Somesanastuo livvinkarjalakse

Somesanastuo: sano omii mielii da ližiä ehoituksii

Myö elämmö somen muailmas da somen aigua. Konzu pagizemmo someh näh da juguammo midägi ezimerkikse Instagramah, Tiktokah libo Facebookah, tarvičemmo somesanastuo. Mostu sanastuo pidäy olla karjalaksegi: karjalan kieldyhäi käytetäh somesgi!  

Karjalazet nuoret  Milla Tynnyrinen da Maura Häkki ollah kerätty yhteh dai luajittu ičegi somesanastuo da toiči heijän abuniekannu on olluh vahnembi dovariššu Natalia Giloeva (Hiloin Natoi). Kačo nečidä somesanastuo da sano omii mielii sego ehoituksii.

 

 

 

suom. seurata, seuraaja 

Olen saanut Instagramissa kolme uutta seuraajaa.
Kannattaako tätä Instagram-käyttäjää seurata?
 

karj. mahtollizet variantat: sebruaju/sebrata; siebruaju/siebrata; suvaiččii/suvaija; jällittäi/jällittiä 

Olen suannuh Instagramas kolme uuttu sebruajua.
Maksaugo tädä Instagramua jällittiä?
 

Huomavuo: 

Täh on duumaittu sežo abstraktua variantua ”kaččoi”, kudai hyvin pädöy ezimerkikse Tiktokah da toizis juuri videoloih liittyjis somečupuloih. Instagramah da Facebookah ”kaččoi” ei vikse pädis, sendäh gu niilöis i tekstu da toiči kuva ollah ylen tärgiet. 

 

suom. unfollata (lopettaa seuraaminen) 

Unfollasin Mauran Instagramissa. 

karj. mahtollizet variantat: heittiä jällitändy 

Heitin Mauran jällitändän Instagramas. 

 

suom. feedi 

Selasin Instagramin feediä, vaikka olisi pitänyt mennä nukkumaan. 

karj. mahtollizet variantat: syöteh, feedu, fiedu 

Kaččelin Instagraman syötehty, hos olis pidänyh mennä muate. 

Nikonzu en ehti kaččuo kaikkie, midä omas fiedas olis. 

Huomavuo:  

Syöteh-variantan mallinnu on käytetty suomeh luajittuu syöte-sanua. Sidägi käytetäh, ga vähimyölleh nuoret puaksuh otetah somesanastuo laihinah anglien kielespäi. Muga on puuttunuh käyttöh ”feedi”, kudai täs sanastos on mugavutettu karjalah. 

 

suom. emoji 

En käytä emojeita kovin usein. 

karj. mahtollizet variantat: emodži, muhavo  

En ylen puaksuh käytä emodžiloi. 

Häi ainos työndäy minule muhavuo. 

Huomavuo: 

Muhavo-sanua on aijemba käytetty vaigo pozitiivistu tunduo tarkoittajis ”emodžeis”. Yhtelläh se on kebjiembi sanuo da käyttiä, migu emodži. Toinah merkičyksen voibi levendiä. 

 

suom. filtteri (valmiiksi määritelty kokoelma kuvanmuokkausasetuksia) 

Käytin kuvassa filtteriä, koska näytin niin väsyneeltä. 

karj. mahtollizet variantat: fil’tru 

Käytin kuvas fil’trua, sendäh gu olin muga väzynyh. 

 

suom. hyväksyä kaveri/seurauspyyntö 

Hyväksyin Pekan kaverikse. 

Sain häneltä seurauspyynnön. 

karj. mahtollizet variantat: ottua dovarišakse/sebruajakse; pyrrindy/pyrgimine dovarišakse; sebruandupyrgimys
 

Otin Pekan dovarišakse. 

Pekka pyrgihes minun dovarišakse. 

Pekka työndi minule sebruandupyrgimyksen. 

 

suom. hashtagi; aihetunniste (#) 

Lisäsin postaukseen hashtagin, että mahdollisimman moni näkisi sen. 

karj. mahtollizet variantat: tunnisteh; haštagu 

Ližäin postavukseh haštagan, gu mahtollizembah monet nähtäs sen. 

Huomavuo: 

Suomekse ammui opittih käyttiä ’tunniste’ libo ’risuaita’, ga hashtagat myö kaikin tiijämmo. Netgi ollah tuldu anglien kauti.  

 

suom. tägätä (@) 

Tägäsin kaverini kuvaani. 

karj. mahtollizet variantat: merkitä; tägiiruija 

Merkičin dovarišan omah kuvah. 

Tägiiruičengo sinuu täh?  

 

suom. estää/blokata 

Estin hänet Facebookissa. 

Sain häneltä niin ilkeitä kommentteja, että blokkasin hänet kaikkialla. 

karj. mahtollizet variantat: estiä; blokiiruija 

Estin hänen Facebookas.  

Sain hänelpäi mostu pahua kommentua, gu blokiiruičin hänen kaikis kohtis. 

 

suom. ilmiantaa 

Ilmiannoin tuon tilin, koska sillä postataan todella usein rasistisia juttuja. 

karj. mahtollizet variantat: ilmiandua 

Ilmiannoin sen käyttäjän, sendäh gu sil ylen puaksuh työtäh rasististu dieluo. 

 

suom. käyttäjätili/profiili 

Loin eilen uuden Instagram-käyttäjän kissoilleni.
Onko sinulla profiilia Facebookissa? 

karj. mahtollizet variantat: käyttäi/profil’u 

Luajiin egläi uvven Instagram-käyttäjän iččeni kažiloih niškoi. 

Ongo sinul profil’ua Facebookas? 

 

suom. kanava (esimerkiksi Youtubessa) 

Seuraa tätä Youtube-kanavaa! 

karj. mahtollizet variantat: kanualu 

Kačo/sebrua tädä Youtube-kanualua! 

 

suom. yksityisviesti 

Lähetin yksityisviestin, koska en halunnut kommentoida asiaa julkisesti. 

karj. mahtollizet variantat: viesti (verdua ’joukkoviesti’) 

Työnnin hänele viestin, sendäh gu en tahtonuh kommentiiruija dieluo ylehizes tilas. 

Huomavuo: 

Karjalankielizih variantoih ei ole eriže otettu sanua ”yksityisviesti”, sendäh gu sana ”viesti” ilmai nimittumua miäritehty jo juohattau yhtele ristikanzale työttyy viestii. Ollou viesti suurembale joukole työttävy, sit voi paista sanal ”joukkoviesti”. 

 

suom. ryhmächätti 

Lisään sinut ryhmächattiin Whatsapissa. 

karj. mahtollizet variantat: joukkočattu; joukkopaginaloveh 

Ližäin sinuu joukkočattah Whatsapas. 

 

ketju (Twitterissä) 

Kannattaa lukea tämä ketju, opin siitä paljon uutta. 

karj. mahtollizet variantat: čieppi 

Maksau lugie tädä čieppii, opastuin sit äijän uuttu. 

 

suom. duetata (video) Tiktokissa 

Duettasin hänen videonsa, koska tahdoin kommentoida asiaa. 

karj. mahtollizet variantat: duetoija; vastata videol 

Vastain hänele videol, sendäh gu tahtoin kommentiiruija dieluo. 

Duetoičen hänen videon. 

 

suom. tallentaa, tallentaminen 

Tallensin hänen julkaisunsa, että voin lukea sen ajatuksella myöhemmin. 

karj. mahtollizet variantat: tallendua, panna taldeheh; tallendamine 

Tallendin hänen kirjutuksen, gu voizin tarkah lugie sen myöhembä. 

 

suom. tilata (esimerkiksi Youtube-kanava) 

Tilasin hänen Youtube-kanavansa. 

karj. mahtollizet variantat: tilata 

 

suom. postaus 

Luin eilen hyvän postauksen kasvisruoasta. 

karj. mahtollizet variantat: julgavo; postavus; postu 

Luvin egläi hyvän julgavon kazvossyömizih näh. 

 

suom. tykkääjä 

Postauksellani on jo 200 tykkääjää. 

karj. mahtollizet variantat: suvaiččii 

Minun kirjutuksel on jo 200 suvaiččijua. 

Huomavuo: 

Tädä sanua hätken on duumaittu da duumaijah iellehgi, sendäh gu karjalan “suvaiččii” da suomen “tykkääjä” ollah vähän erijyttyzet – toine on buitegu lujembi. Täh sanastoh yhtelläh on otettu “suvaiččii”. 

 

suom. skrollata (selailla, mahdollisesti edestakaisin) 

Skrollasin Facebookia kaksi tuntia. 

karj. mahtollizet variantat: livata; šelailla; skrol’l’ata 

Livain Facebookua kaksi čuassuu. 

Konzubo olet jälgikerdua šelailluh Instagramas? 

Huomavuo: 

“Livata” da “šelailla” on otettu Pyölin da Markianovan sanakniigoispäi. Heijän kontekstois niilöil on vikse tarkoitettu ezimerkikse kniigan libo žurnualan livuandua. Skrol’l’ata on mugavutettu suomen- da anglienkielizien variantoin vuoh, sendäh gu midägi mostu voit jo nähtä nuorien käytös. 

 

suom. editoida 

En jaksa aina editoida videoitani. 

karj. mahtollizet variantat: editiiruija 

En tirpa ainos editoija omua videodu. 

 

suom. viraali (suureen suosioon internetissä noussut) 

Oletko nähnyt uusinta videotani? Se meni viraaliksi. 

karj. mahtollizet variantat: viral’l’u; viruali; virual’u 

Oletgo nähnyh minun uvvembua videodu? Se puutui viral’l’akse. 

suom. somemyrsky 

Kirjoitus aiheutti suuren somemyrskyn. 

karj. mahtollizet variantat: somebauhu 

Kirjutuksen periä rodih suuri somebauhu. 

 

suom. reaktio (reaktioemoji esimerkiksi kommenttiin tai viestiin) 

Hän jätti kommenttiini vihaisen reaktion. 

karj. mahtollizet variantat: reakcii 

Häi jätti minun kommentah vihažan reakcien. 

 

suom. somealusta 

Instagram, Facebook ja Twitter ovat somealustoja. 

karj. mahtollizet variantat: somekohtu; someallustu; somečuppu  

Instagram, Facebook da Twitter ollah someallustat. 

 

suom. tarina/stoori (Instagramissa) 

Katso hänen tarinansa – niissä on paljon hyvää tietoa! 

karj. mahtollizet variantat: starin 

Kačo hänen starinoi – niilöis on äijy hyviä tieduo! 

 

suom. kela (Instagramiin postattu video, englanniksi ‘reel’) 

En osaa kuvata keloja, mutta kuvia postaan mielelläni. 

karj. mahtollizet variantat: kela 

En malta fil’mata kelua, ga kuvua julguan rakkahal. 

 

suom. näyttökerta 

Montako näyttökertaa videollasi on? 

karj. mahtollizet variantat: ozutandukerdua; kačondukerrat 

Äijygo ozutandukerdua on sinun videol? 

 

suom. klikkaus 

En tahdo antaa tuollaiselle huonolle kirjoitukselle yhtään klikkausta lisää. 

karj. mahtollizet variantat: plikkuandu  

En tahto andua moizele pahale kirjutuksele ni yhty uuttu plikkuandua. 

 

suom. bio (profiilin esittelyteksti tai kuvaus esimerkiksi Instagramissa) 

Kirjoitin biooni, että opiskelen Itä-Suomen yliopistossa. 

karj. mahtollizet variantat: bio 

Kirjutin omah bioh, gu opastun Päivännouzu-Suomen yliopistos. 

Huomavuo: 

Suomes on käytös sežo “kuvaus”. Se on buitegu omembi, ga “bio” on anglien kauti lujennuh suomenkielizien nuorien paginah da sidä voit jo nähtä i karjalas. “Bio” on vallittu täh sengi täh, gu se voibi Ven’an karjalazile olla suomelazen variantan pohjal luajittuu sanua ellendettävembi: heilhäi on äijy angliespäi laihinakse otettuu sanua jo valmehekse. 

 

suom. somekampanja 

He aloittivat somekampanjan karjalan kielen puolesta. 

karj. mahtollizet variantat: sometembavus; somekampuanii 

Hyö allettih sometembavuksen karjalan kieleh niškoi.  

 

suom. trolli 

Trolli on tyyppi, joka kirjoittaa ilkeitä kommentteja ja tykkää aiheuttaa riitoja puhumalla joutavia. 

karj. mahtollizet variantat: trol’l’u; trolli  

Trol’l’u on moine ristikanzu, kudai kirjuttau pahua kommentua da suvaiččou yllyttiä toizii torah omassah paginan vuoh. 

 

Huomavuo: 

“Trolli” on otettu suorah Markianovan da Pyölin sanakniigois, “trol’l’u” on vie ielleh mugavutettu juuri karjalazeh suuh.