalakse! Hyviä Euroupan kielien päiviä!

Karjalaine sanapilvi

28.8.2021

Hyviä Suomen luonnon päiviä!

Sidä pruaznuijah joga vuottu elokuun jälgimäzenny suovattan.

Kuva: Pixabay

Järvimaisema

11.8.2021

Škola on alganuh. Täs eräs tervehtys opastujile dai opastajile

vienankarjalakši:

Lykkyö opaššuntah opaštujilla tai opaššantah opaštajilla!

Mukavua opaššušvuotta! Opaššu hyväsešti! Iluo opaššukšeh! Lykkyö opaššukšeh!

suvikarjalaksi:

Lykkyö opassundah opastujilla dai opassandah opastajilla!

Lykkyö uudeh opassundavuodeh!

Iluo opassundah da opassandah!  

livvinkarjalakse:

Lykkyy opastundah opastujile dai opastandah opastajile!

Lykkyy uudeh opastusvuodeh! Lykkyy uudeh opastunduvuodeh! Opastu hyvin / hyväzesti / putilleh!

Iluo opastundah da opastandah! 

Kuva: Pixabay

Kaksi lasta koulureput selässä

9.8.2021

Tänäpäi on Kanzoinväline kandurahvahien päivy.
Sidä pietäh joga vuottu 9. elokuudu.
Hyviä kandurahvahien pruazniekkua!
Kuva: Margarita Kemppainen
Karjalaine tyttö karjalazien tyttilöinke.

 

26.6.2021

Hyvyä Iivananpäivyä! (vienankarjalakši)

Hyviä Iivananpäiviä! (suvikarjalaksi, livvinkarjalakse)

Hyvää juhannusta!

Iivananpäiviä sanotah vie Kešä-Iivanakse / Kezä-Iivanakse  da Lehti-Iivanakse.

Kuva: Margarita Kemppainen

Kaksi nukkea karjalaisissa puvuissa

10.6.2021

Hyvyä karjalaisien runojen päivyä! (vienankarjalakši)

Hyviä karjalazien runoloin päiviä! (suvikarjalaksi, livvinkarjalakse)

Kuva: Runola-kalenduaru 2021

Kuva kalenterista

23.5.2021

Hyvyä Sroičanpäivyä! / Hyvyä Sroiččua! (vienankarjalakši)

Hyviä Sroičanpäiviä! / Hyviä Sroiččua! (suvikarjalaksi, livvinkarjalakse)

Hyvää helluntaipäivää!

Kuva: Pixabay

Koivuja

13.5.2021

Hyvyä Vosnesen’n’ua! Hyviä Voznesen’n’ua! Voznesen’n’anke!

Kuva: Pinterest

Ortodoksinen uskonnollinen kuva

9.5.2021

Hyviä Muamoloinpäiviä! (suvi- da livvinkarjalakse)

Hyvyä Muamoinpäivyä! (vienankarjalakši)

Kukkakimppu

 

1.5.2021

Hyviä Vappuu! Vesseliä Maijua!

Hyviä Vappuo! Vesseliä Vappuo!

Hyvyä Vappuo! Vesselyä Vappuo!

Kuva: Pixabay

Kukkiva puu

16.4.2021

Hyvyä šyntymäpäivyä / šynnyntäpäivyä! (vienankarjalakši)

Hyviä synnyndäpäiviä! (suvikarjalaksi)

Hyviä roindupäiviä! (livvinkarjalaksi)

9.4.2021

Hyviä Mikael Agricolan da suomen kielen päiviä! (livvin- da suvikarjalakse)

Hyvyä Mikael Agricolan ta suomen kielen päivyä! (vienankarjalakse)

4.4.2021

Hyviä Äijiäpäiviä! (suvi- da livvinkarjalakse)

Hyvyä Äijyäpäivyä! (vienankarjalakse)

Hristos nouzi kuollielois / kuolluzis!

Toven / tovessah nouzi!

1.4.2021

Tänäpäi on nagronpäivy da vie Pepin nimipäivy, sendäh juohatammo: luve Peppi-kniigoi karjalakse!

Karjalakse on kiännetty kaksi Peppi-kniigua: Peppi Pitkysukku (2018) da Peppi Pitkysukku nouzou laivale (2019). Kiändäjät ollah Tamara Ščerbakova da Aleksi Ruuskanen. Mollembat kniigat on jullannuh Karjalan Sivistysseura.

28.3.2021

Tänäpäi on Virboi.
Karjalan rahvahankalendarin mugah (2013: 156) Suojärvel virboittajes sanottih nenga: Virboi varboi, tuoreheks terveheks, vanha kettu eäreh, uuzi kettu tilah, vuuveks vaboa, nedäliks velgoa, siul vičča, miul jäiččä.

 

19.3.2021

Hyviä Minna Canthan päiviä da taza-arvon päiviä! (livvin- da suvikarjalakse)

Hyvyä Minna Canthin päivyä ta taša-arvon päivyä! (vienankarjalakse)

 

8.3.2021

Hyviä Naizienpäiviä!

(suvi- da livvinkarjalakse)

Hyvyä Naisienpäivyä!

(vienankarjalakši)

 

14.2.2021

Hyviä ystävänpäiviä!
Hyviä pyhän Valentinan päiviä!
Hyviä kaikkien mielespiettävien päiviä!

(livvinkarjalakse)