Sote-sanastot: Lääkityksen sanasto (livvinkarjalaksi)

Kerännyt karjalan sanakirja- ja sanastotyön kurssilla: Satu Siiskonen
Tarkistanut: Natalia Giloeva

Sanasto perustuu Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilla julkaistuihin sote-sanastoihin. Linkki sanastoihin.

annos – anno|s (~ksen, ~stu, ~ksii)

annosajankohta – annosai|gu (~jan, ~gua, ~goi)

annosjakso – annosperiod|u (~an, ~ua, ~oi)

annosjakson päivä – annosperiodan päiv|y (~än, ~iä, ~ii)

annostelukausi – annostelenduaiguväli (~n, ~i, ~ilöi)

annostus – annostu|s (~ksen, ~stu, ~ksii)

annostusohje – annostusohjav|o (~on, ~uo, ~oloi)

annosväli – annosväli (~n, ~i, ~löi)

annosyksikkö – annosyksikö|kö (~ön, ~kyö, ~kölöi)

farmaseuttinen apuaine – farmačeutine abuaineh (~en, ~tu, ~ii)

jäljennös sähköisistä lääkemääräyksistä – koupi|i (~en, ~edu, ~eloi) sähköllizis rohtomiärävyksis

Kanta-lääkityslista – Kanta-liečityslist|u (~an, ~ua, ~oi)

käytössä olevan lääkkeen tunniste – käytös olijan rohton tunnisteh (~en, ~tu, ~ii)

lääke – roht|o (~on, ~uo, ~oloi)

 • apteekissa valmistettava lääke – aptiekas valmistettavu roht|o (~on, ~uo, ~oloi)
 • huumausainelääke – narkoainehroht|o (~on, ~uo, ~oloi)
 • korvattava lääke – korvattavu roht|o (~on, ~uo, ~oloi)
 • käytössä oleva lääke – käytös olija roht|o (~on, ~uo, ~oloi)
  • itsehoitolääke – ičehoidoroht|o (~on, ~uo, ~oloi)
  • itsehoitovalmiste – ičehoidovalmisteh (~en, ~tu, ~ii)
  • määrätty lääke – miärätty roht|o (~on, ~uo, ~oloi)
  • reseptilääke – resepturoht|o (~on, ~uo, ~oloi)
 • lääkevalmiste – rohtovalmisteh (~en, ~tu, ~ii)
  • erityislupavalmiste – eričyslubavalmisteh (~en, ~tu, ~ii)
  • vaihtokelpoinen lääkevalmiste – vaihtopättä|vy (~vän, ~vyä, ~vii) rohtovalmisteh (~en, ~tu, ~ii)
 • PKV-lääke – PNV-roht|o (~on, ~uo, ~oloi)

lääkeaine – rohtoaineh (~en, ~tu, ~ii)

lääkehoito – rohtohoid|o (~on, ~uo, ~oloi)

lääkejatkumo – rohtojatkum|o (~on, ~uo, ~oloi)

lääkejatkumon osatunniste – rohtojatkumon ozatunnusteh (~en, ~tu, ~ii)

lääkemerkintä – rohtomerkičendy (~än, ~yä, ~ii)

 • itsehoitovalmisteen käytön merkintä – ičehoidovalmistehen käytön merkičend|y (~än, ~yä, ~ii)
 • lääkemääräys – rohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)
  • paperilääkemääräys – bumuagurohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)
   • eurooppalainen lääkemääräys – eurouppala|ine (~zen, ~stu, ~zii) rohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)
  • puhelinlääkemääräys – telefonrohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)
  • sähköinen lääkemääräys – sähkölli|ne (~zen, ~sty, ~ksii) rohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)
   • lääkemääräys ulkomailla ostoa varten – rohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii) ulgomualoil ostuo varte
 • lääkkeen lopettamismerkintä – rohton loppemismerkičend|y (~än, ~yä, ~ii)
 • lääkkeen toimitusmerkintä – rohton suatandumerkičend|y (~än, ~yä, ~ii)
 • osastolääkemääräys – ozastorohtomiärävy|s (~ksen, ~sty, ~ksii)

lääkemääräyksen uusiminen – rohtomiärävyksen uvvistand|u (~an, ~ua, ~oi)

lääkitys – liečity|s (~ksen, ~sty, ~ksii)

lääkkeen määrääjä – rohton miäriä|jy (~jän, ~jiä, ~jii)

lääkkeen määrääminen – rohton miäriämi|ne (~zen, ~sty, ~zii)

lääkkeen toimittaja – rohton suatta|i (~jan, ~jua, ~jii)

lääkkeen toimittaminen – rohton suattami|ne (~zen, ~stu, ~zii)

sähköisten lääkemääräysten potilasohje – sähköllizien rohtomiärävyksien voimatoiohjav|o (~on, ~uo, ~oloi)

yhteenveto sähköisistä lääkemääräyksistä – yhtehved|o (~on, ~uo, ~oloi) sähköllizis rohtomiärävyksis