Opetusvideot

KARJALAN KIELI ELÄY

Opaššušvideot – opassusvideot – opastusvideot

 

Logo, jossa on kukkilintuja ja karjalankielisiä tervehdyksiä

Päivännoušu-Šuomen yliopisto, Karjalan kielen elvytyšprojekti 2022
Päivännouzu-Suomen yliopisto, Karjalan kielen elvytysprojekta 2022
Päivännouzu-Suomen yliopisto, Karjalan kielen elvytysprojektu 2022

Yhteistyössä/ yhtesruavos: AMNUNNA FILMS OY

 

Videoloita karjalan kielen pakasijien jokapäiväseštä elokšešta ta pruasniekoista, pakinua, muisselentua, vesselie kotvasie, lapšien leikkijä ta kisuantua, yštävien näkeytymisie. Lauluo, lorusie, teatterie, ratijouutisie, kirjanluajintua, blogin pientyä internetissä.

Videoloi karjalan kielen pagizijoin jogapäiväzestä eloksesta da pruazniekoista, paginua, muistelendua, vesseliä kodvaista, lapsien kizua da eloissandua, ystävien vastauvundua. Lauluo, luguista, teatrua, radivouudizie, kniiganluajindua, blogan piendiä internetassa.

Videoloi karjalan kielen pagizijoin jogapäiväzes elokses da pruazniekois, paginua, mustelendua, vesseliä kodvastu, lapsien kižua da elostandua, dovarišoin vastavundua. Pajuo, lugustu, teatrua, radivouudizii, kniiganluajindua, blogan piendiä internetas.

 

Linkki vienankarjalan videoloih

Linkka suvikarjalan videoloih

Linku livvinkarjalan videoloih

Linku videoloih, kudamis paistah kaikkii murdehii

 

Planiiruičusruadojoukko: Natalia Giloeva, Timoi Munne, Olga Karlova, Rinoi Ylönen ta Katerina Paalamo, Pekka Suutari, Maria Kuismin

Todevuttamisruadojoukko: Pertti Veijalainen (prod.); Lauri Hämäläinen ( kuv.) , Sami Jumppanen (iän.), Korpipaja osuuskunta;  Perttu Mutka (iän.), Sanna Liinamaa (leikk), Mirja Metsola(ohj.)

Tugi: E. W. Ponkalan fondu, Karjalan sivistysseura, Onnenmäki-fondu

 

Projektin ruatajat tahotah äijälti passipoija šuatuloista tukikirjasista näitä spesialistoja: prof. Anneli Sarhimaa, FT Janne Saarikivi ta prof. Helka Riionheimo

Projektan ruadajat tahotah äijäldi passiboija suaduloista tugikirjazista näidä azientundijoi: prof. Anneli Sarhimaa, FT Janne Saarikivi da prof. Helka Riionheimo

Projektan ruadajat tahtotah äijäl passiboija suadulois tugikirjazis nämmii specialistoi: prof. Anneli Sarhimaa, FT Janne Saarikivi da prof. Helka Riionheimo.

(C) AMNUNNA FILMS OY 2022

 

Sananen sarjan taustoista ja toteuttajista

 

Karjalan kielen uusi tuleminen alkoi kiinnostaa elokuvantekijöitä vuonna 2020, ja kävi ilmi, että Itä-Suomen yliopiston piirissä toivottiin opetusvideoita karjalan kielen elvytyksen tueksi. Vuonna 2021 videoprojekti sai tuekseen useita rahoittajia. Kolmen eri karjalankielen murteen asiantuntijat ja kieliaktivistit heittäytyivät mukaan esiintyjiksi läheisineen ja ystävineen. Kertyneestä videomateriaalista syntyi paitsi lähes nelituntinen tuhti opetuspaketti, myös merkittävä dokumentaatio Suomen karjalankielisten elämästä 2020-luvun Suomessa.

Pertti veijalainen, elokuvaaja TaiK, toimi elokuvantekijänä ja tuottajana etnografiseen elokuvaan erikoistuneessa Illume Oy:ssa vuosina 1987-2021. Yhtiön elokuvat ovat saaneet osakseen kansainvälistä menestystä ja huomiota. Vuonna 2021 hän perusti oman tuotantoyhtiön Amnunna Films Oy:n.

Mirja Metsola, VTM, työskenteli Yleisradiossa toimittajana ja etnografisiin aiheisiin innostuneena TV-dokumentaristina 1972-2007 ja sen jälkeen mediayrittäjänä. Hän on dokumentoinut paitsi Suomen myös vähemmistökielien puhujayhteisöjä Euroopassa ja Venäjällä.

Sanna Liinamaa, elokuvaleikkaaja, Aalto-yliopisto, matkusti nuorena isänsä mukana erilaisissa Karjalan avustusprojekteissa, ja oli tekemässä mm. dokumenttia Santtu Karhusta. Näissä tilanteissa hän oppi myös ymmärtämään ja puhumaan karjalaa, josta taidosta olikin hyötyä videoita leikatessa.

Korpipaja osuuskunta. Joensuulainen videotuotantoyhtiö. Kuvaaja Lauri Hämäläinen ja Sami Jumppanen osuuskunnan henkilökuntaa, äänittäjä Perttu Mutka osuuskunnan yhteistyöverkoston kautta.